Reklam

Yargıtay Başkanlığına Bilişim Personeli Alımı 

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 7(yedi) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Reklam

Yargıtay Başkanlığına Bilişim Personeli Alımı Kamuya Bilişim Sözleşmeli personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu. Başvurular 28.11.2022 – 05.12.2022 tarihleri arasında saat 23.59.59’a kadar

 

Yargıtay Başkanlığına Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Yargıtay Başkanlığına Bilişim Personeli Alımı

Yargıtay Başkanlığı Bilgi İşlem Merkezi bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnamenin Ek 6’ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31.12.2008 tarihli ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanarak yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde
Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8’inci maddesi uyarınca,
2022 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında alınan KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (%70) ile son beş yıl içinde
yapılan İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın yüzde otuzunun (%30) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre
en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun on (10) katı aday arasından,
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 7(yedi) sözleşmeli
bilişim personeli alınacaktır.

Reklam

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A- GENEL ŞARTLAR
a) Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı genel şartları haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fenedebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile
istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt
dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
d) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin
kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5
yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı
Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek
suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla
güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
f) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,
g) Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına
İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik” te belirtilen özlük hakları ve diğer kuralları kabul etmek,

B- ÖZEL ŞARTLAR (NİTELİKLER): 

Advertisement. Scroll to continue reading.

AĞ UZMANI(1 kişi – tam zamanlı – aylık sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)
1- Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici, merkezi kablosuz ağ kontrol
cihazı, NAC gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin kullanıldığı Bilgi İşlem Merkezinde uzman, ağ uzmanı veya ağ
yöneticisi olarak en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak,
2- Cisco, Huawei veya HPE marka switchlerin kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
3- Fortinet, Checkpoint, Palo Alto, Cisco marka güvenlik duvarı cihazlarından en az biri hakkında konfigürasyon ve
yönetim tecrübesine sahip olmak,

Reklam

4- Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 -IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal
Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Proxy ve IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi
olmak,
5- DNS, DHCP, NAT, BGP, OSPF, VRF, VxLAN, EVPN, Cisco VSS-VPC/HP IRF konularında bilgi sahibi olmak,
6- Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller) hakkında bilgi sahibi
olmak,
7- Pasif ağ donanımları hakkında bilgi sahibi olmak,
8- Linux işletim sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9- Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde bilgi sahip olmak,
10- Tercihen CCNA veya dengi bir sertifikaya sahip olmak,
11- Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli yapmak,
12- Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
13- Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak.
14- Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,

VERİTABANI YÖNETİCİSİ (1 kişi – tam zamanlı – aylık sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar)
1. Açık kaynaklı ilişkisel (tercihen PostgreSQL) veri tabanı yöneticisi/uzmanı olarak en az 3 (üç) yıllık iş tecrübesine
sahip olmak ve bunu belgelemek,
2. Veri tabanı mimarisi, tasarımı ve optimizasyonu/normalizasyonu hakkında ileri derecede bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
3. Veri tabanı yedeklemeleri ve yedekten geri dönme (restore) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
4. Cluster mimarisine sahip sistemlerde tecrübe sahibi olmak,
5. Performans tuning, kapasite planlama ve güvenlik yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. İleri seviyede SQL, PL/SQL bilgisine sahip olmak,
7. Farklı veritabanları arasındaki veri aktarım (ETL) süreçleri ve araçları hakkında bilgi sahibi olmak,
8. Linux işletim sisteminde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Unix, Linux ve BASH script konularında bilgi sahibi olmak,
10. Tercihen açık kaynaklı nosql (Mongodb) veri tabanları kurulum, yönetim, yedekleme konularında hakim olmak,
11. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek.
12. Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak,

DEVOPS UZMANI (1 kişi – tam zamanlı – aylık sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya bunlara danışmanlık yapan firma personeli olarak toplamda en az 5
(beş) yıllık iş tecrübesine sahip olmak,
2. Devops alanında en az 2 (iki) yıl çalışmış olmak,
3. CI/CD süreçlerinin (AzureDevops, Jenkins, GitLab CI vb.) yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
4. Otomatikleştirilmiş yapılar dahil olmak üzere CI/CD metodolojilerinin izlenmesi ve iyileştirilmesi konusunda
deneyim sahibi olmak,
5. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
6. Sistemlerin log, performans ve kapasite metriklerinin incelenmesi konusunda tecrübe sahibi olmak,
7. Linux ortamlarının kurulumları ve konfigürasyonlarının yapılması konusunda deneyim sahibi olmak,
8. Linux tabanlı uygulama sunucuları (Tomcat, Apache, Nginx vb.) konusunda deneyimli olmak,
9. Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyime sahip olmak,
10. Container mimarisi (Docker, Kubernetes, OpenShift vb.) alanında deneyimli olmak,
11. Mikro servis mimarisi hakkında bilgi sahibi olmak,
12. Canlı ortam öncesi test, eğitim vb. ortamlar için ihtiyaç duyulan Devops süreç yapısının kurulması ve
yapılandırılması konusunda deneyim sahibi olmak,
13. Devops ihtiyaçlarının belirlenip hayata geçirilmesi ve idame ettirilmesi konularında deneyim sahibi olmak,
14. Yoğun trafikli uygulamaların altyapısında gerekli ihtiyaçların giderilmesi ve bunların analiz edilip izlenebilmesi
konusunda deneyim sahibi olmak,
3
15. Tercihen SonarQube gibi kod kalitesini belirleyen araçların kullanımı ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,
16. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
17. Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak.

WEB YAZILIM UZMANI (1 kişi – tam zamanlı – aylık sözleşme ücret tavanının 3 katına kadar)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya bunlara danışmalık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2. PHP ve PHP Framework (Laravel, Symfony vb.) en az 5(beş) yıl deneyim sahibi olmak,
3. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında tecrübe sahibi olmak,
4. Frontend yazılım geliştirme hakkında bilgi sahibi olmak,
5. Proje kapsamında ihtiyaçlara göre yazılım mimarisi oluşturma ve yönetme tecrübesine sahip olmak,
6. Bootstrap, JavaScript, Jquery, HTML5, CSS3 ile web tabanlı yazılım geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
7. JSON, Ajax, SOAP ve Restful web servisleri ile çalışmış ve bilgi sahibi olmak
8. Responsive web tasarım konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. İlişkisel Veritabanı Yönetim Sistemlerinden (MySQL, PostgreSQL vb.) en az birisini iyi derecede bilmek,
10. Versiyonlama araçlarından Git hakkında tecrübe sahibi olmak,
11. Yazılım yaşam döngüsü konusunda bilgili ve deneyimli olmak,
12. Debian, Ubuntu veya CentOS Linux işletim sistemi kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
13. LAMP (Linux Apache/NginxMysql PHP) modüllerinin kurulumu, kullanımı, yeni modüller yüklenmesi ve
performans ayarları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Tercihen Java programlama dili hakkında bilgi sahibi olmak,
15. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek,
16. Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak.

KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (2 kişi – tam zamanlı – aylık sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)
1. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde veya bunlara danışmalık yapan firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl
çalışmış olmak ve bunu belgelemek,
2. JavaEE mimarisinde çalışan projelerde aktif olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
3. Nesne tabanlı yazılım tasarımında tecrübe sahibi olmak,
4. Çok katmanlı yazılım mimarisi konusunda tecrübe sahibi olmak,
5. Tasarım kalıpları hakkında bilgi sahibi olmak,
6. İlişkisel veri tabanları (tercihen Oracle, PostgreSQL) ile uygulama geliştirmiş olmak,
7. İleri seviyede SQL ve PL/SQL bilgisine sahip olmak,
8. Web Servis teknolojileri ile mikro servisler hakkında tecrübeye sahip olmak,
9. Spring Framework (Spring MVC, Spring Boot) konusunda tecrübe sahibi olmak,
10. ORM teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
11. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
12. Tercihen HTML, CSS, AJAX, Javascript teknolojilerinde tecrübe sahibi olmak,
13. Tercihen Reactjavascript kütüphanesi hakkında bilgi sahibi olmak,
14. Tercihen DevOps, CI/CD süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,
15. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek.
16. Güçlü iletişim becerisine sahip, takım çalışmasına yatkın olmak,

KIDEMLİ AĞ VE SİSTEM UZMANI (1 kişi – tam zamanlı – aylık sözleşme ücret tavanının 4 katına kadar)
1. En az 5.000 (beş bin) kullanıcılı bilgi işlem merkezlerinde, kurum çalışanı veya bu kurumlarda danışmanlık yapan
firma personeli olarak en az 5 (beş) yıl ağ veyasistem uzmanı/yöneticisi olarak çalışmış olmak,
2. Active Directory, DNS, DHCP, WSUS, WDS, Proxy, File Server, Internet Information Services (IIS),
CertificationAuthority konfigürasyon ve sorun çözümleme konularında kurulum, yapılandırma ve yönetim
deneyimine sahip olmak,
3. Microsoft Windows Sunucularında (2012, 2012 R2, 2016, 2019) bakım izleme ve yapılandırma konularında
deneyime sahibi olmak,
4. Unix / Linux işletim sistemleri ve türevlerinde kurulumu, yönetimi, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi,
performans yönetimi, kurtarma, kapasite planlama, yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında
deneyim sahibi olmak.
5. Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, ethernet, hba, raid vb.) hakkında deneyim sahibi olmak,
6. Veri depolama ve yedekleme süreçlerinde yönetim, konfigürasyon ve problem çözme konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak
7. Failover, cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi sahibi olmak,
8. Microsoft VMware ve Hyper-V sanallaştırma platformu kurulumu, yapılandırması, yönetimi ve sorun
çözümlemeleri konusunda deneyim sahibi olmak,
9. Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, performans artırımı, güvenlik, log inceleme konularında
deneyime sahip olmak,
10. GPO (Grup Politikaları Oluşturma) hakkında deneyim sahibi olmak,
11. Perl, Python, Shell veya Bash Scripting dillerinin en az birinde deneyime sahip olmak,
12. Veri depolama sistemleri (EMC, IBM, Netapp, Dell, Hitachi, Fujitsu) ürünlerinden en az birinde ve SAN (Storage
Area Network) anahtarlar konusunda, kurulum, konfigürasyon, bakım ve yönetiminde deneyime sahip olmak,
13. İş sürekliliği sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,
14. Sızma ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve benzeri güvenlik
süreçleri ve teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
15. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında temel bilgiye sahip olmak,
16. Firewall (Güvenlik Duvarı), IPS, IDS, İçerik Filtreleme, Antivirüs ve LoadBalancer (Yük Dengeleme) teknolojileri
konusunda bilgi sahibi olmak,
17. Açık kaynak e-posta sistemleri (tercihen Zimbra) ve e-posta protokolleri (SMTP, IMAP, POP3, SPF, DKIM,
DMARC) hakkında deneyim sahibi olmak.
18. Yönlendiriciler, Erişim Noktası (Access Point) ve Erişim Noktası Kontrol Cihazları (Access Point Controller)
sistemlerinin kurulum, konfigürasyon ve yönetimi hakkında deneyim sahibi olmak,
19. Ana omurga anahtarı (backboneswitch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde
deneyim sahibi olmak,
20. Sızma (penetration) ve stres testleri, şifreleme, firewall, saldırı önleme sistemleri, zafiyet tarama sistemleri ve
benzeri güvenlik süreçleri ve teknolojileri hakkında deneyim sahibi olmak,
21. Zafiyet testi araçlarından (Nexpose, Nessus, Acunetix, Netsparker, AppScan, CoreImpact, Fortify, Checkmarx, vb.)
en az biri hakkında deneyim sahibi olmak,
22. SIEM Yönetimi konusunda bilgi sahibi olmak, siber olayların tespiti noktasında korelasyon yazabilecek bilgiye
sahip olmak,
23. RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında deneyim sahibi olmak,
24. Ağların performansını izleyerek, bu doğrultuda kapasite planlaması yapmak ve iyileştirmeye yönelik deneyim
sahibi olmak,
25. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi sahibi
olmak,
26. Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, WAF, Antivirüs, Web Gateway, DDoS, E-mail Gateway, vb.) hakkında
deneyim sahibi olmak,
27. Checkpoint, Palo Alto, Fortigate UTM cihazlarından en az ikisi hakkında kurulum ve yönetim tecrübesine sahip
olmak.
28. Cisco, Huawei, HPE, H3C, Extreme ve Juniper marka omurga ve kenar anahtarlardan en az üçü hakkında kurulum
ve yönetim tecrübesine sahip olmak.
29. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal
Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda deneyim
sahibi olmak,
30. VxLAN teknolojisi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
5
31. Software definednetworking konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak.
32. Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında deneyim sahibi olmak,
33. DNS, DHCP konularında bilgi sahibi olmak,
34. Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
35. E-Posta sistemleri güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
36. Cisco Certified Network Professional (CCNP), CCNP Routing and Switching, CCNP Collaboration, CCNP
Security, CCNP Service Provider, CCDP, CCNP Cloud eğitimlerinden en az birini aldığını belgelemek,
37. VMwarevSphere (Install, Configure, Manage), VMwarevSphere (Troubleshooting), VMwarevSphere (Optimize
andScale), VMwarevSphere (Design) eğitimlerinden en az birini aldığını belgelemek,
38. Veri merkezi ekipmanlarının kurulumu veya yenilenmesi projelerinde çözüm ve mimarinin oluşturulması, rekabet
ve değerlendirme çalışmaları ile rekabet ortamının hazırlanması, teknik şartname hazırlanması, kurulum ve
yapılandırma, göç süreçleri ile muayene ve kabul süreçlerinin yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
39. Literatürü takip edebilecek düzeyde İngilizce bilmek

BAŞVURU ŞEKLİ, BELGELER, YERİ VE TARİHİ 

a) Başvurular 28.11.2022 – 05.12.2022 tarihleri arasında saat 23.59.59’a kadar e-Devlet üzerinden “Yargıtay
Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr)
adresinden, elektronik ortamda alınacaktır.
b) Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
c) Her aday tek bir pozisyona başvuru yapabilecektir.
d) Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp
tamamlanmadığını kontrol etmeleri gerekmektedir. “Başvurularım” ekranından “Başvuru Tamamlandı” ibaresi
görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır.
e) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen
belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan aday sorumludur.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 İSTENİLEN BELGELER 

a) Fotoğraflı iş tecrübesini gösterir “Detaylı Özgeçmiş” belgesi yapılan başvuru esnasında sisteme yüklenecektir.
b) Belge olarak öğrenilen programlama dillerinin belirtildiği onaylı lisans veya lisansüstü transkript belgesi veya
mezun olunan bölümden alınan eğitimi yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan
ve kullanılan programlama dillerini gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları
gibi belgeler kabul edilir.
c) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından barkotlu belge, yapılan başvuru
esnasında sisteme yüklenecektir), (Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate
alınacaktır.
d) Her bir pozisyon için GENEL ve ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen belge ve sertifikalar ile mesleki tecrübeyi
(deneyimi) gösteren belgeler başvuru esnasında sisteme yüklenecektir.
e) Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli
güncellemeleri/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.

IV-BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SÖZLÜ SINAVA ÇAĞIRILACAK ADAYLARIN
DUYURULMASI
a) Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adayların KPSS puanının yüzde yetmişi ile
yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınmak suretiyle yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan
başlanarak, ilanda istihdam edileceği belirtilen personel sayısının on katıaday sınava çağrılacaktır. Bu sıralamaya
göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul
edilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayların KPSS puanı (70) olarak, YDS puanı olmayan
veya belge ibraz etmeyen adayların YDS puanı(0) olarak kabul edilecektir.
b) Başvuru sonuçları, sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların listesi Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek
ve Kariyer kapısı üzerinden görüntülenebilecektir. Ayrıca tebliğ yapılmayacaktır.

Reklam

V-SÖZLÜ SINAV YERİ, TARİHİ VE DEĞERLENDİRME
a) Sözlü sınav yeri ve zamanı, başvuru sonuçları ile birlikte Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer
Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.
b) Sözlü sınavı, 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek olup en az 70 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılacaktır.
İlan edilen pozisyon sayısı kadar asil ve yeteri kadar yedek belirlenecektir.

VI- SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
a) Giriş sınavı, sözlü olarak tek aşamalı yapılacaktır.
b) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı ve onaylı bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı,
ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
c) Sözlü sınav konuları; pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki “Özel Şartlar” tüm konuları ve hususları kapsayacaktır.

VII- SONUÇLARIN İLANI VE ATAMA
a. Sınav sonuçları Başkanlığımız internet sitesinde ilan edilecek ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntülenebilecektir.
b. Atama işlemleri, Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim
Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesinde belirtilen esaslar
çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
c. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan
adaylarla sözleşme imzalanmayacaktır. Sözleşme imzalandıktan sonra, işe alınma açısından gerekli olan
niteliklerden herhangi birinin taşınmadığının anlaşılması halinde ise sözleşme feshedilecektir. Ayrıca, gerçeğe
aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

VIII- ÜCRET:
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) bendine göre istihdam
edilenler için sözleşme ücret tavanının “Özel Şartlar ” başlığı altında belirtilen brüt sözleşme ücret tavanının katları
ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme
yapmaya yetkilidir.

Kamuoyuna duyurulur.
IX – İLETİŞİM BİLGİLERİ
Santral : 0 312 836 00 00
Bilgi : 0 312 836 0121
Bilgi : 0 312 836 0416

Yargıtay Başkanlığına Bilişim Personeli Alımı 

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*