Üniversiteye Teknisyen Temizlik Görevlisi Alımı Yapılacak

Üniversiteye Bağlı Birimlerde Görevlendirilmek Üzere Farklı Meslek Kollarından Toplam 12 Sözleşmeli Personel Alınacak

Üniversiteye Teknisyen Temizlik Görevlisi alımlarının gerçekleştirileceği duyuruldu.

Şırnak Üniversitesi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere; yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B)
grubu puan sıralaması esas alınmak sureti ile farklı meslek unvanlarından (destek personeli, teknisyen) toplam 12
(on iki) sözleşmeli personel alımının gerçekleştirileceği açıklandı.

üniversiteye teknisyen temizlik görevlisi

Unvanı, öğrenim durumu, alınacak kişi sayısı, puan türü ve aranan nitelikler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

üniversiteye teknisyen temizlik görevlisi

Üniversiteye Teknisyen Temizlik Görevlisi Alımları Müracaatlarında Aranan Şartlar Neler?

– T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak
– Kamu haklarından yararlanmada herhangi bir engelinin bulunmaması
– 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olmak (Başvuru tarihi itibari ile)
– Başvuruda bulunacak erkek adayların askerlik ile herhangi bir ilişiğinin bulunmaması (askerlik çağına gelmemiş
olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak veya yapmış sayılacak şekilde muaf olmak)
– Affa uğramış olsa dahi devletin güvenliğini tehlikeye atacak suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı
suçlar, rüşvet, hırsızlık, irtikap, dolandırıcılık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma,
suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçları ile yüz kızartıcı suçlardan mahkum olan kişiler
açıklanmış olan ilana başvuruda bulunamazlar
– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaşlılık ya da emeklilik aylığı almıyor olmak
– Görevini sürekli yapmasına engel olabilecek herhangi bir beden ve ruhsal sağlık probleminin olmaması gereklidir
– Belirtilen öğrenim düzeyi mezunu olmak, aranan nitelikleri taşıyor olmak ve belgelendirmek
– Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılmamış olmak
– Ortaöğretim mezunları için; 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak
– İhtiyaç duyulan zamanlarda vardiyalı çalışma yapmak ve vardiyalı çalışmaya engel herhangi bir engelinin bulunmaması
– Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi sebebi ile kurumları tarafından sözleşmelerinin feshedilmemiş olması ya da sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak

üniversiteye teknisyen temizlik görevlisi

Başvurularda Adaylardan Hangi Belgeler İstenecek?

– Başvuru formu (https://www.sirnak.edu.tr/ internet site adresinden temin edilecektir)
– 1 adet vesikalık fotoğraf + Adli sicil kaydı belgesi
– Nüfus cüzdanı fotokopisi (E-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir)
– 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi (E-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir)
– Diploma ya da mezuniyet belgesi fotokopisi (E-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir)
– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi

NOT: Başvuru Başlama Tarihi: 13 Aralık 2021 – Başvuru Bitiş Tarihi: 27 Aralık 2021 (Saat 17:00 mesai bitimine kadar)
Başvuru tarihleri içerisinde https://www.sirnak.edu.tr/ internet adresinde duyurular bölümünde bulunan başvuru
formunun eksiksiz bir şekilde doldurulup fotoğraf yapıştırmak ve imzalamak sureti ile yukarıda belirtilen belgeler ile
birlikte Şırnak Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Emin Acar Kampüsü Rektörlük Binası adresine şahsen ya da
posta yolu ile gerçekleştirilecektir.

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*