Reklam

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Personel Alımı

KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 102 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Personel Alımı, Faklı meslek dalında 102 sözleşmeli personel alımı yapılacağı duyuruldu.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Reklam

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Personel Alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Personel Alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Personel Alımı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

I- GENEL ŞARTLAR:
1) Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya
askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 Sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
akıl hastalığı bulunmamak.

Reklam

II- ÖZEL ŞARTLAR:
1- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Personel Alımı Lisans ve Önlisans mezunu olanlar için 2022,Ortaöğretim mezunu (lise ve Dengi) olanlar için ise 2020 yılı KPSS
sınavına girmiş olmak. (Lisans mezunları için KPSS P3, Ön lisans mezunları için KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için
KPSS P94 puanı esas alınacaktır.) Adayların 2020 yılı KPSS puanının, başvurduğu nitelik kodunda aranan öğrenim
şartına uygun olması gerekmektedir NOT : Başvuru süresi içerisinde ÖSYM tarafından 2022 yılı Ortaöğretim KPSS
sonuçlarının açıklanması halinde, açıklandığı tarih itibarıyla 2020 yılı KPSS belgeleri alınmayacak olup, yerine 2022
yılı KPSS belgeleri alınacaktır.
2- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin tamamını taşıyor olması ve bunu
belgelendirmeleri gerekmektedir
3- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
4- Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
5- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü gereğince bu
maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
6- 17.04.2021 tarihli ve 31457 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv
Araştırması Kanunu gereğince atanmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırma sonucunun müspet olması gerekmektedir.

 BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Personel Alımı Müracaatlar, 17/11/2022 – 01/12/2022 tarihine kadar (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına
şahsen yapılacaktır, posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Adaylar “https://www.yyu.edu.tr/  adresinde yer alan İş
Talep Başvuru Formunu bilgisayar ortamında doldurarak istenen diğer belgeler (öğrenim belgesi, KPSS sonuç belgesi ve
istenen unvanlar için deneyim belgesi, eğitim, kurs belgesi vb.) ile birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
2- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru
yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3- Başvuru formunu hatalı dolduran ya da eksik belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve
işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin
müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra beyanda bulundukları belgelerin (öğrenim belgesi, istenen unvanlar için
deneyim ve/veya eğitim, kurs belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge
beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
1- Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Personel Alımı KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla (Eczacı pozisyonu hariç) atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe
başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15
(on beş) iş günü içerisinde www.yyu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Her kadronun 1 (bir) katı kadar yedek
aday belirlenecektir. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı
tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
2- Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmayacaktır.
Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır.

İSTENEN BELGELER 

1-Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Personel Alımı  İş Talep Başvuru Formu (https://www.yyu.edu.tr/ sayfasından ulaşılabilecek başvuru formu bilgisayar ortamında eksiksiz olarak
doldurulacaktır.)
2- Öğrenim Belgesi (barkotlu e-devlet çıktısı veya öğrenim belgesinin bir sureti )
3- İstenilen yıllara ait KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. Sonuç belgesi ÖSYM kayıtları ile kontrol
edilecektir Yanlış beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacaktır. (Eczacı pozisyonu hariç)
4- Eğitim veya kurs belgesi istenilen pozisyonlarda istenilen eğitim belgesinin aslı ya da “aslı gibidir” onaylı sureti,
5- Çalışma belgesi istenilen pozisyonlarda görev yaptığı ilgili firma, kurum veya kuruluşlardan alacağı yazı ve bunu destekleyen
Sosyal güvenlik kurumundan alacağı hizmet döküm cetveli,
6- Adli Sicil Kaydı.
7- Askerlikle ilişiğinin olmadığına dair belge.
8- 2 Adet Fotoğraf
9- Kimlik Fotokopisi

Advertisement. Scroll to continue reading.

İlan Başvuru Birimi: Personel Dairesi Başkanlığı
Başvuru Tarihleri: – 17/11/2022 – 01/12/2022 (mesai bitimine kadar)
Başvuru Şekli: Şahsen
Adres: Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı /VAN
Tel: 0432–486 54 22-22003

Reklam

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi 102 Personel Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Advertisement. Scroll to continue reading.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*