Reklam

Üniversiteye Bilişim Personel Alımı

İstanbul Teknik Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere 3 (bir) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Reklam

Üniversiteye Bilişim Personel Alımı, İstanbul Teknik Üniversitemize Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında
Yönetmelik” uyarınca 3 (bir) adet sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.  

Üniversiteye Bilişim Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

I- BAŞVURU ŞARTLARI
A-GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER) 

Üniversiteye Bilişim Personel Alımı 

2020 KPSSP3 sınav sonuç belgesi puanının
yüzde yetmiş ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya
göre en yüksek puanlıdan başlanarak alınacak personel sayısının on (10) katı aday arasından
seçilecektir.(KPSS puanı olmayan veya belge ibraz edemeyen adayın KPSS puanı 70 ve yabancı
dil sınav puanı olmayan veya belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak
hesaplanacaktır.)

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
b. Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik-elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c. (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından
mezun olmak
d. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya
büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçmeyecekler için en az 3 (üç) yıllık, mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun
4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli
statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi
statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
e. Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,

YG1- YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI TAM ZAMANLI (1 KİŞİ, 2 KATINA KADAR) 

• Microsoft .NET Platformunda C#.NET, ASP.NET, ASP.NET MVC, .NET CORE 

MVC teknolojileri üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak, bu teknolojilerle 2 farklı
uygulama geliştirmek ve geliştirdiği projeleri ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb.
belgelendirmek,
• Çok katmanlı mimari ile proje geliştirmiş olmak geliştirdiği projeyi ilgili
kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,
• Yazılım yaşam döngüsü ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
• Responsive design, Bootstrap, JQuery, AJAX Teknolojilerine, CSS, XML, Javascript,
TypeScript, HTML, XHTML vb. Web teknolojileri ile proje geliştirmiş olmak ve geliştirdiği
projeyi ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,
• RESTful, SOAP, WCF, Mikroservis, Web API ve Windows Servisleri hakkında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
• MSSQL, Oracle, PostgreSQL veri tabanlarından en az biri ile entegre uygulama
geliştirmiş olmak ve geliştirdiği projeyi ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,
• T-SQL veya PL/SQL, Stored Procedure ve Function yazma konularında tecrübe sahibi
olmak,
• Yazılım Versiyon Kontrol Sistemlerini (TFS, Git, vb) kullanmış olmak,
• UI, UX standartları, kullanıcı deneyimi hakkında bilgi sahibi olmak,
• Uygulama sunucusu (IIS, Apache vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,
• Bilgi güvenliği politikalarına hâkim olmak,
• Veri tabanı tasarımı, optimizasyonu ve performans artırımı ile uygulama performansı
konusunda bilgi sahibi olmak,
• React veya Angular Framework ile SPA(Single Page Application) mimarisinde bilgi
sahibi olmak, bu teknolojilerle uygulama geliştirmek ve geliştirdiği uygulamayı ilgili
kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,
• SharePoint 2019 On-Premise’de SP görünümleri, listesi ve kitaplıkları ile ilgili bilgi
sahibi olmak. Bir Sharepoint 2010-2019 arka ucuna karşı .NET ve/veya VueJS uygulamaları
oluşturma deneyimine sahip olmak ve geliştirdiği projeleri ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle
vb. belgelendirmek,
• Sharepoint 2010 – 2019 On-Premise ve Nintex İş Akış motoruyla iş akışları geliştirmiş
olmak ve geliştirdiği projeleri ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,

YG2- KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (1 KİŞİ, 2 KATINA KADAR) 

• Microsoft .NET Platformunda C#, .NET, ASP.NET Web Form, ASP.NET MVC, .NET
CORE MVC teknolojileri üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak ve geliştirdiği
projeleri ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb. belgelendirmek,
• ASP.NET Core ve ASP.NET Core Web API teknolojisi ile uygulama geliştirme
konusunda tecrübe sahibi olmak ve geliştirdiği projeleri ilgili kurum/firmadan aldığı belgeyle vb.
belgelendirmek,
• ADO.NET, Microsoft Entity Framework teknolojilerinde deneyimli olmak.
• ELK konusunda tecrübeli olmak ve geliştirdiği projeleri ilgili kurum/firmadan aldığı
belgeyle vb. belgelendirmek,.
• XML, XSL, XSL Transform konularında deneyimli olmak.
• HTML 5, CSS, JavaScript konularında deneyimli olmak.
• jQuery JavaScript Framework’ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework’ü
kullanarak komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak.
• React JS teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.
• Servis Tabanlı Mimariler konusunda tecrübeli olmak, Servis tabanlı uygulama ve
altyapı tasarımı konusunda deneyimli olmak
• SOAP VE Rest servisler konusunda bilgi sahibi olmak.
• Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak.
• Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
• Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım Senaryoları,
Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process Management) ve
BPMN (Business Process Management Notation) konularında deneyimli olmak.
• TFS ve BitBucket konularında tecrübe sahibi olmak,
• Microsoft .NET Platformu kullanarak Web Tabanlı Uygulama geliştirme konusunda en
az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.
• Tercihen Microsoft’un yazılım geliştirme sertifikalarından en az 1 tanesine sahip
olmak.
• MSSQL veri tabanı teknolojisi üzerinde T-SQL dilini kullanarak en az 3 yıl yazılım
geliştirme tecrübesine sahip olmak.
• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf
olmak tercih sebebidir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

YG3- KIDEMLİ YAZILIM UZMANI (1 KİŞİ, 2 KATINA KADAR) 

• Microsoft .NET Platformunda C#, .NET, ASP.NET Web Form, ASP.NET MVC, .NET
CORE MVC teknolojileri üzerinde yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.
• ASP.NET Core ve ASP.NET Core Web API teknolojisi ile uygulama geliştirme
konusunda tecrübe sahibi olmak.
• ADO.NET, Microsoft Entity Framework teknolojilerinde deneyimli olmak.
• HTML 5, CSS, JavaScript konularında deneyimli olmak.
• jQuery JavaScript Framework’ü kullanımı ve jQuery JavaScript Framework’ü
kullanarak komponent geliştirilmesi konusunda deneyimli olmak.
• React JS teknolojisi ile uygulama geliştirme konusunda tecrübe sahibi olmak.
• Servis Tabanlı Mimariler konusunda tecrübeli olmak, Servis tabanlı uygulama ve
altyapı tasarımı konusunda deneyimli olmak
• SOAP ve Rest servisler konusunda bilgi sahibi olmak.
• Yazılım Geliştirme Süreçleri konularında deneyimli olmak.
• Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak.
• Nesneye Dayalı Modelleme ve Tasarım, Gereksinim Analizleri, Kullanım Senaryoları,
Tasarım Kalıpları, UML (Unified Modeling Language), BPM (Business Process Management) ve
BPMN (Business Process Management Notation) konularında deneyimli olmak.
• Gömülü Sistem Programlama araçları (Assembly, C ) hakkında bilgi sahibi olmak ve
proje yapmış olmak.
• TFS ve BitBucket konularında tecrübe sahibi olmak,
• PostgreSQL, Oracle, PL/SQL, MSSQL, Sybase, Case Tools (Erwin), Interbase,
Paradox, Access veri tabanı araçlarını kullanmak ve bilgi sahibi olmak.
• Microsoft .NET Platformu kullanarak Web Tabanlı Uygulama geliştirme konusunda en
az 3 yıl yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak.
• Tercihen Takım Liderliği ve/veya Proje Yöneticiliği tecrübesine sahip olmak.
• Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da askerlik görevinden muaf
olmak tercih sebebidir.

Reklam

İSTENİLEN BELGELER BAŞVURU ŞEKLİ YERİ TARİHİ 

Üniversiteye Bilişim Personel Alımı İstenilen Belgeler
a) Başvuru formu ( Fotoğraflı) (https://pdb.itu.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
b) Özgeçmiş
c) Nüfus Cüzdanı veya TC Kimlik Kartı örneği
d) Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya noter onaylı sureti (Belge aslının
ibraz edilmesi halinde fotokopisi Kurumumuzca onaylanacaktır),
e) Erkek adaylar için askerlik durumunu gösterir belge,
f) KPSS sınav sonuç belgesi (KPSS sınav sonuç belgesi ibraz etmeyenlerin KPSSP3
puanı 70 (yetmiş) kabul edilecektir.),
g) Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge, (YDS veya Yükseköğretim Kurulu
tarafından buna denk kabul edilen sınav sonuç belgesi)
h) Özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler,
i) Genel şartların (d) bendinde yer alan bilişim personeli olarak çalıştığı mesleki
tecrübeyi gösterir belgeler.
a. Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
b. Kamu kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları kurumdan alınacak hizmet belgesi,
j) Güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğine ilişkin belge (Genel Şartlar
başlığındaki (e) maddesindeki en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript,
katılım/sınav sertifikası vb.)
k) Adli Sicil Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınabilmektedir)
l) Görevini yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmadığına ilişkin yazılı beyan.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURUNUN YERİ ŞEKLİ VE TARİHİ 

Başvuru Başlangıç Tarihi : 31.08.2022
Başvuru Bitiş Tarihi : 14.09.2022
Başvuru Yeri : İstanbul Teknik Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı
Rektörlük Binası K:3 Maslak / İSTANBUL
Adaylar başvurularını yukarıda belirtilen adrese şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
Eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Şahsi başvurular ile istenilen
belgelerin aslı ibraz edilmesi halinde kopyaları kurum tarafından onaylanacaktır.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Üniversiteye Bilişim Personel Alımı Üniversiteye Bilişim Personel Alımı Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, geçerli KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS P3 puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın
KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile geçerli yabancı dil puanının yüzde otuzunun
(yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.)
toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre, yüksek puanlıdan başlanarak, duyurulan boş
pozisyonların her birisinden 10 (on) katına kadar aday sınav için çağırılacaktır. Bu sıralamaya
göre her bir pozisyon için son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu
adayların tamamı sınava kabul edilecektir.
Sınava girecek adayların listesi, sınav yeri, sınav tarihi ve sınav yerinin açık adresi
www.pdb.itu.edu.tr sitesinden 21.09.2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca adaylara yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
V. SINAV KONULARI VE SINAV ŞEKLİ
1-Üniversiteye Bilişim Personel Alımı Sınav yazılı ve sözlü olarak iki aşamalı olarak yapılacaktır.
2-Yazılı sınav sonucunda her pozisyon için ayrı ayrı puan sıralaması yapılacaktır.
Sınavdan 70 (yetmiş) puan ve üzeri alan adaylar sözlü sınava çağırılacaktır.
3-Sınav konuları pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda belirtilen
tüm konulardır.
VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
Üniversiteye Bilişim Personel Alımı Yazılı ve sözlü sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalamalı alınmak suretiyle 100
tam puan üzerinden 70 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edileceğinden en yüksek puandan
başlamak kaydıyla başarı puanı sırasına göre atama yapılacaktır. Puan eşitliği halinde sırasıyla iş
tecrübesi, daha fazla programlama dili bildiğini belgeleme, yüksek lisans mezunu olunması,
İngilizce dil puanı yüksek olması dikkate alınmak suretiyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır.
Yazılı ve sözlü sınav sonuçları www.pdb.itu.edu.tr sitesinde ilan edilecektir.
VII. SINAV SONUÇLARININ İLANI VE İŞE BAŞLAMA
1-Üniversiteye Bilişim Personel Alımı  Üniversiteye Bilişim Personel Alımı Başarı sırasına göre belirlenecek asıl ve yedek olarak kazanan adayların listesi
www.pdb.itu.edu.tr adresinde ilân edilecektir.
2- Listede adı bulunan asil adaylara en geç beş iş günü içinde postalanmak suretiyle
yapılacak bildirimde, tebligatın yapıldığı tarihten itibaren en geç on iş günü içerisinde sözleşme
imzalamak, sözleşmede belirtilecek tarihte işe başlamak ve varsa istenecek belgeleri teslim etmek
üzere müracaat etmeleri istenir.
3- Sınavı kazanan her bir adayın güvenlik soruşturması yapılacaktır.
4- Kendilerine tebligat yapıldığı halde kamu kurum ve kuruluşlarına tebligat tarihinden
itibaren on iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde sözleşmede belirtilen
sürede işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibarıyla on beş günü geçmeyen ve belgeyle
ispat edilebilen kabul edilebilir mazeretini bildirmeyen adaylar, hakkından feragat etmiş sayılır.
5- Asıl adaylardan hakkından feragat etmiş sayılanların yerine ilan edilen yedek
adaylardan işe başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanır.
6- İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge
verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini
taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri yapılmış ise derhal fesih edilecektir. Ayrıca,
gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
VIII. ÜCRET
Sözleşmeli Bilişim Personeline, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ncı
maddesi hükmü uyarınca sözleşme ücreti dışında herhangi bir ad altında (ek ödeme, fon, fazla
mesai v.s.) başkaca bir ödeme yapılamaz.
Aylık brüt sözleşme ücret tavanı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine
göre istihdam edilenler için 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
3 üncü maddesinde tespit edilen sözleşme ücreti tavanı tutarının Özel Şartlar başlığı altında her
bir pozisyon için belirtilen katların çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Üniversite,
tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.  

Üniversiteye Bilişim Personel AlımıBaşvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.  

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*