Reklam

Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle 30 sözleşmeli personel alınacaktır

Reklam

Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, 30 sözleşmeli personel Alımı, Yapılacağı Duyuldu. Başvuru Başlangıç Tarihi : 27.04.2022 Son Başvuru Tarihi : 11.05.2022 

 

Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, İçin Şarlar Nelerdir? 

Büro Personeli Alımı, Teknisyen Alımı, (Marangoz İşleri  Teknisyen Alımı, (Bilgisayar Bakım- Onarım) 

Teknisyen Alımı, (Elektrik İşleri) Teknisyen Alımı, (Isıtma Soğutma İşleri) Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı, Destek Personeli Alımı, (Şoför) Destek Personeli (Boya – Badana ve Temizlik İşleri) Destek
Personeli Alımı, (Sıhhi Tesisat ve Temizlik İşleri) Destek Personeli Alımı, (Çevre Düzenleme, Bahçe Bakım ve Temizlik İşleri)   

Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

Reklam

Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak.
2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
3. 2020 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puan türlerinde
yeterli puana sahip olmak.
4. Tüm adayların görevini yapmasında zihinsel ve fiziksel bir engeli bulunmamak

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER 

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
1. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Dilekçesi, (https://personel.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/4-b-dilekce-formu adresinden temin edilecektir.)
2. Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://personel.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/4-b-basvuru-formu adresinden temin edilecektir.)
3. Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı,2020 KPSS Sonuç Belgesi,
4. 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
5. Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
6. Tecrübe istenilen pozisyonlar için unvanına uygun SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan alınmış iş deneyim belgesi
(Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
7. Çalıştığı kurumdan ıslak imzalı belge alan kişiler çalıştıkları süreyi SGK Hizmet dökümü ile belgelendirmek zorundadır.
8. Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
9. Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
10. Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan kare kodlu, ıslak imzalı belgeler veya nüfus cüzdanı fotokopisi kabul edilir.)
11. Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu ya da ıslak imzalı belgeler kabul edilir.)
12. Destek personeli (Şoför) 2022/9 nolu ilan için en az E veya D sınıfı sürücü belgesi,

Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR 

1.Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, Son başvuru tarihi ilanın Resmî Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür.
2. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen
adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
(e-posta ile başvuru kabul edilmeyecektir). Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
4. İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.

5. İlan süreci ile ilgili tüm duyurular www.yalova.edu.tr adreslerinden yapılacaktır.
6. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
7. Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “YALOVA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Merkez
Yerleşkesi Çınarcık yolu üstü 77100 YALOVA ” adresine evraklarını gönderecektir. Başvuru süreciyle ilgili irtibat bilgileri: 0 (226) 815 58 10
8. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde
feshedilecektir.
9. Daha önce kamu kurumlarında Sözleşmeli olarak çalışmış adaylar için, “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden Hizmete
Alınma başlıklı Ek 1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe
kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak
kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
10. Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
11. İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.

Yalova Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı, YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ 

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları
taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
2. Taban puanın üzerindeki tüm adaylar yedek sıralamaya dahil edilecek olup, yerleştirme en yüksek puandan başlanarak yapılacaktır.
3. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır.
4. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan
edilen yedek adaylardan şartları tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
5. KPSS de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve
özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu
durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
7. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal
edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
8. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Reklam

 Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Dilekçesi, (https://personel.yalova.edu.tr/tr/Page/Icerik/4-b-dilekce-formu adresinden temin edilecektir.)

4/B DİLEKÇE FORMU

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Etiket: 4/b Dilekçe Formu

Antalya Büyükşehir Belediyesine Zabıta Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*