Reklam

Yüksek Seçim Kurulu Bilişim Personeli Alımı

sözlü sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 12 (on iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Reklam

Yüksek Seçim Kurulu Bilişim Personeli Alımı, Bilişim personel İş ilanı 12 (on iki) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır. Başvurular 27.09.2022 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 06.10.2022 tarihinde saat 23:59:59’da sona erecektir.

Yüksek Seçim Kurulu Bilişim Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Yüksek Seçim Kurulu Bilişim Personeli Alımı

I) BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve
endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun
olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin
mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin,
bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve
fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Bu kısımda belirtilen
bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru
yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki
katını geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıl, 3 (üç) katını geçmeyecekler için en az 5
(beş) yıl ve 4 (dört) katını geçmeyecekler için en az 8 (sekiz) yıl mesleki tecrübeye
sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657
sayılı Kanun’a tabi kadrolu veya aynı Kanun’un 4 üncü maddesinin (B) bendi ya
da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler
ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate
alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği
hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az
ikisini bildiğini belgelemek,
e) Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına
gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,
f) Hizmetin gerektirdiği nitelikler ile muhakeme, temsil, yeni teknolojileri takip etme,
öğrenme ve araştırma, hızlı öğrenme ve kendini geliştirme, analitik düşünebilme,
takım çalışmasına yatkın olma ve iletişim becerisi yüksek olma, yoğun ve stresli iş
temposuna ayak uydurabilme ve belgelemeye (dokümantasyon) önem vererek
belgeleme yeteneklerine sahip olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR
Başvuru genel şartlarına ilave olarak başvurulacak pozisyonlar için aşağıdaki özel
şartlar aranacaktır.
A GRUBU:
1. Java Yazılım Uzmanı Takım Lideri (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
a) En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu
kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 8 (sekiz) yıl çalışmış
olmak,
b) Java programlama diline hâkim olmak,
c) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

ç) RDBMS-İlişkisel veritabanı (Oracle, MsSQL, MySQL PostgreSQL, DB2 vb.)
sistemleri üzerinde çalışan ve J2EE platformunu kullanarak uygulama geliştirme
konusunda deneyim sahibi olmak,
d) OOP, SOLID prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım
mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
e) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,
f) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama
standartları ve bu standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Spring Framework (Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile
kurumsal proje geliştirme deneyimine sahip olmak,
ğ) ORM Teknolojileri (Hibernate, JPA) hakkında deneyim sahibi olmak,
h) Raporlama araçları (Style Report, Jasper Report) konusunda bilgi sahibi olmak,
ı) Web Service teknolojileri (SOAP, REST, http, JAX-RS, JAX-WS, JSON, XML)
konusunda deneyim sahibi olmak,
i) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML5, XHTML, java script
kütüphanelerinden ez az biri (React, Vue, Angular) gibi Web Teknolojilerine hâkim
ve deneyimli olmak,
j) Versiyon kontrol sistemleri (GIT, SVN, CVS) hakkında deneyim sahibi olmak,
k) CI-CD Süreçleri hakkında deneyim sahibi olmak,
l) DevOps süreçleri ve Proje bağımlılık yönetim aracı (Maven, Gradle) konusunda
deneyim sahibi olmak,
m)Microservice mimari konusunda deneyim sahibi olmak,
n) İş Süreci Takibi yazılımı (Redmine, Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma
konusunda deneyim sahibi olmak,
o) Java tabanlı (Weblogic, Tomcat, Glassfish, Wildfly vb.) uygulama sunucularının
yönetimi hakkında deneyim sahibi olmak,
ö) UML veya BPMN modelleme konusunda bilgi sahibi olmak,
p) Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
r) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak, stored procedure veya function hakkında
bilgi sahibi olmak,
s) JUnit framework’ü, Test teknik ve metodolojileri konusunda bilgi ve deneyim
sahibi olmak,
ş) Konteyner mimarileri, docker, kubernetes konularında bilgi sahibi olmak,
t) ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), tüm metin arama (Full-text search)
konularında bilgi sahibi olmak,
u) Kullanıcı kimliklendirme ve yetkilendirme yöntem ve teknolojileri (OAuth2, JWT,
Single Sign-On, Elektronik İmza, Mobil İmza) hakkında bilgi sahibi olmak.
Tercihen;
a) Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika
sahibi olmak,

b) Redis, ElasticSearch, RabbitMQ, Apache Kafka gibi servis ve uygulamalarda
deneyimli olmak,
c) Java Swing deneyimine sahip olmak,
ç) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak,
d) COBIT, ITIL/ISO 20000, ISO 27001 ve CMMI konularında deneyim sahibi olmak,
e) Ehcache, Memcached gibi önbellek teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak,
f) Sonatype nexus, Jenkins hakkında deneyim sahibi olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2. PostgreSQL Veritabanı Takım Lideri (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 4 Katına Kadar)
a) En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu
kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en 8 (sekiz) yıl veritabanı
uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak,
b) PostgreSQL veritabanı yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine sahip
olmak,
c) PostgreSQL kurulumu, konfigürasyonu, yama ve versiyon yükseltme, bakımı,
yedekleme (backup) ve yeniden yükleme (restore), sorun giderme konularında
deneyim sahibi olmak (PgBackrest, Barman vb.),
ç) PostgreSQL High Availability (Patroni vb.), auto failover cluster, replication,
disaster recovery mimarilerine hakim olmak,
d) PostgreSQL load balancing, connection pooling konularında (PgPool, PgBouncer
vs.) deneyim sahibi olmak,
e) PostgreSQL monitoring uygulamaları (Grafana, Zabbix vb.) kullanımı ve
entegrasyonu konularında deneyim sahibi olmak,
f) Performans tasarımı, optimizasyonu/normalizasyonu, tuning, kapasite planlama ve
güvenlik yönetimi, iyileştirme ve hata tespit etme konularında deneyim sahibi
olmak,
g) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux,
Suse Linux, CentOS) kurulumu ve yönetiminde, Shell ve Perl scripting dillerinde
deneyim sahibi olmak,
ğ) PostgreSQL veritabanı güvenliğini sağlama konusunda deneyim sahibi olmak,
h) Veritabanı yedekleme politikaları oluşturma, mevcut yedekleri doğrulama ve
gerektiğinde yedekten geri dönme konularında deneyim sahibi olmak,
ı) PostgreSQL sunucularından diğer veritabanlarına doğru veya tersi yönde veri
aktarım (ETL) süreçlerine ve araçlarında deneyim sahibi olmak,
i) PL-PGSQL ile geliştirme yapma konusunda bilgi sahibi olmak,
j) PostgreSQL veritabanı göre veritabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve kullanıcılar
tanımlama, yetkiler tanımlama, veritabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar
için ana anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma,
tablo birleştirme, view ve triger oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme,
veri sorgulama gibi temel veritabanı yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,

Reklam

k) PostgreSQL veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer
nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde
audit ayarlarını düzenleme konularında deneyim sahibi olmak,
l) Yazılım geliştirme ekiplerinin ihtiyaçlarına göre veritabanı şema değişikliklerini
yapma konusunda konularında deneyim sahibi olmak.
Tercihen;
a) Veritabanı migrasyonu konularında deneyim sahibi olmak,
b) Veri görselleştirme (Tableau, SSRS, Oracle BI, Datazen, SAP Lumira, vb.)
konusunda deneyim sahibi olmak,
c) Veri ambarı modelleme ve tasarımı konusunda deneyim sahibi olmak,
ç) PostgreSQL veritabanı sisteminin mekânsal (spatial) eklentisinin kullanımı ve
coğrafi verilerin veritabanına aktarılması konularında deneyim sahibi olmak,
d) PostgreSQL 10/11/12 Associate/Professinal Certification sertifikasyonların en az
birine sahip olmak,
e) PostgreSQL Sistem Yönetici Eğitim , PostgreSQL İleri Sistem Yönetici Eğitim
konularında eğitimlerden birine katıldığını belgelemek.

3. Sistem Uzmanı Takım Lideri (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 4 Katına Kadar)
a) En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu
kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 8 (sekiz) yıl sistem
uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak,
b) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, Proxy, File Server, Internet Information
Services (IIS), Certification Authority konfigürasyon ve sorun çözümleme
konularında kurulum, yapılandırma ve yönetim deneyimine sahip olmak,
c) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve
yapılandırma konularında deneyime sahibi olmak,
ç) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda
deneyime sahibi olmak,
d) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux,
Suse Linux, CentOS) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri,
kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama,
yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında deneyim sahibi
olmak.
e) Windows (7, 8, 10) ve açık kaynak (Pardus işletim Sistemi) işletim sistemi
imajlarının hazırlanması ve dağıtımı konularında deneyim sahibi olmak,
f) Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, ethernet, hba, raid vb.) hakkında
deneyim sahibi olmak,
g) Failover, cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,

ğ) Microsoft VMware veya Hyper-V sanallaştırma platformu kurulumu,
yapılandırması, yönetimi ve sorun çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi
olmak,
h) Fiziksel ve sanal sunucu cluster yapılandırma sistemlerinde (Linux ve Microsoft
Windows Server) ve yönetimi konusunda deneyime sahip olmak,
ı) Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı,
güvenlik, log inceleme konularında deneyime sahip olmak,
i) İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager), GPO (Grup Politikaları
Oluşturma) hakkında deneyim sahibi olmak,
j) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum
konfigürasyon ve sorun giderme konularında deneyime sahip olmak,
k) Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyime sahip
olmak,
l) Veri depolama sistemleri (EMC, IBM, Netapp, Dell, Hitachi, Fujitsu) ürünlerinden
en az birinde ve SAN (Storage Area Network) anahtarlar konusunda, kurulum,
konfigürasyon, bakım ve yönetiminde deneyime sahip olmak,
m)İş sürekliliği sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
n) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama
sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
o) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) ve Bilişim Teknolojileri Altyapı
Kütüphanesi (ITIL) hakkında bilgi sahibi olmak,
ö) Firewall (Güvenlik Duvarı), IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Load Balancer (Yük
Dengeleme) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
p) Konteynerlar ve konteyner orkestrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak.
Tercihen;
a) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions
Expert (MCSE), VMware Certified Professional (VCP) sertifikalarından en az
birisine sahip olmak,
b) Linux Foundation Certified System Administrator (LFCS), Linux Foundation
Certified Engineer (LFCE), Red Hat Certified System Administrator (RHCSA),
Red Hat Certified Engineer (RHCE) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
c) Açık kaynak e-posta sistemleri (tercihen Zimbra) ve e-posta protokolleri (SMTP,
IMAP, POP3, SPF, DKIM, DMARC) hakkında deneyim sahibi olmak.

B GRUBU:
1. Kıdemli Java Yazılım Uzmanı (3 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 3 Katına Kadar)
a) En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu
kurumlarda danışmanlık yapan firmada bir sistemin yazılım geliştirme
aşamalarında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
b) Java programlama diline hâkim olmak,

c) Kurumsal Web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,
ç) RDBMS-İlişkisel veritabanı (Oracle, MsSQL, MySQL, PostgreSQL DB2 vb.)
sistemleri üzerinde çalışan ve J2EE platformunu kullanarak uygulama geliştirme
konusunda deneyim sahibi olmak,
d) OOP, SOLID Prensipler, veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı yazılım
mimarileri ve tasarım kalıpları (Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
e) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,
f) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama
standartları ve bu standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Spring Framework (Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile
kurumsal proje geliştirme deneyimine sahip olmak,
ğ) ORM Teknolojileri (Hibernate, JPA) hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Raporlama araçları (Style Report, Jasper Report) konusunda bilgi sahibi olmak,
ı) Web Service teknolojileri(SOAP, REST, http, JAX-RS, JAX-WS, JSON, XML)
konusunda deneyim sahibi olmak,
i) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML5, XHTML gibi Web
Teknolojilerine hâkim ve deneyimli olmak,
j) Versiyon kontrol sistemleri (GIT, SVN) hakkında deneyim sahibi olmak,
k) CI-CD Süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
l) DevOps ve Proje bağımlılık yönetim aracı (Maven, Gradle) konusunda deneyim
sahibi olmak,
m)Docker hakkında bilgi sahibi olmak,
n) Microservice mimari konusunda deneyim sahibi olmak,
o) İş Süreci Takibi yazılımı (Redmine, Jira, Confluence, WebCollab, vb.) kullanma
konusunda bilgi sahibi olmak,
ö) Java tabanlı (Weblogic, Tomcat, Glassfish, Wildfly) uygulama sunucularının
yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
p) UML veya BPMN modelleme dilleri hakkında bilgi sahibi olmak,
r) Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
s) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak, stored procedure ve function hakkında
deneyim sahibi olmak,
ş) JUnit framework’ü, Test teknik ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.

Tercihen;
a) Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika
sahibi olmak,
b) Java Script Kütüphaneleri (React, Vue veya Angular) hakkında deneyim sahibi
olmak,
c) Redis, ElasticSearch, RabbitMQ, Kafka gibi servis ve uygulamalarda deneyimli
olmak,
ç) Java Swing deneyimine sahip olmak,

d) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak.
2. Kıdemli Bilgi Güvenliği ve Ağ Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık
Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar)
a) En az 5.000 (beş bin) aktif kullanıcıya sahip; firewall, anti-virüs, filtreleme, DDOS,
Zero day exploit, VPN, DLP, EDR ve IDS/IPS gibi güvenlik ürünlerinin
kullanıldığı bir Bilgi İşlem Merkezinde, Network veya Sistem Güvenliği
konusunda sistem uzmanı, ağ uzmanı veya bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5
(beş) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim
sahibi olmak,
c) Sunucu mimarileri ve disk sanallaştırma ile sanallaştırma
teknolojilerinden Vmware veya Red Hat Virtualization sistemlerinin güvenliği
konusunda bilgi sahibi olmak,
ç) Merkezi iz kaydı (log) ve SIEM Yönetimi konusunda deneyimli olmak,
d) Güvenlik duvarları, VPN yapıları, saldırı tespit ve saldırı önleme sistemleri
IDS/IPS, antivirüs, yük dengeleme cihazları yapılandırma ve yönetimi konularında
deneyimli olmak,
e) Yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları
(Access Point Controller) sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi
hakkında deneyim sahibi olmak,
f) Yazılım güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Kod analizi konusunda deneyimli olmak,
ğ) Veritabanı sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Sızma (penetration) ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri,
zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında
deneyim sahibi olmak,
ı) Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan,
CoreImpact, Fortify, Checkmarx, vb.) en az biri hakkında deneyim sahibi olmak,
i) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4-IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz
Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, IEEE 802.1x ağ
teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
j) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında
deneyim sahibi olmak,
k) Unix, Linux, FreeBSD/OpenBSD ve Windows işletim sistemleri hakkında bilgi
sahibi olmak,
l) Ağların performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapmak ve
iyileştirmeye yönelik deneyim sahibi olmak,
m)E-Posta sistemleri güvenliği konusunda deneyim sahibi olmak,
n) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında
deneyim sahibi olmak,

o) Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) yönetim ve dokümantasyonu konularında
bilgi sahibi olmak
Tercihen;
a) ITILv3 eğitim sertifikalarına sahip olmak,
b) ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı eğitimi sertifikasına sahip
olmak,
c) Cisco Certified Network Associate (CCNA), Cisco Certified Network Professional
(CCNP), CCNP Data Center, CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration,
CCNP Security, CCNP Wireless, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud
sertifikalarından en az birine sahip olmak ve belgelemek,
ç) CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir tanesine sahip
olmak.

C GRUBU:
1. Java Yazılım Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 Katına Kadar)
a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu
kurumlarda danışmanlık yapan firmada sistemin yazılım geliştirici olarak en az 3
(üç) yıl çalışmış olmak,
b) Java programlama diline hâkim olmak,
c) Kurumsal web tabanlı uygulama geliştirme konularında deneyimli olmak,
ç) RDBMS-İlişkisel veritabanı (Oracle, MsSQL, MySQL PostgreSQL DB2 vb.)
sistemleri üzerinde çalışan ve J2EE platformunu kullanarak uygulama geliştirme
konusunda deneyim sahibi olmak,
d) OOP (Nesne Yönelimli Programlama), veri yapıları, algoritmalar, çok katmanlı
yazılım mimarileri hakkında bilgi sahibi olmak,
e) Yazılım geliştirme yaşam döngüsü (SDLC) süreçleri konusunda bilgi sahibi olmak,
f) Güvenli yazılım geliştirme, kod güvenliği, kod düzenleme (Refactoring), kodlama
standartları ve bu standartların uygulanması konusunda bilgi sahibi olmak,
g) Spring Framework (Spring Security, Spring Data, Spring MVC, Spring REST) ile
kurumsal proje geliştirme deneyimine sahip olmak,
ğ) ORM Teknolojileri (Hibernate, JPA) hakkında bilgi sahibi olmak,
h) Raporlama araçları (Style Report, Jasper Report vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
ı) Web Service teknolojileri (SOAP, REST, http, JAX-RS, JAX-WS, JSON, XML)
konusunda deneyim sahibi olmak,
i) Jquery, Ajax Teknolojileri, CSS, Javascript, HTML5, XHTML gibi Web
teknolojileri konusunda deneyimli olmak,
j) Versiyon kontrol sistemleri (GIT, SVN, CVS) hakkında deneyim sahibi olmak,
k) Proje bağımlılık yönetim aracı(Maven, Gradle) konusunda deneyimli olmak,
l) İş Süreci Takibi yazılımı (Redmine, Jira, Confluence, WebCollab vb.) kullanma
konusunda bilgi sahibi olmak,

m)Java tabanlı (Weblogic, Tomcat, Glassfish, Wildfly vb.) uygulama sunucularının
yönetimi hakkında bilgi sahibi olmak,
n) Çevik (Agile) yazılım geliştirme süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
o) İleri seviyede SQL bilgisine sahip olmak,
ö) Unit test, Test teknik ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
Tercihen;
a) Java SE, Java EE veya Java ME sertifika kategorilerinin herhangi birinden sertifika
sahibi olmak,
b) Java Script Kütüphaneleri (React, Vue, Angular) hakkında deneyim sahibi olmak,
c) SOLID prensipler ve tasarım kalıpları(Design Pattern) hakkında bilgi sahibi olmak,
ç) Microservice Mimari hakkında deneyim sahibi olmak,
d) CI-CD Süreçleri hakkında deneyim sahibi olmak,
e) Redis, ElasticSearch, RabbitMQ, Kafka gibi servis ve uygulamalarda deneyim
sahibi olmak,
f) Java Swing deneyimine sahip olmak,
g) Project Management Professional (PMP) sertifikasına sahip olmak.

2. PostgreSQL Veritabanı Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme
Ücret Tavanının 2 Katına Kadar)
a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu
kurumlarda danışmanlık yapan firmada veritabanı uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl
çalışmış olmak,
b) PostgreSQL veritabanı uzmanı olarak en az 1 (bir) yıllık iş deneyimine sahip olmak,
c) PostgreSQL veritabanı kurulum, konfigürasyon ve yönetimi konularında bilgi
sahibi olmak,
ç) Performans tasarımı, optimizasyonu/normalizasyonu, tuning, kapasite planlama ve
güvenlik yönetimi, iyileştirme ve hata tespit etme konularında bilgi sahibi olmak,
d) PostgreSQL monitoring uygulamaları (Grafana, Zabbix vb.) kullanımı ve
entegrasyonu konularında deneyim sahibi olmak,
e) PostgreSQL veritabanı tabloları, dizinleri, yordam/fonksiyonları ve gerekli diğer
nesneleri oluşturmak, kota yönetimlerini ve izinleri ayarlamak, değişik seviyelerde
audit ayarlarını düzenleme konularında bilgi sahibi olmak,
f) PostgreSQL veritabanı göre veritabanı oluşturma, kullanıcı rolleri ve kullanıcılar
tanımlama, yetkiler tanımlama, veritabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar
için ana yetkiler tanımlama, veritabanı tabloları ve kolonları oluşturma, tablolar için
ana anahtar ve yabancı anahtar tanımlama, tablolar arasında ilişkiler kurma, tablo
birleştirme, view ve triger oluşturma, veri girişi, veri silme, veri güncelleme, veri
sorgulama gibi temel veritabanı yönetimi konularında deneyim sahibi olmak,
g) Veritabanını kullanarak veri sıralama, gruplama, birleştirme ile raporlama
konularında deneyim sahibi olmak,
ğ) PL-PGSQL ile geliştirme yapma konusunda bilgi sahibi olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

h) Veritabanı güvenliğini sağlama konularında bilgi sahibi olmak.
Tercihen;
a) Daha önce çeşitli araçlarla ETL yapmış, veri ambarı konusunda deneyim sahibi
olmak,
b) PostgreSQL veritabanı hakkında kurulum, konfigürasyon, yönetim, yedekleme,
sorun giderme, izlenmesi ve Shell ve Perl scripting dillerinde deneyim sahibi
olmak,
c) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux,
Suse Linux, CentOS) kurulumu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,
ç) PostgreSQL High Availability (Patroni vb.), auto failover cluster, replication,
disaster recovery mimarileri deneyimine sahibi olmak,
d) PostgreSQL load balancing, connection pooling konularında (PgPool, PgBouncer
vs.) deneyim sahibi olmak,
e) PostgreSQL 10/11/12 Associate Certification sertifikasyonların en az birine sahip
olmak,
f) PostgreSQL Temelleri, PostgreSQL Sistem Yönetici Eğitim konularında en az
birinden eğitim programlarına katıldığını belgelemek.

3. Ağ Uzmanı (1 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına
Kadar)
a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezinde Ağ Yöneticisi (Network
Admin) veya Ağ Uzmanı olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olduğunu belgelemek,
b) Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu,
konfigürasyonu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,
c) Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat
gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi olmak,
ç) Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, WAF, Load Balancer, Antivirüs, Web
Gateway, DDoS, E-mail Gateway, vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,
d) Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
e) Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz
Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, Dinamik Yönlendirme
Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,
f) RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında
deneyim sahibi olmak,
g) Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama
konularında deneyim sahibi olmak,
ğ) DNS, DHCP konularında bilgi sahibi olmak,
h) Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim
sahibi olmak,
ı) E-Posta sistemleri güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,

i) Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında
bilgi sahibi olmak.
Tercihen;
a) CCNA (Cisco Certified Network Associate), CCT sertifikalarına sahip olmak,
b) Ağ cihazlarının güvenliği ve iş sürekliliği konularında deneyim sahibi olmak,
c) CEH, GPEN, OSCP, CISSP, CSSLP sertifikalarından en az bir tanesine sahip
olmak.

4. Sistem Uzmanı (2 Kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2
Katına Kadar)
a) En az 1.000 (bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu
kurumlarda danışmanlık yapan firma personeli olarak en az 3 (üç) yıl olarak
çalışmış olmak,
b) Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, File Server, Internet Information Services
(IIS), Certification Authority konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında
kurulum, yapılandırmada bilgi sahibi olmak,
c) Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve
yapılandırma konularında deneyime sahip olmak,
ç) Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda bilgi
sahibi olmak,
d) Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde (Red Hat, Oracle Enterprise Linux,
Suse Linux, CentOS) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi, yedekleme işlemleri,
kullanıcı yönetimi, performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama,
yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında bilgi sahibi olmak,
e) Windows (7, 8, 10) ve açık kaynak işletim sistemleri (Pardus işletim Sistemi),
işletim sistemi imajlarının hazırlanması ve dağıtımı konularında bilgi sahibi olmak,
f) Uygulama sunucuları (IIS, Apache vb.) kurulumu, yapılandırılması ve yönetimi
konusunda deneyim sahibi olmak,
g) Sanallaştırma platformlarının kurulumu yapılandırması, yönetimi ve sorun
çözümlemeleri konusunda bilgi sahibi olmak,
ğ) Fiziksel veya sanal sunucu cluster yapılandırma sistemleri (Linux ve Microsoft
Windows Server) konusunda deneyime sahip olmak,
h) DHCP, DNS, Proxy ve benzeri sistem servisleri hakkında deneyim sahibi olmak,
ı) Linux fiziksel veya sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı,
güvenlik, log inceleme konularında deneyime sahip olmak,
i) İstemci Yönetimi (Endpoint Configuration Manager), GPO (Grup Politikaları
Oluşturma) hakkında bilgi sahibi olmak,
j) Microsoft SCOM 2012 ve SSCM 2012 ve üstü sistemlerinin kurulum
konfigürasyon ve sorun giderme konularında bilgi sahibi olmak,
k) Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyim sahibi
olmak

l) Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama
sistemleri ve benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
m)Yedekleme Yönetimi alanında kurulum, konfigürasyon, bakım ve yönetimi
konularında deneyim sahibi olmak,
n) Firewall(Güvenlik Duvarı), IPS, IDS, İçerik Filtreleme ve Load Balancer (Yük
Dengeleme) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak.
Tercihen;
a) Linux Professional Institute (LPIC-3) veya Red HatCertified System Administrator
(RHCSE) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
b) Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA), Microsoft Certified Solutions
Expert (MCSE), Microsoft Certified Professional(MCP), VMware Certified
Professional (VCP) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
c) Açık kaynak e-posta sistemleri (tercihen Zimbra) ve e-posta protokolleri (SMTP,
IMAP, POP3, SPF, DKIM, DMARC) hakkında deneyim sahibi olmak.
ç) Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında deneyime sahip
olmak,
d) Konteynerler ve konteyner orkestrasyonu konusunda deneyim sahibi olmak.

 SİSTEME YÜKLENMESİ GEREKEN BELGELER
a) Fotoğraflı ve detaylı özgeçmiş: Fotoğraflı ve detaylı bir şekilde pdf formatında
hazırlanan özgeçmiş başvuru esnasında yüklenmesi gerekecektir. (İlgili belge eDevlet üzerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım
hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir.)
b) Mezuniyet Belgesi: Mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinde Yükseköğretim
Kurumundan otomatik olarak gelmektedir. Yurt içindeki veya yurt dışındaki
öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin
denkliği olan adayların, e-Devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması
altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı pdf formatında mutlaka
yüklemeleri gerekmektedir.
c) Yabancı Dil Puanına İlişkin Belge: Varsa, son başvuru tarihi itibariyle geçerliliği
bulunan İngilizce dilinde YDS/e-YDS puanı e-Devlet üzerinden ÖSYM’den
otomatik olarak gelmektedir. Ancak İngilizce dilinde YDS/e-YDS denkliği YÖK
tarafından kabul edilen diğer yabancı dil sınavına ilişkin belgenin e-Devlet
Başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik
Belgesi” alanına ilgili dokumanı pdf formatında mutlaka yüklenmesi
gerekmektedir.
ç) Mesleki Tecrübe Süresini Gösteren Belgeler: Çalışılan iş yerinin niteliğine göre
alınacaktır. Buna göre:
– Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet dökümü,
– Kamu kurumlarında çalışılan süreler için kurumdan alınacak belge,

(*Mesleki çalışma sürelerini gösteren belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir
telefon, e-posta ve adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde
ayrıca yer alıyor olması gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu,
sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve
belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan
bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın söz konusu tecrübesi dikkate
alınmayacaktır. Mesleki tecrübe sürelerinde; lisans mezuniyeti sonrasındaki
hizmetler dikkate alınacaktır. Adayın başvuru yaptığı tarih itibari ile mesleki
tecrübe süresini doldurmuş olması gerekmektedir.
*e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge veya
kurumdan alınacak belge e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı –
Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında
yüklenecektir.)
d) Mesleki Tecrübe Şartını Gösteren Belgeler: Başvurulan pozisyonlar için özel
şartlarda belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren ve hakim olunması istenen
alanlar ile birlikte deneyim sahibi olunması istenen alanlarda bu durumu gösteren
belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan
hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi
bilgileri içeriyor olması gerekmektedir. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren
belgeler, bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki bağlı olunan
yöneticiler, söz konusu hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer yöneticiler
veya ilgili insan kaynakları birimlerinden en az biri tarafından ıslak imzalanmış ve
varsa kaşelenmiş olarak onaylatılacaktır. İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren
belgeleri imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve adres bilgileri ile
pozisyon bilgilerinin de aynı belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması
gerekmektedir. Başvuru değerlendirme komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin
doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve belgeleri onaylayan gerçek ve/veya
tüzel kişilerle iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve belgelerin doğruluğu teyit
edilmezse adayın başvurusu geçersiz sayılacaktır. Sadece ilgili kurum/kuruluşta
çalıştığını gösteren, içeriğinde başvurulan pozisyonlar ile ilgili alan bilgisi, çalışılan
hizmetler/projeler ve bu hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri gibi
bilgileri içermeyen belgeler geçersiz sayılacaktır. İlgili belge e-Devlet üzerinde
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden
yapılan başvuru esnasında yüklenecektir. Belgenin aslı mülakat günü Başkanlık
görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade
edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata alınmayacaktır.
e) En az 2 (iki) Programlama Dilini Bildiğini Gösteren Belgeler: Tamamlanan
eğitim veya sertifikalandırma programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim
veya sertifikalandırma programından alınmış bir belge ibraz edemeyen ya da bu
kapsamda ibraz ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini
gösteremeyen adaylar için mezun oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul

edilecektir. Mezun olunan fakültelerce verilen transkript, programlama dillerini
açık biçimde belirtmelidir. Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi programlama
dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya
Üniversite Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile birlikte ayrıca ibraz
edilmelidir. İlgili belge e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Kurulu – Kariyer Kapısı
Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında yüklenecektir. Belgenin aslı
mülakat günü Başkanlık görevlilerine ibraz edilecek ve Başkanlığımız tarafından
tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz edemeyenler mülakata
alınmayacaktır.
f) Sertifikalar: Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve
nitelikleri gösteren belgelerdir. İlgili belge e-Devlet üzerinde Yüksek Seçim Kurulu
Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmetinden yapılan başvuru esnasında
yüklenecektir. Bu belgeler sınavla alınmış olmalıdır. Tüm sertifikalar, verildikleri
kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Başkanlığımız
tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika
numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve
belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle
sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.
Belgenin aslı mülakat günü Başkanlığımız görevlilerine ibraz edilecek ve
Başkanlığımız tarafından tasdik edilerek aslı iade edilecektir. Aslını ibraz
edemeyenler mülakata alınmayacaktır.

BAŞVURU ZAMANI, YERİ VE ŞEKLİ 

a) Başvurular 27.09.2022 tarihinde saat 10:00’da başlayıp, 06.10.2022 tarihinde saat
23:59:59’da sona erecektir. Başvurular e-Devlet üzerinden “Yüksek Seçim Kurulu Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden
(https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) elektronik olarak yapılacaktır. Şahsen
başvuru alınmayacak olup, posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
b) Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan birinci ve ikinci tercih olmak üzere en fazla 2
(iki) farklı pozisyon için tercih yapabileceklerdir. Her bir pozisyon için en çok
puandan başlanarak “Sözleşmeli Bilişim Personeli” tablosunda yer alan Sınava
Çağrılacak Aday Sayısı kolonunda belirtilen sayı kadar aday sözlü sınava katılmaya
hak kazanacaktır. Değerlendirme öncelikle birinci tercihinde yer alan pozisyona
başvuranlar arasında yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanacak adaylar
puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle belirlenecektir. Buna göre;
adaylar öncelikle birinci tercihlerine göre sıralanacaktır. Daha yüksek puanlı
adaylar sınava katılmaya hak kazandığı için birinci tercihinde sıralamaya
giremeyen bir aday, varsa ikinci tercihine göre puanına bakılmak suretiyle, ancak o
tercih için birinci tercih olarak geçerli bir müracaatın yapılmamış olması ya da
geçersiz sayılan müracaatlar veya sınava katılması belirlenen aday sayısı kadar

müracaatın bulunmaması sebepleriyle sıralamaya, varsa birinci tercihini
yapanlardan sonra dâhil edilecektir.
c) Adayların kimlik, mezuniyet, askerlik gibi bilgileri e-Devlet üzerinden ilgili
kurumların web servisleri aracılığı ile temin edilecek olup adayların söz konusu
bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli
güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir. Mezuniyet bilgileri otomatik
olarak gelmeyen veya gelen bilgilerin hatalı/eksik olduğunu düşünen adaylar,
başvuru sırasında güncel bilgilerini (onaylı diploma örneği, mezuniyet belgesi gibi)
manuel olarak sisteme pdf formatında yükleyeceklerdir.
ç) Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara
uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme
yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet
etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.

 BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN
DUYURULMASI
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan,
2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS)
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile İngilizce dilinde geçerli bir Yabancı Dil
Sınavı (YDS), Elektronik Yabancı Dil Sınavı (e-YDS) veya bu dilde yapılan
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavından alınan
puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, en
yüksek puandan başlanarak her pozisyon için ayrı liste oluşturulacaktır.
b) En yüksek puanlıdan başlanarak her bir pozisyon için 10 (on) katı aday sözlü sınava
alınacaktır.
c) Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylardan her bir pozisyon için son sırada
aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sözlü
sınava kabul edilecektir.
ç) KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanları 70
(yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların
ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.
d) Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise
5 (beş) yıl süre ile geçerlidir.
e) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız resmi internet
sitesinde (https://www.ysk.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır. Adaylar sürece ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden
de takip edebileceklerdir.
f) Herhangi bir nedenle, ilan edilen pozisyonlardan birine müracaat yapılmaması,
geçersiz sayılan müracaatlar veya sınav sonucunda yeterli sayıda başarılı aday
çıkmaması gibi sebeplerle ilan edilen pozisyonların boş kalması durumunda,

Başkanlık, boş kalan bu pozisyonları aynı grupta olmak kaydıyla ilan edilen diğer
pozisyonlardan uygun gördüklerine aktarma hakkına sahiptir.

 SINAVIN ŞEKLİ, YERİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ 

a) Yüksek Seçim Kurulu Bilişim Personeli Alımı Sınav sözlü olmak üzere tek aşamalıdır. Sözlü sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden
değerlendirilecek olup, sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri puan alan adaylar
başarılı sayılacaktır.
b) Sözlü sınav sonucunda başarılı sayılan en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere
nihai başarı listesi oluşturulacaktır. Puan sırasına göre, en fazla ilan edilen kadro
sayısı kadar asil aday, başarılı aday bulunması halinde en fazla kadro sayısı kadar
yedek aday ilan edilecektir.
c) Sözlü sınav konuları; mesleki bilgileri ve başvurulan pozisyonun uzmanlık
konularına uygun olarak özel şartlarda her bir pozisyon için belirtilen konular ve
hususlardır.
ç) Sözlü sınav Başkanlığımızın merkez teşkilat yerleşkesi olan Kızılay Mahallesi,
Ihlamur Sokak No:4 Sıhhiye-Çankaya/ANKARA adresinde yapılacak olup, sözlü
sınav tarihi bilgileri Başkanlığımız resmi internet sitesinden ayrıca ilan edilecek ve
adaylar Kariyer Kapısı üzerinden de süreci takip edebileceklerdir. Adaylara ayrıca
yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
d) Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava
katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacak olup bu durumdaki adaylara
ikinci sınav hakkı verilmeyecektir. Ancak mücbir sebeple sınav katılamayacak
olanlar bu durumu belgelendirerek Başkanlığımıza dilekçe göndermeleri halinde
durum değerlendirmeye alınarak sınav tarihleri içerisinde olmak kaydıyla sınav
tarihi değişikliğine Sınav Kurulu karar verecektir.
e) Sözlü sınav esnasında Sınav Kurulunca tutulacak tutanaklar dışında sesli veya
görüntülü herhangi bir kayıt alınmayacaktır.
f) Sözlü sınava hak kazanan adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında
fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı, Ehliyet
veya Pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sözlü sınava
alınmayacaklardır.
g) Sözlü sınava katılacak adayların 2 (iki) nüsha Arşiv Araştırması Ve Güvenlik
Soruşturması Formunu beraberinde getirmeleri gerekmektedir. (Formun uyarı
bölümünde belirtilen hususlara uygun olarak doldurulması, 2 (iki) adet
hazırlanması, bilgisayar ile doldurulması, fotoğraf yapıştırılması, ilgili bölümün
imzalanması gerekmektedir.)

 SÖZLÜ SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA 

a) Yüksek Seçim Kurulu Bilişim Personeli Alımı Her bir pozisyon için nihai başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek
adayların listesi Başkanlığımız resmi sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar

sınav sonuçlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden de takip
edebileceklerdir.
b) Listede adı bulunan asil adayların başvuru modülünde belirttikleri tebligat
adreslerine, ilan tarihinden itibaren en geç 5 (beş) iş günü içerisinde posta ile
tebligat yapılacak olup, adaylar tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş
günü içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe
başlamak ve istenilen belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
c) Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen,
sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya
bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (on beş) günü geçmeyen ve belgeyle ispat
edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş sayılır.
ç) Asil adaylardan, hakkından feragat eden veya etmiş sayılanların yerine ilan
edilen yedek adayların işe başlama işlemleri hakkında yukarıda belirtilen
esaslar uygulanır.

Reklam

 ÜCRET 

Yüksek Seçim Kurulu Bilişim Personeli Alımı Sözleşme süreleri mali yıl ile sınırlıdır.
Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6
ncı maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme,
fon, fazla mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz. Aylık brüt sözleşme ücreti tavanı,
657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam
edilenler için 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe
konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların 3 üncü maddesinde tespit
edilen sözleşme ücret tavanının (01.07.2022 – 31.12.2022 tarihleri arasında belirlenen
bürüt ücret tavanı 16.277,45 TL’dir) Sözleşmeli Bilişim Personeli Pozisyonları
Tablosunda belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak
Başkanlığımız, yukarıdaki tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme
yapmaya yetkilidir.

 DİĞER HUSUSLAR 

Reklam

Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacak ve sağlık kurulu
raporu istenebilecektir. Güvenlik soruşturması uygun olmayan adaylarla sözleşme
imzalanmayacaktır. Adayların her aşamada verdikleri beyanlar ile sundukları belgelerin
sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar,
yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup, bu kişiler bundan sonra açılacak
alım ilanlarına başvuru yapamayacaktır. Gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler
hakkında yasal işlemler başlatılacak olup 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun ilgili
hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda
bulunulacaktır. Bu şekilde Başkanlığı yanıltanlar kamu görevlisi ise, ayrıca durumları
çalıştıkları kurumlara da bildirilecektir. Bu durumun sözleşme yapılmasından sonra

ortaya çıkması halinde ise sözleşme feshedilir ve İdare tarafından kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

IX) İLETİŞİM
T.C. Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
Kızılay Mahallesi Ihlamur Sokak No:4 06420 Sıhhiye – Çankaya/ANKARA
(0312) 419 10 39 – Dahili: 1907 – 1916 – 1919  

Yüksek Seçim Kurulu Bilişim Personeli Alımı,  Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*