Reklam

Üniversiteye 22 Sözleşmeli Personel Alımı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi 22 Sözleşmeli Personel Alacağını Açıkladı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Üniversiteye 22 Sözleşmeli Personel Alımı Üniversitemizde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2020 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak
suretiyle sözleşmeli personel alınacaktır.

1.  Üniversiteye 22 Sözleşmeli Personel Alımı Genel ve Özel Şartlar Nelerdir?

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşıyor
olmak.
• 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca yaptırılacak
olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
• 2020 KPSS sınavından lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için
KPSSP93, ortaöğretim mezunları için ise KPSSP94 puanına sahip olmak.
• Tüm adayların görevini yapmasında akli, fiziki bir engeli bulunmamak.

2. Başvuru Takvimi, Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri

İlan Yayım Tarihi: 31 Ocak 2022
Başvuru Başlangıç Tarihi: 31 Ocak 2022
Son Başvuru Tarihi: 14 Şubat 2022 (Mesai Bitimi)
İlan Sonuç Tarihi: 18 Şubat 2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi https://ilan.subu.edu.tr veya
https://personel.subu.edu.tr/

 

• Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
Son başvuru tarihi ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş)
gündür. Adaylar ilan edilen kadrolardan ancak birine başvuru yapabilir, aynı ilan dönemi içinde
birden fazla kadroya başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların tüm başvuruları geçersiz
sayılacaktır. Başvurular şahsen veya posta ile yapılacak olup süresi içinde yapılmayan ya da eksik
belgeli yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. (e-posta ile başvuru kabul
edilmeyecektir). Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. Üniversitemiz sınav
takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar ve ilanın her aşamasını iptal
edebilir. İlan süreci ile ilgili tüm duyurular https://ilan.subu.edu.trhttps://personel.subu.edu.tr
adreslerinden yapılacaktır. Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat
mahiyetinde olup kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
Posta yoluyla başvuru yapacak olan adaylar “SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER
ÜNİVERSİTESİ ESENTEPE KAMPÜSÜ T2 BLOK REKTÖRLÜK BİNASI PERSONEL
DAİRE BAŞKANLIĞI ESENTEPE / SAKARYA” adresine evraklarını gönderecektir. Başvuru
süreciyle ilgili irtibat bilgileri: 0 (264) 616 01 34 – 0 (264) 616 01 43

3. Başvuruda İstenilen Belgeler 

Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
• Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Dilekçesi, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin
edilecektir.)
• Eksiksiz doldurulmuş Başvuru Formu, (https://personel.subu.edu.tr adresinden temin
edilecektir.)
• 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
• 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır.)
• Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul
edilir.)
• Tecrübe istenilen pozisyonlar için SGK hizmet dökümüyle birlikte resmi veya özel
kuruluşlardan başvuru tarihleri (31/01/2022 – 14/02/2022 ) içerisinde alınmış iş deneyim belgesi
(Islak imzalı olarak başvuru formuna eklenecektir. SGK Hizmet dökümünde e-Devletten alınan
belgeler kabul edilecektir.)
• Çalıştığı kurumdan ıslak imzalı belge alan kişiler çalıştıkları süreyi SGK Hizmet
dökümü ile belgelendirmek zorundadır.
• Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
• Askerlik Durum Belgesi (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul
edilir.)
• Nüfus Cüzdan Sureti, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler kabul
edilir.)
• Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan kare kodlu yada ıslak imzalı belgeler
kabul edilir.)
• Destek personeli SP2022-11 ve SP2022-12 ilanları için en az B sınıfı sürücü belgesi,

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

4. İlan Edilen Personeller Hakkında Bilgiler

1- Mühendis Alımı Hakkında Nitelikler  

Üniversiteye 22 Sözleşmeli Personel Alımı

 

Yükseköğretim kurumlarının Yazılım Mühendisliği
bölümünden lisans mezun olmak.
– Yazılım alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip
olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
– Cinsiyeti Kadın / Erkek olmak,
– Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir.)
– Üniversitemizin Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığında
çalıştırılacaktır.

Mühendis Alımı Hakkında Nitelikler

– Yükseköğretim kurumlarının Bilgisayar Mühendisliği
bölümünden lisans mezun olmak.
– C# Asp.net yazılım dilleri ile proje yaptığını
belgelendirmek.
– Cinsiyeti Kadın / Erkek olmak,
– Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir.)
– Üniversitemizin Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığında
çalıştırılacaktır.

 

1- Büro Personeli Hakkında Nitelikler  

Üniversiteye 22 Sözleşmeli Personel Alımı

– Yükseköğretim kurumlarının Maliye veya Kamu
Yönetimi bölümlerinin herhangi birinden lisans mezunu
olmak.
– Muhasebe alanında en az 5 yıl iş tecrübesine sahip
olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
– Cinsiyeti Kadın / Erkek olmak,
– Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir.)
– Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde
çalıştırılacaktır.

 

 Büro Personeli Hakkında Nitelikler 

– Yükseköğretim kurumlarının İnsan Kaynakları Yönetimi
veya Halkla İlişkiler ve Tanıtım lisans programlarının
herhangi birinden mezun olmak
– Cinsiyeti Kadın / Erkek olmak,
– Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir.)
– Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde
çalıştırılacaktır.

 

 Büro Personeli Hakkında Nitelikler 

Yükseköğretim kurumlarının Muhasebe ve Vergi
Uygulamaları ön lisans programı mezunu olmak,
– Muhasebe alanında en az 1 yıl iş tecrübesine sahip
olduğunu SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
– Cinsiyeti Kadın / Erkek olmak,
– Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir.)
– Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde
çalıştırılacaktır.

 

Büro Personeli Hakkında Nitelikler 

Yükseköğretim kurumlarının İnsan Kaynakları
Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı veya
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programlarının
herhangi birinden mezun olmak
– Cinsiyeti Kadın / Erkek olmak,
– Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir.)
– Üniversitemizin Kocaali yerleşkesinde bulunan Denizcilik
Meslek Yüksekokulunda çalıştırılacaktır.

 

 Büro Personeli Hakkında Nitelikler 

– Yükseköğretim kurumlarının İnsan Kaynakları
Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı veya
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programlarının
herhangi birinden mezun olmak
– Cinsiyeti Kadın / Erkek olmak,
– Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir.)
– Üniversitemizin Pamukova Meslek Yüksekokulunda
çalıştırılacaktır.

 

 Büro Personeli Hakkında Nitelikler 

Reklam

– Yükseköğretim kurumlarının İnsan Kaynakları
Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı veya
Halkla İlişkiler ve Tanıtım ön lisans programlarının
herhangi birinden mezun olmak
– Cinsiyeti Kadın / Erkek olmak,
– Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak.
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir.)
– Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde
çalıştırılacaktır.

 

3-Destek Personeli (Servis Elemanı) Hakkında Nitelikler 

Üniversiteye 22 Sözleşmeli Personel Alımı

Yükseköğretim kurumlarının Turizm ve Otel
İşletmeciliği ön lisans programı mezunu olmak,
– En az 2 yıl servis elemanı olarak çalışmış olduğunu
SGK Hizmet Dökümü ile belgelendirmek.
– Cinsiyeti Erkek olmak, Askerliğini yapmış veya muaf
olmak.
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir.)
– Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde
çalıştırılacaktır.

4-Destek Personeli (Temizlik Personeli) Hakkında Nitelikler  

Üniversiteye 22 Sözleşmeli Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans
programından mezun olmak,
– Cinsiyeti Erkek olmak, Askerliğini yapmış veya muaf
olmak.
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir.)
– Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde
çalıştırılacaktır

Reklam

 

5-Üniversiteye 22 Sözleşmeli Personel Alımı İçinDestek Personeli (Şoför) Hakkında Nitelikler 

 şoför temizlik personelleri

– Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir ön lisans
programından mezun olmak.
– En az 2 yıl şoför olarak çalışmış olduğunu SGK Hizmet
Dökümü ile belgelendirmek.
– En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
– Cinsiyeti Erkek olmak, Askerliğini yapmış veya muaf
olmak.
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir.)
– Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde
çalıştırılacaktır

Destek Personeli (Şoför) Hakkında Nitelikler

– Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarından mezun
olmak.
– En az 5 yıl şoför olarak çalışmış olduğunu SGK Hizmet
Dökümü ile belgelendirmek.
– En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
– Cinsiyeti Erkek olmak, Askerliğini yapmış veya muaf
olmak.
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir.)
– Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde
çalıştırılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

6- Üniversiteye 22 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Destek Personeli (Aşçı) Hakkında Nitelikler  

aşçı

– Ortaöğretim (Lise ve dengi) kurumlarının Aşçılık veya
Yiyecek İçecek Hizmetleri alanlarının herhangi birinden
mezunu olmak,
– En az 2 yıl aşçı olarak çalışmış olduğunu SGK Hizmet
Dökümü ile belgelendirmek.
– Cinsiyeti Erkek olmak, Askerliğini yapmış veya muaf
olmak.
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir.)
– Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde
çalıştırılacaktır.

 

7-Üniversiteye 22 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Teknisyen Hakkında Nitelikler  

mühendis tekniker teknisyen

Meslek Liselerinin Kimya Teknolojisi, Gıda Teknolojisi
veya Laboratuvar Hizmetleri alanlarının birinden mezun
olmak,
– Vardiyalı çalışmaya engel bir durumu olmamak.
– Cinsiyeti Erkek olmak, Askerliğini yapmış veya muaf
olmak.
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir.)
– Üniversitemizin Pamukova Meslek Yüksekokulunda
çalıştırılacaktır.

 

Teknisyen Hakkında Nitelikler

Meslek Liselerinin Elektrik ile ilgili herhangi bir
alanından mezun olmak.
– Alanında en az 3 yıl çalışmış olduğunu SGK Hizmet
Dökümü ile belgelendirmek.
– Cinsiyeti Erkek olmak, Askerliğini yapmış veya muaf
olmak.
– 01.01.2022 tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını
doldurmamış olmak.
(01.01.1987 ve sonraki tarihlerde doğanlar başvuruda
bulunabilecektir.)
– Üniversitemizin ihtiyaç duyulan birimlerinde
çalıştırılacaktır.

 

5. Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar

• Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
• Daha önce kamu kurumlarında Sözleşmeli olarak çalışmış adaylar için, “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden Hizmete Alınma başlıklı Ek 1 inci
maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde
sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum
ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.” hükmüne
aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır.
• Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almamaları gerekmektedir.
• İdare ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği ilçelere kurum içi görevlendirme
yapma hakkına sahiptir.
• Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal
edilecektir.

 

6. Üniversiteye 22 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Yerleştirme İşlemleri

• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan
özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan
sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
• Taban puanın üzerindeki tüm adaylar yedek sıralamaya dahil edilecek olup, yerleştirme
en yüksek puandan başlanarak yapılacaktır.
• Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana,
bunun aynı olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınır.
• Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya
adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları
tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
• KPSS de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
• Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
• Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
• İlan süreci ile ilgili tüm duyurular https://ilan.subu.edu.trhttps://personel.subu.edu.tr
adreslerinden yapılacaktır.
• Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
• İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

 

22 PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*