Reklam

Üniversiteye Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Rektörlüğünün Yayınladığı İlana Göre 7 Bilişim Personeli Alınacak. Detaylar Haberimizde.

Reklam

Üniversiteye Sözleşmeli Bilişim Personeli  İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında istihdam edilmek üzere, 375 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin ek altıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih ve 27097
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem
Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” uyarınca 7 (yedi) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.
Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve sözlü sınava katılacak adayların
seçiminde; anılan Yönetmeliğin 8. maddesi gereğince 2020 KPSS P3 sınav sonuç belgesi
puanının yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak
sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday
arasından seçilecektir. KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70
sayılacaktır. Yabancı dil belgesi ibraz etmeyenlerin puanı (0) sıfır olarak hesaplanacaktır.

 

 

I -Üniversiteye Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin Başvuru Şartları Nelerdir?

Üniversiteye Sözleşmeli Bilişim Personeli

A-Genel Nitelikler(Şartlar)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak, (bu kısımda belirtilen bölüm mezunları sadece 2 Kat için başvuru yapabilir.)
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda 375 sayılı KHK’de belirtilen
sürelerde (2 kat için en az 3 yıl, 3 kat ve üzeri için en az 5 yıl) mesleki tecrübeye sahip bulunmak,
(Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya
aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ile 399 sayılı KHK’ye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ve Sosyal Sigortalar Kurumuna tabi özel kesimde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri.
f. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelemiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş
olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

B-Üniversiteye Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı Özel Şartlar

A) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 2 KİŞİ (TAM ZAMANLI-AYLIK BRÜT
SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)
i. .NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) çalışmış
olmak,
iii. Web teknolojilerinde deneyimli olmak,
iv. .NET ve .NET Core Framework’leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli olmak,
v. Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi olmak,
vi. Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
vii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
olmak,
viii. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
ix. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak,
x. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda
deneyimli olmak
xi. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir
tutumda olmak,
Tercihen;
i. Üniversite Kurumsal Otomasyon Projeleri hakkında (Öğrenci Bilgi Sistemi, Personel
Bilgi Yönetim Sistemi, İçerik Yönetim Sistemi, Kurumsal İletişim Portalı, Merkezi Kimlik
Yönetim Sistemi vb.) bilgi sahibi olmak ve en az 2 yıl deneyim sahibi olmak,
ii. Mobil programlama deneyimi sahibi olmak.
iii. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli sahibi
olmak,
iv. Scrum takımlarında en az 2 yıl çalışmış ve destek vermiş olmak,
v. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak,
vi. Takım çalışmasına yatkın, farklı profil ve uzmanlıklarla uyum içerisinde
çalışabilen, ele aldığı konuya bütünleşik bakabilen nitelikte olmak,
vii. Meraklı, araştırmacı, kendini geliştirmeye açık olmak,
viii. Yazılım Geliştirme biriminin çevik dönüşüm ihtiyacı, prensipleri, metodolojileri ve
yol haritasını belirleyecek ve dönüşüme öncülük edebilecek nitelikte olmak,
ix. Verimliliği ve hızı en üst düzeye çıkarmak için ekibin önemli performans
metriklerini tanımlamasına ve izlemesine yardımcı olabilmek.

 

B) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 1 KİŞİ (TAM ZAMANLI-AYLIK BRÜT
SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)
i. .NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) çalışmış
olmak,
iii. Web teknolojilerinde deneyimli olmak,
iv. .NET ve .NET Core Framework’leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli olmak,
v. Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi olmak,
vi. Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
vii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
olmak,
viii. İleri seviyede PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
ix. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak,
x. Yazılım dokümantasyon süreçleri ve ilgili kalite yönetim sistemleri konusunda
deneyimli olmak,
xi. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir
tutumda olmak,
Tercihen;
i. Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HBYS) analiz ve yazılım geliştirme tecrübesine sahip
olmak,
ii. SGK GSS Medula sistemine yazılım entegrasyonları konusunda deneyimli olmak,
iii. E-Nabız paketlerinin entegrasyonu konularında deneyimli olmak,
iv. HL7, ASTM, DICOM, MODBUS, IVR konularında bilgi sahibi olmak,
v. Laboratuvar Bilgi Sistemleri (LIS), Radyoloji Bilgi Sistemleri (RIS) ve PACS
sistemleri konusunda tecrübeli olmak.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

C) YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI 3 KİŞİ (TAM ZAMANLI-AYLIK BRÜT
SÖZLEŞME ÜCRET TAVANININ 2 KATINA KADAR)
i. .NET / C# / ASP.NET ortamında yazılım geliştirme bilgi ve becerisine sahip olmak,
ii. Kurumsal yazılım geliştirme süreçlerinde (web tabanlı uygulama geliştirmede) çalışmış
olmak,
iii. Web teknolojilerinde deneyimli olmak,
iv. .NET ve .NET Core Framework’leri ve güncel proje tiplerinde deneyimli olmak,
v. Güncel yazılım mimari modelleri ve yazılım geliştirme süreçlerinde bilgi sahibi olmak,
vi. Web servisleri ve güncel iletişim teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak,
vii. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda tecrübe sahibi
olmak,
viii. PLSQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,
ix. Versiyon Kontrol Sistemlerini kullanmış olmak,
x. Yazılım dokümantasyon süreçleri konusunda deneyimli olmak,
xi. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir
tutumda olmak
Tercihen;
i. Agile Metodoloji, prensipleri, değerleri ve uygulamaları konularında tecrübeli olmak,
ii. Unity’de C# ile en az 1 yıl oyun geliştirme deneyimine sahip olmak,
iii. Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak,
iv.Çözüm odaklı, problem ve çatışma çözme yeteneğine sahip olmak,

 

Reklam

D) VERİ TABANI YÖNETİCİSİ 1 KİŞİ (TAM ZAMANLI-AYLIK BRÜT SÖZLEŞME
ÜCRET TAVANININ 3 KATINA KADAR)
i. Microsoft SQL veri tabanı yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,
ii. SQL Server ürün ailesi (SQL 2008 R2,SQL 2012, SQL 2014, SQL 2016) konusunda
deneyimli olmak,
iii. SQL veri tabanı performans izleme ve iyileştirme konularında deneyimli, ileri düzey
Query Performance Tuning / Best Practice bilgilerine sahip olmak,
iv. Oracle veri tabanı yönetimin konusunda en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi olmak,
v. Oracle 11g ve 12c (RAC) veritabanı tasarım, kurulum, optimizasyon, normalizasyon,
izleme ve yönetiminde bilgili ve deneyimli olmak,
vi. Veri tabanı Audit/Monitoring araçlarını kullanmış olmak,
vii. İş sürekliliği, yedekleme, geri kurtarma konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
Disaster Recovery, Differential Backup, High Availability (DR, HA) sistemlerini
kurmuş/yönetmiş olmak, (AlwaysOn, Mirroring, Log Shipping, Upgrade, Downgrade vb)
viii. Düzenli raporlama alışkanlığına sahip olmak ve dokümantasyona önem veren bir
tutumda olmak,
ix. Sonuç odaklı, takım çalışmasına yatkın ve sorumluluk sahibi olmak,
x. Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,
xi. Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,
Tercihen;
i. İyi seviyede T-SQL, PL/SQL bilgi sahibi olmak,
ii. MSSQL Server, OCP, OCA sertifikasyonuna sahip olmak,
iii. Büyük veri yapıları ile çalışmış, yönetmiş, kurgulamış olmak,
iv. Stored Procedure, Trigger, SQL functions, SQL Jobs bilgisine sahip olmak,
v. SAP HANA, Oracle ve MSSQL Server veri tabanı kurulum, konfigürasyon, sürüm
yükseltme ve yama geçişi konularında tecrübe sahibi olmak,
vi. Oracle veri tabanı performans yönetimi, değişiklik yönetimi, güvenlik yönetimi ve
izleme konularında bilgi sahibi olmak,
vii. İşletim Sistemi ve yazılım bağlantılı veri tabanı sunucusu problemlerini
çözebilecek tecrübeye sahip olmak,
viii.Sanallaştırma teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmak.

 

Reklam

II- Üniversiteye Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin İstenilen Belgeler ve Başvuru-Yeri-Tarihi Nelerdir?

Başvurular, 26 / 01 / 2022 – 09 / 02 / 2022 tarihleri arasında https://www.istanbulc.edu.tr/
adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli İş Talep Formu”nun doldurulmasından sonra,
fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 09 / 02 / 2022
tarihi mesai bitimine kadar İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Personel Daire Başkanlığı
Avcılar/İSTANBUL adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste
olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan
başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).
1) İstenilen Belgeler
a) Başvuru formu (Fotoğraflı)
b) Özgeçmiş
c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği
d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının
ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSS P3
puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi) Yabancı belgesi ibraz etmeyenlerin
puanı(0) sıfır olarak hesaplanacaktır.
h) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
ı) Çalışma sürelerini gösteren belgeler. (Genel Şartlar başlığındaki (d) maddesinde
belirtilen mesleki tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmektedir.)
i. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
j. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
k) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar
başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript,
katılım/sınav sertifikası vb.)
l) Adli sicil kaydının olup olmadığına dair yazılı beyanı.
2) Başvuru Şekli Yeri ve Tarihi:
Başvuru Başlangıç Tarihi : 26 / 01 / 2022
Başvuru Bitiş Tarihi : 09 / 02 / 2022
Başvuru Yeri : İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörlüğü Personel Daire
Başkanlığı Avcılar Yerleşkesi Rektörlük Binası Avcılar/İSTANBUL
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri veya son başvuru
tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla göndermeleri gerekmektedir. Postadaki
gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurularda istenilen belgelerin aslı ibraz edilmesi
halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.

 

III- Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçlarının Duyurulması

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak
dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya
göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının On (10) katı aday
yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın
bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak
kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi

https://www.istanbulc.edu.tr/ sitesinde 10/02/2022
tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

IV- Üniversiteye Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin Sınav Konuları Yeri ve Tarihi Nelerdir?

1. Proje Yönetimi
2. Yazılım Mühendisliği
3. Veri tabanı sorgulama, tasarımı ve yönetimi
4. Programlama Dilleri (.NET / C# / ASP.NET, Java, SQL, PL/SQL)
5. Yazılım mimarisi
6. Bilgisayar Ağları
7. Bilgi Güvenliği
8. İşletim Sistemleri
9. Karar Destek Sistemi ile ilgili konular
10. Bilgisayar Donanımı
11. Web Programlama ve teknolojileri
12. Modelleme ve Simülasyon
13. Pozisyonla ilgili diğer konular,
İş Tanımı Yazılı ve Uygulamalı Sınav Konuları
Yazılım Geliştirme Uzmanı 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 sırasında belirtilenler
Veri Tabanı Yöneticisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 13 sırasında belirtilenler
Yazılı sınav, 16 / 02 / 2022 tarihinde saat 10:00 – 12:00 saatleri arası İstanbul
Üniversitesi- Cerrahpaşa Rektörlüğü Seminer Salonu Avcılar-İstanbul adresinde yapılacaktır.
Uygulamalı sınav tarihi ve mülakat yeri ise yazılı sınav tarihinden itibaren en geç onbeş gün
içerisinde https://personel.istanbulc.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.

V- Değerlendirme

Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır. Sınavdan
100 tam puan üzerinden 50 (Elli) puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamaları alınmak suretiyle
100 tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan
başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş
tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması,
İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

VI- Üniversiteye Sözleşmeli Bilişim Personeli Alımı İçin Sınav Sonuçlarının İlanı Ne Zamandır?

Yazılı sınav sonucunda başarılı olup uygulamalı sınava ve sözlü mülakata girmeye hak
kazanan adaylar, yazılı sınav tarihinden itibaren onbeş gün içerisinde https://www.istanbulc.edu.tr/ 
sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

VI- Üniversiteye Sözleşmeli Bilişim Personeli İçin Sınav Ücreti

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin
(B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı
altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

 

7 PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*