Reklam

Üniversiteye Programcı Sözleşmeli Personel Alımı

Eskişehir Teknik Üniversitesinde İstihdam Edilmek Üzere 2 Adet Sözleşmeli Personel Alımı Gerçekleştirileceği Açıklandı

Reklam

Üniversiteye Programcı Sözleşmeli Personel Alımı, Yapılacaktır.

Üniversiteye Programcı Sözleşmeli Personel Alımı Şartları Nelerdir ?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasınca, 06.06.1978 gün ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe giren Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca; üniversitemizde istihdam
edilmek üzere KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak sureti ile yapılacak olan yazılı sınav sonucu toplam 2 (iki) Programcı
adet sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecektir.

Reklam

Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) B grubu puan sıralaması esas alınmak sureti ile (Lisans Mezunları için 2020 yılı
KPSS (B) grubu KPSSP3 puan türü, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya dengi dil belgesine İngilizce
dil düzeyi (D seviyesinde) almış olmak. Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak adaylar
(başvuranlar) arasından yapılacak olan sıralamaya göre; KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı en yüksek puanlı adaydan başlamak
üzere Programcı sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday yazılı giriş sınavına alınacaktır (Bu sıralamaya göre son
sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir). Sınava
alınacak adayların listesi Üniversitemiz internet sayfasında (https://www.eskisehir.edu.tr/) ilan edilecektir. Sadece
1 (bir) unvan için başvuruda bulunulabilir. Birden fazla unvan için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları geçersiz
sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır) yerleştirme yapılacak unvanlar;

Üniversiteye Programcı Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversiteye Programcı Sözleşmeli Personel Alımı İçin Detaylar

1. Üniversiteye Programcı Sözleşmeli Personel Alımı, Başvuracak olan adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı DMK’nın 48. maddesinde belirtilmiş olan
aşağıdaki genel şartlar aranır
a) T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak
c) Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, zimmet, irtikap, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
d) Erkekler için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilişkisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
e) 657 sayılı Kanun’un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek
herhangi bir akıl hastalığı bulunmamak
f) Güvenlik soruşturması ve / veya arşiv araştırması yapılmış olmak
2. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
3. Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı DMK’nın 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde; fesih tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl geçmediği sürece kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”
hükmüne uygun olması gerekmektedir
4. İlgililerin, ilanın gazetede yayımlandığı günden itibaren 15 gün içerisinde (15. Günün mesai saati bitimine kadar)
istenilen belgeler ile birlikte Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı – İki Eylül Kampüsü
Eskişehir adresine şahsen veya son başvuru tarihine kadar üniversitemize ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması
gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin
başvuruları kabul edilmeyecektir
5. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydı ile
güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri zorunludur (Belge olarak öğrenilen programlama
dillerinin belirtildiği onaylı lisans ve lisansüstü transkript belgesi veya mezun olunan bölümden alınan eğitimi
yapılan programlama dillerini belirten onaylı yazı, çalışılan yerden alınan ve kullanılan programlama dillerini
gösteren onaylı yazı veya eğitim kurumlarından alınan kurs katılım sertifikaları gibi belgeler kabul edilir)

(Gerçeğe aykırı belge veren ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmışsa atamaları
iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmişse bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Üniversiteye Programcı Sözleşmeli Personel Alımı, SINAV YERİ, ŞEKLİ VE SINAV KONULARI

Üniversiteye Programcı Sözleşmeli Personel Alımı, Sınav, yazılı olarak yapılacaktır. İlgili gruplarda belirtilen mesleki bilgiyi ölçer şekilde (nitelikte) olacaktır.
Yazılı sınav, Eskişehir Teknik Üniversitesi adresinde, kurumsal internet sitesinde ilan edilen tarihte yapılacaktır.

Reklam

Üniversiteye Programcı Sözleşmeli Personel Alımı Belgeleri

– Özgeçmiş (CV) + Başvuru formu (Üniversitemiz internet sayfasında bulunmaktadır)
– YDS veya dengi sınav belgesi örneği + 2 adet fotoğraf + Nüfus cüzdanı fotokopisi
– Öğrenim belgesi veya onaylı örneği (Bölüm adı değişmesi halinde değiştiğine ilişkin belgenin mezun olunan okuldan
alınması ve eklenmesi gerekmektedir)
– Erkek adaylar için askerlik durumunu gösteren belge
– İstenilen programlama dillerini bildiğini gösteren belgelerin aslı veya okul tasdikli örneği
– 2020 yılı KPSS Sınav Sonuç Belgesi örneği

Advertisement. Scroll to continue reading.

Üniversiteye Programcı Sözleşmeli Personel Alımı, İLETİŞİM BİLGİLERİ HAKKINDA DETAYLAR:

Bilgi için: Eskişehir Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
İrtibat Telefonu: 0222 321 35 50 / 1256 – 1257
İlan Tarihi: 08/11/2021 / Son Başvuru Tarihi: 22/11/2021

Advertisement. Scroll to continue reading.

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*