Reklam

Yıldırım Beyazıt Üniversitesine Personel Alımı

Ankara ili ve ilçelerindeki birimlerinde istihdam edilmek üzere faklı Meslek Dallarından Personel Alımı Yapılacaktır.

Reklam

Yıldırım Beyazıt Üniversitesine Personel Alımı. Ankara 116 Personel Alımı Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde sadece online olarak https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinden kabul
edilecek ve bu link üzerinden işlemler yürütülecektir

Yıldırım Beyazıt Üniversitesine Personel Alımı Ankara Meslek Dalları Nelerdir?  

Teknisyen Personel Alımı Yapılacaktır  

Yıldırım Beyazıt Üniversitesine

 

ARANILAN NİTELİKLER NELERDİR?

 Meslek liselerinin Elektrik-Elektronik Teknolojisi Elektrik Tesisatları ve Pano Montörü
alanından mezun olduğuna dair mezuniyet belgesine sahip olmak.
 İlan tarihi itibariyle MEB Onaylı tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde elektrik tesisat ve pano
montörlüğü sertifikasına sahip olmak.
 Elektronik renk kodlarını okuyabilmek üzere renk körlüğü bulunmamak.
 Erkek olmak.

 Meslek liselerinin Makine ve Tasarım Teknolojisi alanı Makine Bakım Onarım bölümünden
mezun olmak.
 İlan tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde endüstriyel
bakım onarım sertifikasına sahip olmak.
 Erkek olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Meslek liselerinin Tesisat Teknolojisi İklimlendirme Bölümü Tesisat Teknolojisi
İklimlendirme alanı Tesisat ve Enerji Sistemleri Alanından mezun olmak.
 İlan tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı Onaylı Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerde ısıtma ve
doğalgaz iç tesisatçılığı sertifikasına sahip olmak.
 Erkek olmak.
(Şereflikoçhisar Yerleşkesinde çalışmak üzere)

Reklam

 Meslek liselerinin Endüstriyel Otomasyon Teknolojisi bölümünden mezun olmak.
 İlan tarihi itibariyle Milli Eğitim Bakanlığı onaylı endüstriyel otomasyon sistemleri geliştirme
ve uyum eğitimi sertifikasına sahip olmak.
 Erkek olmak

Meslek liselerinin İnşaat Teknolojisi alanı Yapı Yüzey Kaplama ve Yalıtım bölümünden
mezun olmak.
 Erkek olmak

 Meslek liselerinin Mobilya ve İç Mekân Tasarımı bölümünden mezun olmak.
 Erkek olmak.

 Ortaöğretim mezunu olmak.
 İlanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan bahçıvanlık veya peyzaj alanı
ile ilgili herhangi bir sertifikaya sahip olmak,
 Erkek olmak

Büro Personeli Alımı Yapılacaktır.

Yıldırım Beyazıt Üniversitesine Personel Alımı Ankara

ARANILAN NİTELİKLER NELERDİR?

Advertisement. Scroll to continue reading.

 İktisat, Maliye veya İşletme Bölümü lisans mezunu olmak.
 İhale Mevzuatı, Devlette Mal Alım Usulleri, Personel Maaşlarının Yapılması, Fatura
Kesilmesi, Satın Alma, Hakediş Ödemeleri, Taşınır Kayıt, Teknik Ambar Kaydı Süreçleri
alanlarından en az bir alanda SGK Dökümü veya çalıştığı işyerinden yukarıdaki alanlarda
çalıştığına dair imzalı/kaşeli ilgili makama yazısıyla belgelendirmek kaydıyla en az bir yıl
tecrübe sahibi olmak

 Maliye veya Muhasebe ve Vergi Uygulamaları ön lisans programlarından birinden mezun
olmak

 Bilgisayar Programcılığı ön lisans bölümlerinden mezun olmak.

 Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik veya Elektrik-Elektronik
Mühendisliği lisans bölümlerinin birisinden mezun olmak
 HTML, CSS, Boostrap, İnternet Ağları, Güvenlik Duvarı, Sanallaştırma Sistemleri
alanlarından en az bir alanda SGK Dökümü veya çalıştığı işyerinden yukarıdaki alanlarda
çalıştığına dair imzalı/kaşeli ilgili makama yazısıyla belgelendirmek kaydıyla en az bir yıl
tecrübe sahibi olmak

 İngiliz Dili, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngilizce Mütercim ve Tercümanlığı veya Çeviribilim
lisans programlarından birinden mezun olmak.

Herhangi bir ön lisans mezunu olmak.  YÖK tarafından kabul edilen merkezi dil sınavlarından İngilizce en az 50 puanı olmak. (geçerliliği devam eden)

Herhangi bir ön lisans mezunu olmak.
 Proje Finans Uzmanlığı, Proje Mühendisliği, Proje Satış Sorumlusu, Proje Yazma Elemanı ve
Proje Yöneticiliği alanlarından en az bir alanda SGK Dökümü veya çalıştığı işyerinden
yukarıdaki alanlarda çalıştığına dair imzalı/kaşeli ilgili makama yazısıyla belgelendirmek
kaydıyla en az bir yıl tecrübe sahibi olmak.

 Adalet Meslek Yüksekokulu veya Hukuk Büro Yönetimi ve Sekreterliği Bölümü ön lisans mezunu olmak.

 Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programından mezun olmak.

Reklam

 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı ön lisans programlarından birisinden mezun olmak.  Üst yönetici sekreterliği/asistanlığı alanında SGK Dökümü veya çalıştığı işyerinden yukarıdaki alanda çalıştığına dair imzalı/kaşeli ilgili makama yazısıyla belgelendirmek kaydıyla en az bir yıl tecrübe sahibi olmak

 Herhangi bir lisans mezunu olmak.
 İlanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan; Büro Yönetimi ve
Yöneticiliği Asistanlığı, Muhasebe, Temel Ofis Programları, İşaret Dili, Halkla İlişkiler ve
İletişim, Etkili İletişim Teknikleri Eğitimi sertifikalarından birisine sahip olmak veya Proje
Finans Uzmanlığı, Proje Mühendisliği, Proje Satış Sorumlusu, Proje Yazma Elemanı ve Proje
Yöneticiliği alanlarından en az bir alanda SGK Dökümü veya çalıştığı işyerinden yukarıdaki
alanlarda çalıştığına dair imzalı/kaşeli ilgili makama yazısıyla belgelendirmek kaydıyla en az bir
yıl tecrübe sahibi olma

 Herhangi bir ön lisans mezunu olmak.
 İlanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan; ileri düzeyde fotoğrafçılık,
basın fotoğrafçılığı, ajans haberciliği, gazetecilik, internet haberciliği, sosyal medya içerik
üretme veya grafik tasarım sertifikalarından birine sahip olmak.
 Basınla ilgili farklı bir alan veya yukarıdaki alanlardan en az bir alanda SGK Dökümü veya
çalıştığı işyerinden yukarıdaki alanlarda çalıştığına dair imzalı/kaşeli ilgili makama yazısıyla
belgelendirmek kaydıyla en az bir yıl tecrübe sahibi olmak.

 Ortaöğretim Kurumlarının Bilişim Teknolojileri Alanından mezun olmak,
 İlanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan Bilgisayar Ağları Sertifikası
ile Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olmak.

 Ortaöğretim mezunu olmak.
 İlanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan Büro Yönetimi ve
Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Office Teknolojileri ve Yönetimi
alanlarından en az birinden sertifika sahibi olmak

Ortaöğretim mezunu olmak.
 İlanın Resmi Gazete’de yayınlanma tarihi öncesinde alınmış olan Bilgisayar İşletmenliği
(Operatörlüğü), Temel Office Programları, Bilgisayarda Doküman Hazırlama alanlarından en az
birinden sertifika sahibi olmak

Sağlık Teknikeri Personeli Alımı Yapılacaktır.  

116 Personel Alımı Ankara

ARANILAN NİTELİKLER NELERDİR?

 Anestezi veya Anestezi Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

 Ağız ve Diş Sağlığı Teknikerliği ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

 Radyoloji veya Tıbbi Görüntüleme Teknikleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak.

Hemşire Personeli Alımı Yapılacaktır.   

üniversiteye hemşire alımı

ARANILAN NİTELİKLER NELERDİR?

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Yükseköğretim Kurumlarının Hemşirelik Programlarının birinden en az lisans düzeyinde
mezun olmak.

116 Personel Alımı Ankara  GENEL AÇIKLAMA VE ŞARTLAR NELERDİR?

– Başvuracak adayların aşağıda belirtilen şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
– Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.
– Tüm başvurular için 35 yaşından gün almamış olmak.
– 657 Sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl
hastalığı ile ilgili engeli bulunmamak. (Göreve asaleten atanma aşamasında atanmaya hak kazanan tüm adaylardan hastanelerden alınacak rapor
istenecektir.)
– Başvuracak adaylardan 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre kamu kurumlarında istihdam edilenlerin, “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların
sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır.
– KPSS sınavına girmiş olmak. BP13 kodlu Büro Personeli kadrosuna başvuracaklar için EKPSS sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunlarında
KPSS-P3, Ön lisans mezunlarında KPSS-P93, Ortaöğretim mezunlarında KPSS-P94 ve EKPSS-P1 puanı esas alınacaktır. Kişinin başvurduğu pozisyon için
aranan mezuniyet düzeyine göre KPSS puan türüne sahip olması gerekmektedir.)

İlan edilen pozisyonların kadro sayısının 4 (dört) katı kadar YEDEK aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu
takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
– Yerleştirme sonuçları www.aybu.edu.tr adresinden açıklanacaktır. Sonuçların açıklanması tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.

Reklam

 

116 Personel Alımı Ankara BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

Müracaatlar, 13.01.2022 – 27.01.2022 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında https://ilan.aybu.edu.tr web adresinden sadece online başvuru
şeklinde yapılacaktır.
– Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
– Adaylar öncelikle https://ilan.aybu.edu.tr/ adresinde yer alan online başvuru bilgilerini doldurduktan sonra, ilgili sayfadan ulaşılabilecek “İş Talep
Başvuru Formu” ve “Beyan Formu” nu bilgisayar ortamında doldurarak, çıktılarını alıp imzalandıktan sonra ilgili alana yükleyecektir.
– Daha sonra ise, istenen diğer belgeleri (mezuniyet belgesi, KPSS veya EKPSS sonuç belgesi ve başvurduğu unvanın nitelik şartlarında isteniyorsa
deneyim belgesi ve/veya sertifikalar) ilgili alanlara yükleyip en altta yer alan “Başvuru Yap” düğmesine basarak online olarak başvurularını tamamlamış
olacaklardır.
– Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz
sayılacaktır.
– Başvurulan kadro için istenilen ilgili KPSS veya EKPSS puanını doğru olarak girmek adayın sorumluluğunda olup yanlış girilen bilgilerden
Üniversitemiz sorumlu değildir.
– Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin
müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
– Adayların https://ilan.aybu.edu.tr web adresine girdikleri bilgilerin ve yükledikleri belgelerin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya
yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı bilgi/ belge teslim edenler hakkında yasal işlem
başlatılacaktır.
– Üniversitemiz gerekli durumlarda ilan metninde ve ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

Aşağıdaki belgelerin tamamı https://ilan.aybu.edu.tr   VEYA https://ilan.aybu.edu.tr/ilan_bilgi/7adresine yüklenecektir.
1. İş Talep Başvuru Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden ilgili form indirilip (https://aybu.edu.tr/GetFile?id=ca776aba-6c2d41d8-959d-73ae0bec8126.xls) ıslak imzalı şekilde imzalandıktan sonra tekrar sisteme yüklenecektir.
2. Beyan Formu: AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden ilgili form indirilip (https://aybu.edu.tr/GetFile?id=b98cf439-782e-4b46-9399-
49711f538015.docx) ıslak imzalı şekilde imzalandıktan sonra tekrar sisteme yüklenecektir.
3. Mezuniyet Belgesi: e-Devletten alınan, sorgulama kodu veya karekod üzerinde silinti ve kazıntı olmayan mezuniyet belgesi.
4. Nüfus Kayıt Örneği: e-Devlet Barkotlu
5. KPSS Sonuç Belgesi: ÖSYM Barkotlu Çıktı, BP13 kodlu Büro Personeli kadrosuna başvuracaklar için EKPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu
üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
6. Tecrübeyi Gösteren Belge: Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa; SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı dökümü veya İlgili Makama
Belgesi
7. Yabancı Dil Belgesi: Eğer ilanın açıklamasında dil şartı bulunuyorsa; ÖSYM’den internet üzerinden alınan sorgulama kodu üzerinde silinti ve
kazıntı olmayan belge.

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Web Sitemizin  İçinde Benzer Personel Alımı İlanlarına Bakmak İçin Tıklayınız.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*