Üniversiteye Sağlık Personelleri İstihdam Edilecek

Üniversiteye Bağlı Birimlerde Çalıştırılmak Üzere Toplam 60 Adet Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştirilecek

Üniversiteye sağlık personelleri alımları gerçekleştirileceği duyuruldu.

Fırat Üniversitesi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere; KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak şartı ile
toplam 60 (altmış) adet Sözleşmeli Sağlık Personeli (hemşire, psikolog, sağlık teknikeri – röntgen, sağlık teknikeri –
diş protez, destek personeli – temizlik hizmetleri) alımlarının gerçekleştirileceği açıklandı.

üniversiteye sağlık personelleri

Adayların Unvan, kadro, kişi sayısı ve aranan nitelikler aşağıdaki tabloda belirtilmiştir:

üniversiteye sağlık personelleri

Üniversiteye sağlık personelleri Aday Başvurularında Aranan Genel Şartlar

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşıyor olmak
– T.C (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
– Başvuruda bulunacak erkek adayların askerlik ile herhangi bir ilişiğinin bulunmaması (askerlik çağına gelmemiş
ya da askerlik çağına gelmiş ise askerlik hizmetini tamamlamış veya muaf ya da erteletmiş olmak)
– Mesleğini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir sağlık probleminin (vücut veya akıl) bulunmaması
– Kamu haklarından yararlanmada herhangi bir engelinin bulunmaması gereklidir
– Kasten işlenmiş olan bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa
dahi devletin güvenliğini tehlikeye atacak suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, rüşvet,
hırsızlık, irtikap, dolandırıcılık, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, güveni kötüye kullanma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama ve kaçakçılık suçlarından mahkum olanlardan cezasını tamamlanan, ertelenen, koşullu
salıverilen, denetimli serbestlikten yararlanan eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir
kişiler başvuruda bulunamazlar
– 2020 tarihli KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan yaşlılık, malullük ya da emeklilik aylığı almıyor olmak (emekliliğe hak
kazanılmamış olunması gerekmektedir)

üniversiteye sağlık personelleri

Başvurularda Hangi Belgeler İstenecek? hemşire, psikolog, sağlık teknikeri, destek personeli, temizlikçi alım ilanı

– KPSS sınav sonuç belgesi + Vesikalık Fotoğraf (Başvuruda bulunacak tüm sisteme yükleyecektir)
– E-Devlet üzerinden indirilen Mezuniyet belgesi ya da diplomaların onaylı suretleri istenmektedir
– Müracaatlar; online başvuru adresi olan https://personelilan.firat.edu.tr/ sistem üzerinden gerçekleştirilecektir.
Adayların; https://personelilan.firat.edu.tr/ adresinden üye girişi yaparak, tercih edecekleri pozisyon unvanı için
gerekli olan evrakları sisteme doğru ve eksiksiz bir şekilde yüklemeleri ve başvuru işlemlerini tamamlamış olmaları
gerekmektedir. Sistemde başvuru işlemi tamamlanmamış olan müracaatlar geçersiz sayılacaktır.
– Şahsen ya da posta yolu ile yapılan başvurular hiçbir şekilde kabul edilmeyecektir. Adaylar ilan edilen unvanlardan
sadece birine başvuru yapabilecek olup, birden fazla yapılan başvurular geçersiz sayılacaktır.
– Atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri; işe başlamaları için gerekli olan evrakların teslim edileceği yer ve
zaman, başvuru bitim tarihi itibari ile en geç 15 gün içerisinde https://www.firat.edu.tr/tr internet sitesi üzerinden
yayımlanacaktır (ilan edilecektir).

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

*