Reklam

YÖK 15 Uzman Yardımcısı Alımı

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU UZMAN YARDIMCISI ALIM İLANI DUYURDU.

Reklam

  Yükseköğretim Kurulu Başkanlığında çalıştırılmak üzere, 9. dereceli, toplam 15 (onbeş) Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcısı alınacaktır.

YÖK 15 Uzman Yardımcısı Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

YÖK 15 Uzman Yardımcısı Alımı

SINAV KILAVUZU
Giriş sınavı sadece sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan
adaylar ile sınavın yapılacağı adres, tarih ve saatleri, YÖK Başkanlığının https://www.yok.gov.tr/
internet sayfasında, sözlü sınavdan en az 10 (on) gün önce ilan edilecektir. Adaylar için ayrıca
sınava giriş belgesi düzenlenmeyecektir.

SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI
1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde
yer alan genel şartları taşımak.
2) 2021 veya 2022 yılında yapılan KPSS Lisans(A) grubu sınavısonucunda, yukarıdaki tabloda
yer alan uzmanlık alanlarının karşılarında belirtilen puan türüne göre asgari 85 puana sahip
olmak.
3) Yurtiçinde en az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin yukarıdaki tabloda belirtilen bölüm veya
bölüme denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtiçi veya yurtdışındaki
bölümlerden birini bitirmiş olmak.
4) 01.01.2023 tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak. (01.01.1988 tarihinde veya bu
tarihten sonra doğmuş olmak.)
5) Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile vücut
sakatlığı ya da engeli bulunmamak.
6) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmamak.

BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER, ŞEKLİ VE YERİ

Başvuru Detayları https://www.yok.gov.tr/ 2021-2022 yılında yapılan KPSS Lisans (A grubu) sınavları sonucunda, 100 (yüz) puan
üzerinden 85 (seksenbeş) ve daha yüksek puan alarak başarılı olan adaylardan,
Başkanlığımızdan görev talebinde bulunacakların, elektronik ortamda doldurulacak
Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Yarışma Sınavı Başvuru Formu (son 6 ay içinde
çekilmiş vesikalık fotoğraf yapıştırmak suretiyle) ile birlikte aşağıda yer alan belgeleri
20.01.2023/03.02.2023 tarihleri arasında Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Üniversiteler
Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/Çankaya/ANKARA adresine şahsen, elden veya
posta yoluyla teslim etmeleri gerekmektedir.
Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle son başvuru tarihinden sonra Başkanlığımıza
girişi yapılan evraklar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
a) KPSS sonuç belgesinin aslı veya fotokopisi ya da bilgisayar çıktısı,
b) Yükseköğretim diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya belgenin verildiği
Kurumca ya da Başkanlıkça onaylanmış örneği,
c) İki adet vesikalık fotoğraf,
ç) Adayın özgeçmişi.

SÖZLÜ SINAV:
Müracaat şartlarını taşıyan adaylar, yukarıdaki tabloda yer alan her bir alan kendi içinde olmak
üzere, KPSS puanına göre en yüksek puandan başlayarak sıralanır. Yukardaki tabloda yer alan
her bir alanda ilan edilen kadro sayısının 4 (dört) katı aday, sözlü sınava girmeye hak kazanır.
Sonuncu aday ile aynı puana sahip olanlar da sözlü sınava girerler.
Sözlü sınavda adaylar,
a) Adayın kendi alanındaki bilgi düzeyi ile Genel Kültür, Genel Yetenek, Anayasa Hukuku,
İdare Hukuku, İdari Teşkilat, Makro İktisat, Maliye Politikası, Avrupa Birliği Hukuku,
Yükseköğretim Mevzuatı (T.C. Anayasası’nın ilgili hükümleri, 2547, 2914 ve 2809 sayılı
Kanunlar ile yükseköğretim mevzuatına ilişkin yönetmelikler) konularına ilişkin bilgi
düzeyi,
b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,
c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,
ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,
d) Genel yetenek ve genel kültürü,
e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,
yönlerinden değerlendirilir.
Adaylar, Sınav Komisyonu tarafından ayrı ayrı puan verilmek suretiyle (a) maddesi için 50
(elli) puan, diğer maddelerinde yazılı özelliklerin her biri için 10’ar (onar) puan üzerinden
değerlendirilir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için Sınav Komisyonu Başkan ve üyelerinin
100 (yüz) tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalamasının en az 70 (yetmiş)
olması şarttır.
Sözlü sınav ile ilgili herhangi bir kayıt sistemi kullanılmaz.

Advertisement. Scroll to continue reading.

SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRİLMESİ, İLANI VE SONUÇLARA İTİRAZ
Sözlü sınav sonuçlarına göre puanı en yüksek adaydan başlanarak atama yapılacak kadro sayısı
kadar asıl, asıl aday sayısının yarısı kadar da yedek aday belirlenir. Yedek listede yer alan
adayların hakları, ilân tarihini takip eden üç ay için geçerlidir ve daha sonraki sınavlar için
müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez.
Sınav puanlarının eşitliği halinde sırasıyla; sözlü sınav puanı, KPSS puanı, diploma notu
yüksek olan aday sıralamada üstte yer alır.
Sınav sonuçlarının ilânını takip eden 5 (beş) iş günü içinde Komisyona itiraz edilebilir. İtirazlar
Komisyonca en geç 10 (on) iş günü içinde karara bağlanır.

Reklam
Reklam

UZMAN YARDIMCISI KADROLARINA ATAMA
Sınavda başarılı olan adaylar;
a) Görevini devamlı yapmaya engel olabilecek akıl hastalığı olmadığına dair yazılı beyanını,
b) Adli sicil kaydı yazılı beyanını,
c) Erkek adaylar için askerlikle ilişiği olmadığına dair yazılı beyanını,
ç) 4 adet vesikalık fotoğrafını,
sınav sonucunun yazılı olarak bildirildiği tarihi takip eden 15 (onbeş) gün içerisinde Personel
Dairesi Başkanlığına teslim ederler.
Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları
yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve
haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.
Sınavı kazananların atama işlemleri 657 sayılı Kanun hükümlerine göre yapılır. Süresi içinde
belgelerini teslim etmeyenlerin atamaları yapılmaz.
Sınavda başarılı olanlardan yasal süresi içinde göreve başlamayanlar, ataması yapılıp da
herhangi bir sebeple görevden ayrılanlar ile atama şartlarını taşımadığı anlaşılanların yerlerine
yedek adayların ataması puan üstünlüğüne göre yapılır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İLETİŞİM BİLGİLERİ: Telefon : (312) 298 75 69-70-71
Not 1 :Yükseköğretim Kurulu Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavına ilişkin gerekli görülen
bilgilendirmeler, Başkanlığımızın  adresinden ilgililere duyurulacaktır.

Sınav Kılavuzu için tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Sınav başvuru formu için tıklayınız.    

Reklam

Kamuoyuna duyurulur. 

YÖK 15 Uzman Yardımcısı Alımı 

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.    

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*