Üniversiteye 3 Farklı Branşta Personeller Alınacaktır

Üniversitemize bağlı fakülte bölümlerimizde istihdam edilmek üzere toplam 31 kişi kadroya dahil edilecektir.

Yozgat Bozok Üniversitesi’nin aşağıda belirtilen birimlerine, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde
belirtilen şartları sağlayanlardan 3 farklı branşta toplam 31 (otuz bir) adet Öğretim Üyesi alınacaktır.

doktorlar

1- Profesör kadrosuna dahil olacak (daimi statüde olup) adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını
belirtecek, varsa yayın listesi, hizmet belgesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-devletten temin edilmiş
öğrenim durumlarını gösteren belgeleri, fotoğraflı özgeçmişlerini, bilimsel yayımlarını, sanat eserlerini
icralarını ve bunlara ilişkin dokümanı eğitim-öğretim faaliyetlerini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara
yapılan atıfları, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora, sanatta yeterlilik veya yüksek lisans (bilim uzmanlığı)
çalışmalarını, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsüne katkılarını kapsayan belgelerini 1 (bir) takım dosya ve
5 (beş) adet flash bellek ile başvuru yapacaklardır. Adaylar dilekçesinde Doçentlik unvanını aldıktan sonra ilgili
bilim alanında özgün yayımlarından birini başlıca araştırma eseri olarak belirteceklerdir.

2- Doçent Kadrosuna dahil olacak (daimi statüde olup) adaylar dilekçesinde; başvurmuş olduğu anabilim dalını
belirtecektir. Fotoğraflı özgeçmiş, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-devletten temin edilmiş öğrenim
durumlarını gösterir belgeleri, doçentlik belgesini (resmi kurumlarca onaylı sureti), varsa hizmet cetveli, bilimsel
yayınlarını, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıflarını, bunlara ilişkin dokümanlarını, eğitim ve
öğretim faaliyetlerini, yönetimlerinde devam eden ve biten doktora çalışmalarını veya yüksek lisans çalışmalarını,
üniversitelere veya Yüksek Teknoloji Enstitülerine katkılarını kapsayan belgelerini 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet
flash bellek ile başvuru yapacaklardır.

öğretimüyesi

3- Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna dahil olacak adaylar dilekçesinde; başvurduğu anabilim dalını belirtecektir. Varsa
hizmet belgesi, yayın listesi, resmi kurumlarca onaylanmış veya e-devletten temin edilmiş öğrenim durumlarını gösteren
belgeleri, fotoğraflı özgeçmişini, bilimsel çalışma ve yayımlarını kapsayan 1 (bir) takım dosya ve 3 (üç) adet flash
bellek vasıtası ile başvuru yapacaklardır.

tablolar

AÇIKLAMALAR:

– Başvurular şahsen veya kargo / posta ile yapılacak olup, posta / kargo ile yapılacak başvurularda Üniversitemize
son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular işleme alınmayacaktır.
– Adli sicil belgesi + Fotoğraf 1 (bir) adet
– Özgeçmiş ve yayın listesinin son sayfaları hariç tüm sayfaları paraflı olmalıdır. Ayrıca son sayfasında ad,
soy ad, imza ve tarih olması gerekmektedir.
– Başvuru yapacak olan adaylar, Üniversitemiz Akademik Yükseltilme ve Atanma Yönergesi ekinde yer alan Puanlama
tablosunu doldurarak başvuru dosyasına ekleyecektir.
– Şartları taşımayan veya sonradan şartları taşımadığı tespit edilen adayların ataması yapılmış olsa dahi
atamaları geçerli sayılmayıp iptal edilecektir.

BAŞVURU YERİ, ZAMANI:

Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığı’na, Doktor Öğretim Üyesi Kadrosu içinde ilgili birime
şahsen veya posta / kargo yolu ile başvuru yapılacaktır.
Müracaat tarihleri: 18/10/2021 – 01/11/2021 Pazartesi günü saat 17.00’a kadar, 6 (altı) aydan fazla mecburi hizmet
yükümlülüklerinin bulunmaması gerekmektedir.
Adaylar ilan ile ilgili tüm bilgilere Üniversitemizin www.bozok.edu.tr adresinden ulaşılabilirler.

BAŞVURU KILAVUZUNA DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.