Reklam

Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 60 Sözleşmeli Personel Alımı Açıklandı.

Reklam

Üniversiteye 60 Sözleşmeli Personel Alımı Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS (B) grubu puan
sıralaması esas alınmak suretiyle yapılacak yazılı sınav sonucu aşağıda başvuru şartları belirtilen 1 (bir) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Üniversiteye 60 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Meslek Dalları nelerdir? 

1-Programcı (Erkek/Kadın)   

Üniversiteye 60 Sözleşmeli Personel Alımı

ARANILAN ŞARTLAR 

 En az (bilgisayar programcılığı alanında) ön lisans düzeyinde yüksek öğrenimli olmak veya Üniversitelerin
Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Bilgisayar Teknolojisi ve
Bilişim Sistemleri lisans programlarının birinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak.
 Bilgisayar programcılığı alanına ilişkin ders aldığını belgelendirmek veya Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika
sahibi olmak.
 Yazılım geliştirme konularında en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak ve bu durumu belgelendirmek.
 Tercihen PHP, Java veya .NET dillerinden en az birinde tecrübe sahibi olmak.
 Web servisleri, Web Sunucusu gibi teknolojilere hakim olmak.
 Mobil programlama konusunda bilgi sahibi olmak.
 Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) İngilizce dilinden en az (D) düzeyinde puan almış olmak ya
da YDS dışındaki İngilizce dil sınavlarında YDS (D) düzeyine eşdeğer ÖSYM tarafından belirlenen puanları
almış olmak. (Yabancı dil sınav sonuç belgelerinin eşdeğerlilikleri ve geçerlilik süresi ile ilgili ÖSYM’nin, bu
ilanın son başvuru tarihi itibariyle geçerli olan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlilikleri” hakkındaki kararı esas
alınacaktır.) Ancak, yurt içi veya yurt dışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde
mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde
İngilizce dilinde yüksek lisans veya doktora yapanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.
 Üniversite tarafından yapılacak yazılı sınavda başarılı olmak.
 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından; Lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93
puan türünden en az 70 puan almış olmak.
 Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
 Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

2- Büro Personeli Alımı (Erkek/Kadın) 

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi büro personelleri 

ARANILAN ŞARTLAR 

 Fakültelerin İktisat, İşletme-İktisat veya Mali İktisat bölümlerinin birinden mezun olmak.
 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 60 puan almış olmak.
 Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
 Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Bilgisayar Programcılığı, Bilgisayar Programcılığı (İnternet), Bilgisayar Programlama,
Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama, Web Teknolojileri ve Programlama, Bilgisayar
Teknolojisi, Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilgi Yönetimi Teknolojisi, Bilgisayar Donanımı,
Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Bilgisayar
Teknolojileri ve Yönetimi, Bilgisayar Teknolojileri ve Bilişim Sistemleri, Bilgi Yönetimi
(İnternet), Bilişim-Yönetim ön lisans programlarının birinden mezun olmak,
 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 65 puan almış olmak.
 Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
 Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

Reklam

3- Mühendis Alımı (Erkek)  

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi mühendis alımı

ARANILAN ŞARTLAR  

 Fakültelerin Elektrik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği veya Elektrik ve
Elektronik Mühendisliği lisans bölümlerinin birinden mezun ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak.
 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P3) en az 70 puan almış olmak.
 Belgelendirmek kaydıyla kamu kurumlarında veya özel kuruluşlarda Elektrik veya
Elektrik-Elektronik Mühendisi olarak en az 3 (üç) yıllık iş deneyimine sahip olmak.
(İstenilen belgelerin SGK Hizmet Dökümü ve ilgili Kurumdan alınacak çalışma/görev
belgesi ile kanıtlanması gerekmektedir.)
 Askerliğini yapmış veya muaf olmak.
 Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

4-Koruma ve Güvenlik Görevlisi  Alımı (Erkek/Kadın)  

temizlik personeli güvenlik görevlisi

Reklam

 Güvenlik, Güvenlik ve Koruma, Savunma ve Güvenlik, Kamu Güvenliği ve Asayişin
Sağlanması veya Özel Güvenlik ve Koruma ön lisans programlarının birinden mezun
olmak.
 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 65 puan almış olmak.
 İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibariyle geçerlilik süresi
dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
 10.06.2004 tarihli ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu
maddesinde yer alan şartları taşımak, hafta sonları dâhil vardiyalı çalışmaya, iç/dış
mekânlarda çalışmaya ve nöbet usulü çalışmaya engel durumu bulunmamak.
 Erkek adaylar için 170 cm, Kadın adaylar için ise 165 cm’den kısa olmamak ve boy
uzunluğunun cm cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki farkın 15’ten fazla, 13’ten
az olmaması. (Örneğin; 70+15= 85 kg’dan fazla, 70-13= 57 kg’dan az olmaması
gerekmektedir.)
 Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek psikiyatrik hastalığı bulunmamak, bedensel
engelli olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, yüz çehresinde sabit eser, uzuv
noksanlığı, kekemelik vb. engeli bulunmamak.
 Vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak.
 Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
 Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

5-Destek Personeli Alımı (Temizlik Görevlisi) (Erkek/Kadın)  

Üniversiteye 60 Sözleşmeli Personel Alımı

 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P94) en az 65 puan almış olmak.
 Lise mezunu olmak.
 Temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık ve benzeri engelleri
bulunmamak.
 Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı Gıda ve Su Sektöründe Çalışanlar İçin Hijyen Eğitimi
sertifikasına veya belgesine sahip olmak.
 Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak.

6-Destek Personeli (Basit Bakım Onarım) (Erkek)   

temizlik işçisi kaloriferci

 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi programı mezunu olmak.  2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavından (P93) en az 65 puan almış olmak.  Askerliğini yapmış veya muaf olmak.  Son başvuru tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak

 Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Sıhhi Tesisat ve
Kalorifer, Sıhhi Tesisat
-Isıtma, Sıhhi Tesisat
-Kalorifercilik
-Isıtma, Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Sıhhi Tesisat), Tesisat Teknolojisi (Isıtma Sıhhi Tesisat) bölümlerinin herhangi
birinden mezun olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Ortaöğretim Kurumlarının İnşaat Teknolojisi Alanının Çatı Sistemleri dalından mezun
olmak

Ortaöğretim Kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme Alanının Sıhhi Tesisat ve
Kalorifer, Sıhhi Tesisat
-Isıtma, Sıhhi Tesisat
-Kalorifercilik
-Isıtma, Tesisat Teknolojisi
(Isıtma ve Doğalgaz), Tesisat Teknolojisi (Isıtma
-Doğalgaz Yakıcı Cihazları Bakım ve
Onarımı) Bölümlerinin herhangi birinden veya Isıtma ve Gaz Yakıcı Cihazlar veya Isıtma
ve Gaz Yakıcı Cihazlar (Servis) dallarının birinden mezun olmak.

 Yükseköğretim kurumlarının İklimlendirme
-Soğutma, İklimlendirme Teknolojisi,
İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi, Soğutma Tesisatçılığı, Soğutma
– Havalandırma ön
lisans programlarının birinden mezun olmak.

 Ortaöğretim Kurumlarının Elektrik
-Elektronik Teknolojisi Alanının Elektrik Tesisatı ve
Pano Montörlüğü veya Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü dallarının birinden mezun
olmak.

 Ortaöğretim Kurumlarının Metal Teknolojisi Alanının Metal İşleri Bölümü veya Metal
Doğrama Dalından mezun olmak .

 

Üniversiteye 60 Sözleşmeli Personel Alımı için  BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

2.1. Genel ve Özel Şartlar
Başvuracak adaylarda tercih edilen pozisyon için belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartla aranır.
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmaya ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmamak. (Kazanan adaylardan tam teşekküllü Üniversite veya Devlet hastanelerinden alınacak
sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
ç) Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
d) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunun uyarınca yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
e) Muhtelif tarihlerde çıkan Kanun Hükmünde Kararnameler uyarınca kamu görevinden çıkarılmamış olmak.
f) 2020 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına (KPSS) girmiş olmak; lisans mezunlarında KPSSP3, ön lisans mezunlarında KPSSP93, ortaöğretim mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır.

Üniversiteye 60 Sözleşmeli Personel Alımı için BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER NELERDİR?

– Bilgisayar ortamında eksiksiz doldurulmuş “Başvuru Formu”, (Başvuru formu ile kılavuz Üniversitemiz internet sitesinde yayımlanacaktır.) https://personel.ebyu.edu.tr/?p=9354&_ga=2.10597303.2011363956.1644576862-1998106997.1644576862
– Özgeçmiş,
– 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
– 1 (bir) adet Fotoğraf, (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
– Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
– Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi, (Islak veya elektronik imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e Devletten alınan belgeler kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması şarttır.)
– Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,

Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri 

– Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmeleri veya posta yoluyla göndermeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik
belgeli başvurulardan ve postada meydana gelen gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. (Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekâlet kabul edilecek olup, vekâletname ile yapılacak başvurularda vekâletnamenin aslı ve vekâlet edenin kimliğinin aslını ibraz etmek
zorundadır.)
– Posta yoluyla başvuru yapacak adaylar “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Yalnız bağ Yerleşkesi 24002 Merkez/ERZİNCAN” adresine evrakını gönderecektir.
– Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak 0 (446) 226 66 66 telefon numarası (Dâhili: 10156, 10186 veya 10188) ile [email protected] adresinden yardım alabilecektir.

İlan Yayım Tarihi 11.02.2022
Başvuru Başlangıç Tarihi 11.02.2022
Son Başvuru Tarihi 28.02.2022 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 15.03.2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi 25.03.2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi https://ebyu.edu.tr/   veya https://personel.ebyu.edu.tr/?p=9354&_ga=2.10597303.2011363956.1644576862-1998106997.1644576862
Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkı ile gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal hakkına sahiptir. İlanın herhangi
bir aşamasında yapılacak olan değişiklik Üniversite web sayfasında yayımlanacak olup, bu hususta ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

60 PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*