Reklam

Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı

Uşak Üniversitesi 4/B 61 Personel Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Yapılacaktır. 4/B Sözleşmeli Personel Alımı, Uşak üniversitesine  61 Personel Alımı

Üniversitemize bağlı birimlerde çalıştırılmak ve giderleri özel bütçeden karşılanmak
kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrası uyarınca
istihdam edilmek üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da yer alan Ek 2 nci
maddenin (b) fıkrası gereğince yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu
puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel
alınacaktır.

Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

1-) BÜRO PERSONELİ, Hakkında Nitelikler

 • KPSS P93, KPSS P3
 • -Yükseköğretim kurumlarının Muhasebe
  veya Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
  önlisans programlarının herhangi
  birinden mezun olmak.
  -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından
  en az 60 puan almış olmak.
 • -Yükseköğretim kurumlarının İşletme
  lisans bölümü mezunu olmak.
  – İlan tarihi itibariyle Hızlı (F) Klavye
  Sertifikasına sahip olmak.
  -En az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip
  olmak.
  -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından
  en az 60 puan almış olmak.
 • -Yükseköğretim kurumlarının İletişim
  Fakültesi veya İletişim Bilimleri
  Fakültesi Bölümlerinin herhangi birinden
  mezun olmak.
  -Gazetecilik alanında(Haber Editörlüğü,
  Muhabirlik ve Haber Yazımı)
  en az 3(üç) yıl iştecrübesine sahip olmak.
  -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından
  en az 60 puan almış olmak.
 • Yükseköğretim kurumlarının Grafik
  veya Grafik Tasarımı önlisans
  programlarının herhangi birinden mezun
  olmak.
  – İlgili mezuniyet alanında en az 3(üç) yıl
  iş tecrübesine sahip olmak.
  -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından
  en az 60 puan almış olmak.
 • -Yükseköğretim kurumlarının İngiliz
  Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve
  Karşılaştırmalı Edebiyat, İngiliz Dili ve
  Kültürü, İngiliz Dil Bilimi, İngilizce
  Mütercim-Tercümanlık, Çeviribilim
  (İngilizce) lisans bölümlerinin herhangi
  birinden mezun olmak.
  – Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavından
  en az (B) düzeyinde İngilizce e-YDS,
  YDS veya YÖKDİL belgesine sahip
  olmak.
  -Üniversitemiz Avrupa Birliği Eğitim
  Araştırma ve Uygulama Merkez
  Müdürlüğü bünyesinde görev
  yapacaklardır.
  -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından
  en az 60 puan almış olmak.
 • – Yükseköğretim kurumlarının Okul
  Öncesi Öğretmenliği lisans bölümü
  mezunu olmak.
  – İlan tarihi itibariyle Oyun Terapisi
  Eğitimi Sertifikasına sahip olmak.
  – 2020 Kamu Personeli Seçme
  Sınavından en az 60 puan almış olmak.
 • -Yükseköğretim kurumlarının Adalet
  önlisans programı mezunu olmak.
  – İlan tarihi itibariyle Hızlı (F) Klavye
  Sertifikasına sahip olmak.
  – En az 1 (bir) yıl iş tecrübesine sahip
  olmak.
  – 2020 Kamu Personeli Seçme
  Sınavından en az 60 puan almış olmak.
 • -Yükseköğretim kurumlarının
  İşletme Yönetimi önlisans programı
  mezunu olmak.
  – İlan tarihi itibariyle Kişisel Gelişim
  Eğitimi, Proje Yazma ve Yürütme
  Teknikleri, Toplam Kalite Yönetimi,
  Kalite Yönetim Sistemleri ve Bilgisayar
  sertifikalarına sahip olmak.
  – En az 5 (beş) yıl iş tecrübesine sahip
  olmak.
  – 2020 Kamu Personeli Seçme
  Sınavından en az 60 puan almış olmak.

2-) KORUMA ve GÜVENLİK GÖREVLİSİ, Hakkında Nitelikler

 • KPSS P93
 • – Yükseköğretim Kurumlarının herhangi
  bir önlisans programından mezun olmak
  – Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve
  dış mekanda vardiyalı sistemde çalışmaya
  engel bir durumu olmamak.
  – 01.01.1991 ve sonraki doğumlular
  başvurabilecektir.
  – Başvuru yapacak erkek adaylar için;
  askerlik görevini yapmış olmak.
  – 170 cm den kısa olmamak ve boy
  uzunluğunun cm cinsinden son 2 rakamı
  ile kilosu arasında farkın 15 den fazla 13
  den az olmaması.
  – Son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik
  süresi dolmamış özel güvenlik görevlisi
  sertifikasına sahip olmak ve
  belgelendirmek.
  – 2020 Kamu Personeli Seçme
  Sınavından en az 60 puan almış olmak.

3-) TEKNİSYEN, Hakkında Nitelikler

 • KPSS P94
 • – Ortaöğretim kurumlarının Tesisat
  Teknolojisi ve İklimlendirme bölümü
  mezunu olmak.
  -İlgili mezuniyet alanında en az 2(iki) yıl
  iş tecrübesine sahip olmak.
  – 2020 Kamu Personeli Seçme
  Sınavından en az 60 puan almış olmak.
 • -Ortaöğretim kurumlarının ElektrikElektronik bölümü mezunu olmak.
  -İlan tarihi itibariyle ISO 50001 Enerji
  Yönetim Sistemi sertifikasına sahip
  olmak.
  -İlgili mezuniyet alanında en az 1(bir) yıl
  iş tecrübesine sahip olmak.
  – 2020 Kamu Personeli Seçme
  Sınavından en az 60 puan almış olmak.
 • – Ortaöğretim kurumlarının Makine
  bölümü mezunu olmak.
  -İlgili mezuniyet alanında en az 2(iki) yıl
  iş tecrübesine sahip olmak.
  – 2020 Kamu Personeli Seçme
  Sınavından en az 60 puan almış olmak.

4-) DESTEK PERSONELİ, Hakkında Nitelikler

 • KPSS P94
 • Ortaöğretim kurumlarından mezun
  olmak.
  -Temizlik yapmaya engel durumu
  bulunmamak.
  -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından
  en az 60 puan almış olmak.
 • -Ortaöğretim Kurumlarının Bahçecilik,
  Tarım Teknolojileri veya Tarım
  bölümlerinin herhangi birinden mezun
  olmak.
  -İlgili mezuniyet alanında en az 2(iki) yıl
  iş tecrübesine sahip olmak.
  – Temizlik yapmaya engel durumu
  bulunmamak.
  – 2020 Kamu Personeli Seçme
  Sınavından en az 60 puan almış olmak.
 • -Ortaöğretim kurumlarının Tesisat
  Teknolojisi(Sıhhi Tesisat) bölümü
  mezunu olmak.
  -İlgili mezuniyet alanında en az 2(iki) yıl
  iş tecrübesine sahip olmak.
  – Temizlik yapmaya engel durumu
  bulunmamak.
  – 2020 Kamu Personeli Seçme
  Sınavından en az 60 puan almış olmak.
 • -Ortaöğretim kurumlarının İnşaat bölümü
  mezunu olmak.
  -İlgili mezuniyet alanında en az 2(iki) yıl
  iş tecrübesine sahip olmak.
  – Temizlik yapmaya engel durumu
  bulunmamak.
  -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından
  en az 60 puan almış olmak.

5-) DİYETİSYEN, Hakkında Nitelikler

 • KPSS P3
 • -Yükseköğretim kurumlarının Beslenme
  ve Diyetetik lisans bölümü mezunu
  olmak.
  – 2020 Kamu Personeli Seçme
  Sınavından en az 80 puan almış olmak.

6-) HEMŞİRE, Hakkında Nitelikler

 • KPSS P3
 • -Yükseköğretim kurumlarının Hemşirelik
  lisans bölümü mezunu olmak.
  -İlgili mezuniyet alanında en az 3(üç) yıl
  iş tecrübesine sahip olmak.
  -Klinik Destek Görevlisi olarak görev
  yapacaklardır.
  – 2020 Kamu Personeli Seçme
  Sınavından en az 60 puan almış olmak.

7-) DİĞER SAĞLIK PERSONELİ, Hakkında Nitelikler

 • KPSS P93
 • -Yükseköğretim kurumlarının Ağız ve
  Diş Sağlığı veya İlk ve Acil
  Yardım(Paramedik) önlisans
  programlarının herhangi birinden mezun
  olmak.
  -İlgili mezuniyet alanında en az 3(üç) yıl
  iş tecrübesine sahip olmak.
  -Klinik Destek Görevlisi olarak görev
  yapacaklardır.
  – 2020 Kamu Personeli Seçme
  Sınavından en az 60 puan almış olmak.

😎 MİMAR, Hakkında Nitelikler

 • KPSS P3
 • -Yükseköğretim kurumlarının Mimarlık
  lisans bölümü mezunu olmak.
  -İlan tarihi itibariyle Üç Boyutlu Mimari
  Modelleme ve Geliştirme ve Uyum
  Eğitimi, Üç Boyutlu Görsel Tasarım, Taş
  Restoratörü, Bilgisayar Destekli Harita
  Çizimi Geliştirme ve Uyum Eğitimi,
  Güneş Enerjisi Sistemleri Temel Eğitimi
  sertifikalarına sahip olmak.
  -En az 1(bir) yıl iş tecrübesine sahip
  olmak.
  – 2020 Kamu Personeli Seçme
  Sınavından en az 60 puan almış olmak.

9-) Kütüphaneci, Hakkında Nitelikler

 • KPSS P3
 • Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Yükseköğretim kurumlarının Bilgi ve
  Belge Yönetimi, Kütüphanecilik,
  Arşivcilik, Dokümantasyon ve
  Enformasyon lisans bölümlerinin
  herhangi birinden mezun olmak.
  – 2020 Kamu Personeli Seçme
  Sınavından en az 60 puan almış olmak.

10-) SAĞLIK TEKNİKERİ, Hakkında Nitelikler

 • KPSS P93
 • Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Yükseköğretim kurumlarının Ağız ve
  Diş Sağlığı, Diş Protez, Diş Protez
  Teknolojisi ve Diş Teknik Sekreterliği
  önlisans programlarının herhangi birinden
  mezun olmak.
  – İlgili mezuniyet alanında en az 2(iki)
  yıl iş tecrübesine sahip olmak.
  – Klinik Destek Görevlisi olarak görev
  yapacaklardır.
  -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından
  en az 60 puan almış olmak.
 • Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Yükseköğretim kurumlarının Tıbbi
  Görünteleme Teknikleri/Teknolojileri,
  Tıbbi Laboratuvar, Tıbbi Laboratuvar
  Teknikleri/Teknikerliği veya Tıbbi
  Laboratuvar Teknolojisi önlisans
  programlarının herhangi birinden mezun
  olmak.
  Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  İlan tarihi itibariyle Sedimantasyon
  Cihazı Operatör Eğitimi, Tıbbi Cihaz
  Temel Eğitimi sertifikalarına sahip
  olmak.
  – İlgili mezuniyet alanında en az 2(iki)
  yıl iş tecrübesine sahip olmak.
  Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  2020 Kamu Personeli Seçme
  Sınavından en az 60 puan almış olmak.

11-) TEKNİKER, Hakkında Nitelikler

 • KPSS P93,
 • Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Yükseköğretim kurumlarının Radyo ve
  Televizyon Programcılığı/Teknolojisi,
  Fotoğrafçılık ve Kameramanlık,
  önlisans programlarının herhangi
  birinden mezun olmak.
  -Kamera veya Kurgu alanlarında en az
  3(üç) yıl iş tecrübesine sahip olmak.
  – 2020 Kamu Personeli Seçme
  Sınavından en az 60 puan almış olmak.
 • Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Yükseköğretim kurumlarının
  Elektronik, Elektronik Teknolojisi,
  Elektrik-Elektronik, Elektronik
  Haberleşme Teknolojisi/Teknikerliği
  önlisans programlarının herhangi
  birinden mezun olmak.
  – İlgili mezuniyet alanında en az 3(üç) yıl
  iş tecrübesine sahip olmak.
  -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından
  en az 60 puan almış olmak.

12-) MÜHENDİS, Hakkında Nitelikler

 • KPSS P3
 • Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Yükseköğretim kurumlarının İnşaat
  Mühendisliği lisans bölümü mezunu
  olmak.
  – İlgili mezuniyet alanında en az 2(iki)
  yıl iş tecrübesine sahip olmak.
  -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından
  en az 80 puan almış olmak.
 • Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Yükseköğretim kurumlarının Makine
  Mühendisliği lisans bölümü mezunu
  olmak.
  – İlgili mezuniyet alanında en az 2(iki)
  yıl iş tecrübesine sahip olmak.
  -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından
  en az 80 puan almış olmak.
 • Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Yükseköğretim kurumlarının Elektrik
  veya Elektrik ve Elektronik
  Mühendisliği lisans bölümlerinin
  herhangi birinden mezun olmak.
  – İlgili mezuniyet alanında en az 2(iki)
  yıl iş tecrübesine sahip olmak.
  -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından
  en az 80 puan almış olmak.

13-) SPOR UZMANI, Hakkında Nitelikler

 • KPS P3
 • Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Yükseköğretim kurumlarının
  Antrenörlük veya Antrenörlük Eğitimi
  lisans bölümlerinin herhangi birinden
  mezun olmak.
  – İlan tarihi itibariyle en az bronz
  seviyesinde Cankurtaran Belgesi’ ne
  sahip olmak.
  -2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından
  en az 60 puan almış olmak.

I- GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1- Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40 ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak,
3- Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık
suçlarından mahkum olmamak,
4- Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
5- Askerlik durumu itibariyle; askerlik ile ilişiği bulunmamak,
6- 657 sayılı Kanunu’nun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla
görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili
özrü bulunmamak,
7- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli
olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde,
fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler,
8- Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya
yaşlılık aylığı almıyor olmak.
9- İş tecrübeleri ilan şartlarında belirtilen mezuniyetlerden sonrası
olmalıdır.
10- Başvuracak adayların çalışma sürelerini Sosyal Güvenlik Kurumu hizmet dökümü
ile belgelendirmeleri gerekmektedir.
11- Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Başvurularda ‘’Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır.
12- Yapılacak görev gereği kampüs dışında, mesai saatleri dışında ve hafta sonları
çalışmaya herhangi bir engeli olmamak. (Tüm unvanlar için geçerli)
13- Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Adaylar ilan edilen kadrolardan sadece birine başvurabilecek olup, birden fazla
kadroya başvuru yapanların başvuruları kabul edilmeyecektir.
14- Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
15- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet
Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
16- Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu P3 puanı esas alınacaktır. Ön lisans
mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P93 puanı esas alınacaktır. Orta Öğretim
Mezunları için 2020 KPSS (B) Grubu KPSS P94 puanı esas alınacaktır.
17- Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir
18- Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar
başvuruda bulunamazlar.

II- BAŞVURU YERİ, TARİHLERİ VE İSTENEN BELGELER

1- Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Uşak Üniversitesi – Kariyer Kapısı Kamu İşe
Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr
internet adresi üzerinden 01.08.2022 – 15.08.2022 tarihleri arasında alınacaktır.
2- Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar
kabul edilmeyecektir.
3- Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Süresi içinde yapılmayan ve eksik başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
4- Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir. Birden
fazla başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu sonradan tespit
edilenler ile başvuru sonrası istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz
sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
6- Adayların verdikleri beyanlar ile sunduğu başvuru belgelerinin sorumluluğu
kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden
doğan tüm haklarını kaybedecek olup gerçeğe aykırı belge beyan/teslim edenler
hakkında yasal işlem başlatılacaktır.
7- İş tecrübesi şartı bulunan Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında
bulunan belgeler alanından kurum ve meslek unvanlarını gösterir barkodlu SGK Hizmet
Dökümü belgelerini yüklemeleri gerekmektedir.
8- Sertifika / Belge istenen Unvanlar için “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında bulunan
belgeler alanından aranılan belgelerini ilgili doküman alanına mutlaka yüklemeleri
gerekmektedir.
9- Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda
aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini
Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” sekmesi altında
bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir.

III- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1- Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Başvuru sonunda yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın 2020 KPSS (B) grubu
puan sıralaması esas alınarak sözleşme yapmaya hak kazananların isim listesi ile işe
başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Uşak
Üniversitesi resmi internet sayfasında (https://usak.edu.tr) son başvuru tarihini takip
eden 1 (bir) ay içinde yayımlanacaktır.
2- Her unvan için asıl aday sayısının on katı kadar yedek aday belirlenecek olup asıl
kazanan adaylardan süresi içerisinde başvurmayan, feragat eden, ataması yapılmayan
veya aranan şartları taşımadığı tespit edilen adayların yerine yedek adaylardan sırasıyla
yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanı eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce
olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
Ayrıca, adaylar sınav sonuçlarına ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı üzerinden
ulaşabilecektir.
3- Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
4- İşe başlama için gerekli evraklar, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgiler Uşak
Üniversitesi resmi internet sayfasında yayımlanacak olup ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
5- KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede
tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip
olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya
yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye
alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
6- Belirtilen süreler içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyen adaylar
haklarını kaybederler.
7- Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya
herhangi bir şekilde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin sözleşmesi yapılmaz. Sözleşme
yapılmış olsa dahi fesih edilir.
8- İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

IV- İLETİŞİM:

Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak Personel Daire Başkanlığı
internet adresinde yer alan iletişim kanalları ile aşağıdaki iletişim bilgilerinden
ulaşılabilir.
Telefon: 0276 221 22 05

Advertisement. Scroll to continue reading.

e-Posta: [email protected]

Reklam

V- DİĞER HUSUSLAR:

Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı,  Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca sözleşmeli personelin
başka bir kuruma naklen tayini mümkün değildir.

Uşak Üniversitesi 4/B Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*