Reklam

Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı 

Eskişehir Teknik Üniversitesinde İstihdam Edilmek Üzere Toplam 60 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacağı Duyuruldu

Reklam

Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı, Yapılacaktır.

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca, üniversitemizde istihdam
edilmek üzere; KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 60 (altmış) adet sözleşmeli personel alınacaktır

Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı, ÖZEL ŞARTLAR HAKKINDA DETAYLAR:

KPSS B grubu puan sıralaması esas alınmak sureti ile (Lisans Mezunları için 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü,
Ön Lisans mezunları için 2020 yılı KPSS (B) grubu KPSSP93 puan türü ve Ortaöğretim mezunları için 2020 yılı KPSS (B)
grubu KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır. Sadece 1 (bir) unvan için başvuruda bulunulabilecektir. Birden fazla
unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır)
yerleştirme yapılacak unvanlar:

Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı 
Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı, GENEL ŞARTLAR HAKKINDA DETAYLAR:

1- Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı, Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa dahi (bile); kasten işlenen bir suçtan dolayı
1 (bir) yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,
güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, Muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi
bir akıl hastalığı bulunmamak
f) Güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması yapılmış olmak
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
3- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.”
hükmüne uygun olması gerekmektedir
4- İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde (15. Günün mesai saati bitimine kadar)
istenilen belgeler ile birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü
Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine kadar Üniversitemize ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması
gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir (Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak
atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal
faizi ile birlikte tazmin edilecektir)

Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı, ADAYLARIN DEĞERLENDİRMESİ HAKKINDA DETAYLAR:

Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı, Lisans Mezunları için; 2020 yılı KPSS(B) grubu KPSSP3 puan türü, Ön Lisans mezunları için; 2020 yılı KPSS(B) grubu
KPSSP93 puan türü, Ortaöğretim mezunları için; 2020 yılı KPSSP94 puan türü dikkate alınacaktır
– 2020 yılı KPSS (B) grubu puan sıralamasına göre her bir unvan için belirlenecek kontenjan sayısı kadar asil ile
yedek adayların isimleri, istenecek belgeler ve diğer hususlar başvuru bitim tarihinden itibaren 15 iş günü içerisinde
üniversitemiz internet sayfasında (https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde
olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır

Advertisement. Scroll to continue reading.

Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı, Üniversitede Sözleşmeli Personel Alımı İçin Belgeler

– Özgeçmiş + Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)
– 2 adet fotoğraf + – Nüfus cüzdanı fotokopisi
– Öğrenim belgesi veya onaylı örneği (Bölüm adı değişmesi halinde değiştiğine ilişkin belgenin mezun olunan okuldan
alınması ve eklenmesi gerekmektedir)
– Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge
– 2020 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi örneği
– Mesleki tecrübe belgesi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumundan alınacak hizmet dökümü (İlgili eğitim alanı
mezuniyetinden sonraki süreler dikkate alınacaktır)

Reklam

Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı, İLETİŞİM BİLGİLERİ HAKKINDA DETAYLAR:

Bilgi için: Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
İrtibat Telefonu: 0222 321 35 50 / 1256 – 1257
İlan Tarihi: 08.11.2021 / Son Başvuru Tarihi: 22.11.2021

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*