Reklam

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 47 Personel Alımı Yapacağını Duyurdu. Detaylar İlgili Haberimizdedir.

Reklam

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, Yapacaktır.

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin B fıkrasına göre istihdam edilmek ve
giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına ekli 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar”da yer alan ek 2’nci maddesinin b
fıkrasına göre 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyon ve niteliklerde sözleşmeli
personel alınacaktır.

Reklam

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, Alınacak Meslek Dalları

 • Büro Personeli,
 • Psikolog,
 • Teknisyen,
 • Destek Personeli (Bakım Onarım),
 • Destek Personeli (Şoför),
 • Destek Personeli (Bahçe Bakımı ve Düzenlemesi),
 • Destek Personeli (Temizlik Personeli),
 • Koruma ve Güvenlik Görevlisi,

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

1-)Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, Büro Personeli, Hakkında Nitelikler Nelerdir?

 • Lisans (KPSSP3), Ön lisans (KPSSP93)
 • Erkek/ Kadın
 • -Maliye, Muhasebe ve Maliye veya Maliye- Muhasebe lisans
  programlarının birinden mezun olmak
 • -Büro Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Yönetimi
  ve Yönetici Asistanlığı, Sekreterlik, Ofis Teknolojileri ve
  Yönetimi, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı önlisans
  programlarının birinden mezun olmak
 • -İnsan Kaynakları, Personel Yönetimi, İnsan Kaynakları
  Yönetimi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

2-)Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, Psikolog, Hakkında Nitelikler Nelerdir?

 • Lisans (KPSSP3)
 • Erkek/ Kadın
 • -Yükseköğretim Kurumlarının Psikoloji, Psikolojik Danışma
  ve Rehberlik, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık,
  Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik, Eğitimde Psikolojik
  Hizmetler programlarının birinden mezun olmak,

3-)Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, Teknisyen Hakkında Nitelikler Nelerdir? 

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) (KPSSP94)
 • Erkek
 • -Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları
  veya Ahşap Teknolojisi Alanı-Ahşap Yapı (Doğramacılık
  Dalından) mezun olmak.
  -3308 Sayılı Kanuna Göre Sıvacılık Dalında Ustalık
  Belgesine sahip olmak,
 • -Üniversitemize ait tüm birimlerde kaba ve ince kumlu sıva,
  alçı sıva ve dekoratif sıva işleri ve tüm bakım, onarım
  faaliyetlerinde görev almak.
  -Amirlerin verdiği diğer görevleri yapmak.
 • -Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanı ve Dalları
  veya Ahşap Teknolojisi Alanı-Ahşap Yapı (Doğramacılık
  Dalından) mezun olmak.
  -3308 Sayılı Kanuna Göre Döşeme ve Duvar Kaplamacılığı
  Dalında Ustalık Belgesine sahip olmak,
 • -Üniversitemize ait tüm birimlerde her türlü kaplama (Duvar
  ve döşeme, seramik, mermer, parke taşı vb.) tüm bakım,
  onarım faaliyetlerinde görev yapmak.
  -Amirlerin verdiği diğer görevleri yapmak.

4-)Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, Destek Personeli (Bakım Onarım) Hakkında Nitelikler Nelerdir?

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) (KPSSP94)
 • Erkek
 • -Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik- Elektronik teknolojisi
  alanı ve dallarından mezun olmak

5-)Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, Destek Personeli (Şoför) Hakkında Nitelikler Nelerdir?

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) (KPSSP94)
 • Erkek
 • Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun
  olmak,
  -C ve D sınıfı ehliyete sahip olmak.(Eski sürücü belgesi
  olarak E sınıfı)

6-)Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, Destek Personeli (Bahçe Bakımı ve Düzenlemesi) Hakkında Nitelikler Nelerdir? 

 • Ön lisans (KPSSP93)
 • Erkek
 • -Yükseköğretim Kurumlarının Tarım veya Tarım Teknolojisi,
  Tarım Alet ve Makineleri, Tarım Makinaları, Tarım
  Makineleri, Tarla Bitkileri, Seracılık, Seracılık-Budama ve
  Aşılama, Sebze Üretimi, Bahçe Ziraatı, Bitkisel Üretim,
  Bahçe Tarımı, Fidan Yetiştirme, Fidan Yetiştiriciliği, Budama
  ve Aşılama, Fidan ve Fidecilik önlisans programlarının
  birinden mezun olmak,
  -01.01.1992 tarihi ve sonrası doğumlu olmak,
  -2020 yılı KPSSP93 puan türünden en az 60 puan almış
  olmak,
  -F Sınıfı Sürücü Belgesi sahibi olmak.
 • -Bahçe bitkileri ve tarla bitkileri üretim alanlarında ekim,
  dikim, hasat ve diğer bakım işlerini (budama, aşılama,
  sulama, yabancı ot temizliği, ilaçlama, gübreleme, toprak
  işleme) yapmak,
  -Bitkisel üretimde kullanılan alet ve ekipmanların temizlik,
  bakım ve onarım işlemlerini yapmak ve takip etmek,
  -Kuru tarım ve sulanan alanlarda planlanan bitkisel
  üretimde görev alacak işçilerin arazide sevk ve idaresinde
  çalışmak,
  -Ürünleri satışa hazırlamak (Boylama, tartım, temizlik,
  paketleme, taşıma)

7-)Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, Destek Personeli (Temizlik Personeli) Hakkında Nitelikler Nelerdir?

 • Ortaöğretim (Lise ve Dengi) (KPSSP94), Ön lisans (KPSSP93)
 • Erkek
 • -Ortaöğretim Kurumlarının herhangi bir alanından mezun
  olmak,
 • -Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Ön lisans
  programından mezun olmak,
 • -Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
  -Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı
  olarak merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı
  alanların temizlik işleri eşya evrak taşıma, bahçe işleri vb.
  hizmetleri yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından
  farklı yerleşkelerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
  -Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuarlar,
  salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve
  paspas yapmak,
  -Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak
  toplamak,
  -Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri,
  kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle
  silmek,
  -Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir
  malzeme ile yıkamak,
  -Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
  -Aynaları ve muslukları silmek,
  -Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu
  almak,
  -Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun
  eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak,
  -Görevlendirildikleri birimlerde bulaşık ve çamaşır yıkama
  işleri ile çamaşırların ütüleme işlemlerini yapmak,
  -Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri
  taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,
  -Bahçecilik, bahçe ve bitki bakımı ile peyzaj uygulamaları
  yapmak,
  -Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek
  servisi yapmak. Bu faaliyetlerle ilgili gerekli temizliği
  yapmak.
  -Katı ve Sıvı Yakıtlı Kalorifer Ateşçisi belgesi almak için
  gerekli eğitimi almayı kabul etmek, katı ve sıvı yakıtlı
  kalorifer kazanlarını işletme kurallarına göre çalıştırmak,
  -Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun
  olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve
  işlemleri yürütmek.
  -Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerde bulunan
  birimlerimizde görevlendirilecektir.

8-)Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, Destek Personeli (Temizlik Personeli) Hakkında Nitelikler Nelerdir?

 • Ön lisans (KPSSP93), Lisans (KPSSP3)
 • Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir Önlisans
  programından mezun olmak,
 • -Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
  -Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına bağlı
  olarak, merkez ve ilçelerdeki tüm birimlerin açık ve kapalı
  alanların temizlik işleri eşya evrak taşıma, bahçe işleri vb.
  hizmetleri yerine getirmek üzere ilgili birimler tarafından
  farklı yerleşkelerde ihtiyaca binaen görevlendirilecektir.
  -Kapalı mekânların ana girişi dâhil sınıflar, laboratuarlar,
  salonlar ve çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve
  paspas yapmak,
  -Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak
  toplamak,
  -Pencere çerçeveleri, masa, raf, aydınlatma armatürleri,
  kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bezle
  silmek,
  -Günlük olarak tuvaletleri sabunlu ve dezenfektan bir
  malzeme ile yıkamak,
  -Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile temizlemek,
  -Aynaları ve muslukları silmek,
  -Pencere kenarı, kalorifer üstü ve benzeri yerlerin tozunu
  almak,
  -Tuvaletleri temiz tutmak, kâğıt havlu ve sıvı sabun
  eksildikçe tamamlamak ve kontrol formunu paraflamak,
  – Görevlendirildikleri birimlerde bulaşık ve çamaşır yıkama
  işleri ile çamaşırların ütüleme işlemlerini yapmak,
  -Malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri
  taşımak, yükleme ve boşaltma işlerini yapmak,
  -Bahçecilik, bahçe ve bitki bakımı ile peyzaj uygulamaları
  yapmak,
  -Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek ve/veya içecek
  servisi yapmak. Bu faaliyetlerle ilgili gerekli temizliği
  yapmak.
  -Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun
  olarak bina yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve
  işlemleri yürütmek.
  -Üniversitemize bağlı merkez ve ilçelerde bulunan
  birimlerimizde görevlendirilecektir

9-)Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı,  Koruma ve Güvenlik Görevlisi Hakkında Nitelikler Nelerdir?

 • Ön lisans (KPSSP93)
 • Kadın / Erkek
 • -Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir önlisans
  programından mezun olmak,
  -Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının son başvuru tarihi
  itibarıyla en az 6 ay süreyle geçerliliğinin olması,
  -Boy uzunluğu 165 cm den kısa olmamak. Boy uzunluğunun
  santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki
  fark 13’ten fazla,17’den az olmamak (Örneğin 180 cm.
  boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-
  17=63’ ten az olmaması gerekmektedir.) ve bu durumu bir
  sağlık kuruluşunca belgelendirmek.
  – 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
  Dair Kanun’un 10’uncu maddesin de yer alan şartları
  taşımak.
  -Bedensel engelli olmamak(Şaşılık, Körlük, Topallık, İşitme
  kaybı, Çehrede sabit eser, Uzuv noksanlığı, Kekemelik vb.
  engeller bulunmamak)
  -Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
  bulunmamak.
 • -Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
  -Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında
  bulunan Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından
  merkez ve taşra teşkilatındaki tüm yerleşkelerinde iç ve dış
  mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde (nöbet
  usulü) çalışmaya engel durumu olmamak.
 • Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir önlisans
  programından mezun olmak,
  – Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının son başvuru tarihi
  itibarıyla en az 6 ay süreyle geçerliliğinin olması,
  -Boy uzunluğu 165 cm den kısa olmamak. Boy uzunluğunun
  santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark
  13’ten fazla,17’den az olmamak (Örneğin 180 cm.
  boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-
  17=63’ ten az olmaması gerekmektedir.) ve bu durumu bir
  sağlık kuruluşunca belgelendirmek.
  – 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik
  Hizmetlerine Dair Kanun’un 10’uncu maddesin de yer alan
  şartları taşımak.
  -Bedensel engelli olmamak(Şaşılık, Körlük, Topallık, İşitme
  kaybı, Çehrede sabit eser, Uzuv noksanlığı, Kekemelik vb.
  engeller bulunmamak)
  – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
  bulunmamak.
 • -Yükseköğretim Kurumlarının herhangi bir lisans programından
  mezun olmak,
  – Özel Güvenlik Görevlisi kimlik kartının son başvuru tarihi
  itibarıyla en az 6 ay süreyle geçerliliğinin olması,
  -Boy uzunluğu 165 cm den kısa olmamak. Boy uzunluğunun
  santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki
  fark 13’ten fazla,17’den az olmamak (Örneğin 180 cm.
  boyunda olan bir adayın kilosunun 80+13=93’ten fazla, 80-
  17=63’ ten az olmaması gerekmektedir.) ve bu durumu bir
  sağlık kuruluşunca belgelendirmek.
  – 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine
  Dair Kanun’un 10’uncu maddesin de yer alan şartları
  taşımak.
  -Bedensel engelli olmamak(Şaşılık, Körlük, Topallık, İşitme
  kaybı, Çehrede sabit eser, Uzuv noksanlığı, Kekemelik vb.
  engeller bulunmamak)
  – Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı
  bulunmamak.
 • Bu pozisyonda vardiya sistemi uygulanmaktadır.
  -Üniversitemiz İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığında
  bulunan Koruma ve Güvenlik Şube Müdürlüğü tarafından
  Merkez ve taşra teşkilatındaki tüm yerleşkelerinde iç ve
  dış mekânda 24 saat esasına göre vardiyalı sistemde
  (nöbet usulü) çalışmaya engel durumu olmamak.

A- Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:

1- Başvuracak adayların yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor
olması.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması.
3- Adayların başvurduğu unvan niteliğine göre, 6 Eylül 2020, 25 Ekim 2020 ve 22 Kasım 2020 tarihlerinde yapılmış olan Kamu Personel Seçme
Sınavlarından (2020-KPSS Lisans, 2020-KPSS Önlisans ve 2020-KPSS Ortaöğretim) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış
olmaları gerekir. Yerleştirme işlemlerinde ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı
kullanılacaktır.

4- Başvuracak adayların “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek 1’inci Maddesinin b fıkrasına
eklenen “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel
pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmü gereğince başvuramazlar. Bu hükme aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi
atamaları yapılmayacaktır.
5- Adayların, diploma veya geçici mezuniyet belgeleri ile tercih edecekleri kadro ve pozisyonların karşısındaki başvuru şartları arasında yer alan;
özel güvenlik görevlisi kimlik kartı, sürücü belgesi, ustalık belgesi vb. diğer belgelere, tercih işlemlerinin son günü itibarıyla sahip olmaları gerekmektedir.
6- Adaylar hakkında yaptırılacak arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması.
7- Kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
8- Adayların görevlerini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri bulunmamak.
9- Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması(Askerliği yapmış veya tecil ettirmiş olmak.)

B- Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI

1-Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, Adaylar başvurularını aşağıda belirtilen tarihlerde Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr web sayfasından çevrimiçi (online) şekilde yapacaklardır.
Şahsen veya posta ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
2-Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, Adaylar Üniversitemiz https://ik.isparta.edu.tr adresine e-Devlet şifreleri ile giriş yaptıktan sonra Sözleşmeli Personel Alımı İlanı için başvuru
işlemlerini başlatacaktır. Adaylar başvurmak istediği ilanı seçip ve varsa istenen belgeleri (Mezuniyet belgesi, 2020 KPSS (B) sınav sonuç belgesi, ustalık
belgesi, sürücü belgesi, Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, Boy/kilo gösterir sağlık raporu, SGK Hizmet Dökümü Belgesi vb.) ilgili alanlara yükleyip
“Başvuru Yap” butonuna tıkladığında online başvurularını tamamlamış olacaklardır. Adaylar sadece bir kadro ilanına başvuru yapabilecektir. Birden fazla
İlana başvuru yapanların tespiti durumunda adayların tüm başvuruları kabul edilmeyecektir.
3-Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, Adaylar tarafından online başvuru sisteminde istenen bilgiler tam ve eksiksiz doldurulduğunda “Başvuru Yap” butonuna tıklandıktan sonra sistem
tarafından başvuru takip numarası oluşturulacaktır. Oluşturulan bu başvuru takip numarası ile başvurular üzerinde başvuru süresince güncelleme
yapılabilecek olup tüm sorumluluk adaylara aittir (Yanlış/eksik belge yükleme, farklı mezuniyetle başvurma, yanlış ilana başvurma ve benzeri).
4-Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, Arkalı önlü yüklenmesi istenilen belgelerin tek taraflı yüklenilmesi halinde değerlendirilmeye alınmayacaktır.
5-Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir.
Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

C- Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1-Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, Başvuru sonrasında yazılı veya sözlü sınav yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) grubu sınavlarından (KPSSP94, KPSSP93 ve KPSSP3) puan
sıralamasına (KPSS puanlarının eşit olması halinde diploma mezuniyet notu yüksek olan aday sıralamada atanmaya hak kazanacaktır.) göre atanmaya hak
kazanan adaylar ile ilgili bilgiler (istenecek belgeler ve teslim tarihi, teslim edilme yeri ve diğer şartlar) başvuru süresinin bitimi tarihinden itibaren 7 (yedi)
iş günü içerisinde https://ik.isparta.edu.tr adresinden e-Devlet şifresi ile giriş yapılarak öğrenilebilecektir. Ayrıca asil ve yedek kazanan adayların listesi
Üniversitemiz www.isparta.edu.tr web adresinden ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca yazılı ve/veya sözlü bir tebligat
yapılmayacaktır.
2-Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, İlan edilen kadro sayısının 3 (üç) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat
ettiği veya adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama yapılacaktır.
3-Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

D- Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU İÇİN YÜKLENECEK BELGELER

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı,

Reklam

Başvuru Tarihleri:
Başvuru Başlangıç Tarihi : 23/06/2022 (Mesai Başlangıcı 08:30’da)
Başvuru Bitiş Tarihi : 07/07/2022 (Mesai Bitimi 17:30’da)

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*