Reklam

Zabıta Memuru Alımı Başvurular Başladı

Zeytinburnu Belediyesi 42 Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine 75 Zabıta Alımları Başladı.

Reklam

Zabıta Memuru Alımı,  Başvurular Başladı, Belediyelere toplam 117 Zabıta Memuru Alımı, Başvuruları Başladı.

Başvurular Başladı. daha önceden bu ilanla ilgili web sitemizde paylaşımda bulunmuştuk.

1- Zeytinburnu Belediyesi 42 Zabıta Memuru Alımı 

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İçin Aranan Nitelikler Nelerdir?

Zeytinburnu Belediyesine Zabıta Memuru Alımı

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alımı, BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI 

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş zabıta memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alımı, BAŞVURU GENEL ŞARTLARI NELERDİR?  

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alımı

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

İlan edilen boş zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

Reklam
 1. Türk vatandaşı olmak.
 2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak 3.
 3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.
 6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alım, BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI

 1. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak Lisans 2020-KPSSP3 türünde, Önlisans 2020 KPSSP93 türünde Kamu Personeli Seçme Sınavından (KPSS) alım yapılacak unvanın karşısında belirtilen puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak.
 2. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.
 3. 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen genel şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre, zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla  erkeklerde en az 1.67 metre,  kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun  1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg.dan fazla fark olmamak. (Boy ve kilo tespitleri belediyemizce başvuru evrakları teslim alınmadan önce yapılacaktır.)
 4. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak. 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında belirtilen B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,

  Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alımı,  BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

  1. Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da Belediyemizin internet sayfasından https://zeytinburnu.istanbul/duyurular/zeytinburnu-belediye-baskanligi-zabita-memuru-alimi-ilani/ adresi üzerinden temin edilecektir.)
  2. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
  3. Diploma veya Mezuniyet Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği ya da e-Devlet üzerinden alınmış barkotlu mezuniyet belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
  4. KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu çıktısı.
  5. Yabancı okul mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
  6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel durumu olmadığına dair beyanı,
  7. 2 adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacaktır),
  8. Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
  9. Sürücü belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

 

Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alımı,  BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ 

Adayların, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için

Başvuru Formu, (Kurumumuzdan ya da Belediyemizin internet sayfasından https://zeytinburnu.istanbul/duyurular/zeytinburnu-belediye-baskanligi-zabita-memuru-alimi-ilani

başvuru formunu eksiksiz ve doğru olarak doldurmaları, istenilen diğer
belgelerle birlikte 04/04/2022’den 08/04/2022 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat
09:00-16:30 arasında) Beştelsiz Mahallesi Belediye Caddesi No:5 Zeytinburnu/İstanbul adresinde
Zeytinburnu Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.
3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular
değerlendirmeye alınmayacaktır.

Reklam

 Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  

2- Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine 75 Zabıta Memuru Alımı 

 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine 75 Zabıta Memuru Alımı, Yapılacağı açıklandı.

Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; boşta bulunan kadrolara açıktan atama
yolu ile toplam 75 (yetmiş beş) zabıta memuru alımının gerçekleştirileceği açıklandı.

Unvanı, kadro derecesi, alınacak kişi sayısı, cinsiyeti, KPSS puan türü ve aranan nitelikler aşağıda belirtilmiştir:

 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine 75 Zabıta Memuru Alımı İçin Aranan Genel ve Özel Şartlar Nelerdir? 

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine 75 Zabıta Memuru Alımı

GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR  Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığının boş
bulunan Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel
şartlar aşağıda belirtilmiştir.
1. BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
İlan edilen zabıta memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı
Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:
● Türk Vatandaşı olmak,
● Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
● Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
● Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya
askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
● Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli
bulunmamak,
● İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartları taşımak

belediyeye 75 zabıta memuru

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU ÖZEL ŞARTLAR NELERDİR?

https://www.diyarbakir.bel.tr/duyurular.html Başvurular 04/04/2022 tarihinden 08/04/2022

İlan edilen zabıta memuru kadroları için, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını
taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alım
yapılacak kadroların karşısındaki puan türünden, belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak,
● 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra
Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru
kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla
olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak, 1
metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo
tespitleri Belediyemizce yapılacaktır.
● Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.
● 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve
tablonun nitelik kısmında belirtilen en az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak,
● Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki
nedenlerle çıkarılmış olmamak

Başvurularda Adaylardan Hangi Belgeler İstenecek?

Sınava katılmak isteyen adaylar, https://www.diyarbakir.bel.tr/ internet adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru
yaparak başvuru formunu imzalamak üzere indirecek ve aşağıdaki belgeleri ekleyeceklerdir:

– Mesleğini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık probleminin olmadığına dair beyanı
– Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
– Sürücü belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği
– KPSS sonuç belgesinin ÖSYM sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı
– Diploma ya da mezuniyet belgesinin aslı veya E-devletten alınan barkodlu çıktısı (aslı ibraz edilmek kaydı ile
suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
– Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
– 2 (iki) adet vesikalık fotoğraf (1 adedi başvuru formuna yapıştırılacak)
– Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı ya da noter onaylı örneği

belediyeye 75 zabıta memuru

Reklam

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine 75 Zabıta Memuru Alımı İçin Başvurular Nereye Ne Zaman ve Ne Şekilde Yapılacak?

Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Advertisement. Scroll to continue reading.

https://www.diyarbakir.bel.tr/duyurular.html Başvurular 04/04/2022 tarihinden 08/04/2022  (belirtilen
tarihlerdeki mesai saatlerinde) imzalı Başvuru Formu ve istenilen diğer belgeler ile birlikte,
Belediyemiz sağlık personeli gözetiminde boy ve kilo ölçümünü yapmak üzere Elazığ Yolu
Yenişehir Mahallesi Yenişehir/Diyarbakır adresinde bulunan Ali Emiri Toplantı Salonuna
(Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Ana Hizmet Binasının Arkası) şahsen müracaat ederek
başvuru sürecini tamamlayacaklardır.
• Posta ve diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
• Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular,
Belediyemiz tarafından değerlendirmeye alınmayacaktır.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine 75 Zabıta Memuru Alımı İçin SINAVIN YERİ, ZAMANI VE KONULARI NELERDİR?

BAŞVURULAR Sözlü ve uygulamalı sınav 09/05/2022 –23/05/2022 tarihleri arasında Fırat Mahallesi Dorşin Caddesi Kayapınar/Diyarbakır adresinde bulunan Talaytepe Kapalı Spor Salonunda yapılacaktır. Sınavlar saat 09.00’da başlayacaktır.
Sözlü ve uygulamalı sınav, aynı gün içerisinde bitirilemez ise ertesi gün devam
edilecektir.
Sınava girmeye hak kazandığı halde, ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan ve/veya
mazeretine binaen katılamayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.
Sözlü sınav;
a) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi,
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,
d) Mahalli idarelerle ilgili temel mevzuat
konularını kapsar.

 Zeytinburnu Belediyesi Zabıta Memuru Alımı İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ  

75 Zabıta Memuru Alımı İçin BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*