Reklam

Üniversiteye 20 Sözleşmeli Personel Alımı

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Farklı Dallarda 20 Sözleşmeli Personel Alacağını Açıkladı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Üniversiteye 20 Sözleşmeli Personel Alımı Erzurum Teknik Üniversitesi  ve bağlı birimlerinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun
4’üncü maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere; 06.06.1978 tarihli ve 7/15754
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar” uyarınca KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen
pozisyonlara toplam 20 adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

Üniversiteye 20 Sözleşmeli Personel Alımı  İçin Meslek dalları Nelerdir?

Büro Personeli   Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) Koruma ve
Güvenlik Görevlisi  Alımları Yapılacaktır. 

 

Üniversiteye 20 Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversiteye 20 Sözleşmeli Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Üniversiteye 20 Sözleşmeli Personel Alımı

Reklam

I- Genel ve Özel Şartlar

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşıyor olmak.
1.2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu uyarınca
yaptırılacak olan arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.
1.3. 2020-KPSS’den; lisans mezunları için KPSS P3, ön lisans mezunları için KPSS P93,
ortaöğretim mezunları için ise KPSS P94 puanına sahip olmak.
1.4. Başvuracak adayların 2020 yılı KPSS (B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az
60 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili
puan türünde 60 puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
1.5. Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış veya muaf olmak veya tecilli olmak.

Üniversiteye 20 Sözleşmeli Personel Alımı için Başvuruda İstenilen Belgelerdir?

3.1. Sözleşmeli Personel Pozisyonlarına Müracaat Edecek Adaylardan İstenilen Belgeler;
-Başvuru Formu Üniversitemiz internet sayfasından temin edilecektir. (Fotoğraflı ve
imzalı), (İlan kodu ve unvanı belirtilmek zorundadır),
– Özgeçmiş,
– 2020 KPSS Sonuç Belgesi,
– 1 (bir) adet Fotoğraf (Başvuru formuna yapıştırılacaktır)
– Adli Sicil Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Güvenlik personeli için geçerli özel güvenlik görevlisi kimlik kartı,
– Sertifika istenilen pozisyonlar için ilgili belgenin aslı veya onaylı sureti,
– Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf veya tecilli olmak. (e-Devletten
alınan kare kodlu belgeler kabul edilir.)
– Nüfus Cüzdan Sureti. (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Diploma veya Mezun Belgesi, (e-Devletten alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
– Başvuru süresi içerisinde alınmış olması kaydıyla güvenlik görevlisi pozisyonları için
beden kitle endeksini gösterir belgenin aslı (resmi veya özel sağlık
kuruluşlarından/merkezlerinden başvuru süresi içerisinde alınan belgede boy uzunluğu ile beden
kitle endeksi açıkça belirtilmiş olacaktır.) 

Üniversiteye 20 Sözleşmeli Personel Alımı İçinBaşvuru Takvimi ve İletişim Bilgileri Nelerdir?

2.1. Başvuru Takvimi
İlan Yayım Tarihi : 02 Şubat 2022
Başvuru Başlangıç Tarihi : 02 Şubat 2022
Son Başvuru Tarihi : 16 Şubat 2022 (Mesai Bitimi)
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://erzurum.edu.tr/
Üniversite zorunlu hallerde başvuru takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
2.2. Başvuru Adresi ve İletişim Bilgileri
Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri
eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen
teslim etmeleri gerekmektedir. Posta ile yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içinde
yapılmayan ve eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir. (Başvurularını şahsen
yapamayacak adaylar noter onaylı vekâlet verecekleri kişi aracılığıyla yapabileceklerdir) 

 

 

IV- Diğer Açıklamalar ve Önemli Hususlar 

– Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine
getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.
– “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Yeniden İşe Alınma başlıklı Ek
1 inci maddesinin (b) fıkrasına eklenen; “Sözleşmeli personelin, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu
kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.”
hükmüne aykırı durumu tespit edilenler atanmaya hak kazansalar dahi atamaları yapılmayacaktır
(Sözleşme imzalama aşamasında ilgili belgenin ibrazı istenecektir.)
– Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı
almamaları gerekmektedir.
– Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar sözleşmede belirtilen görev yerinde ikamet
etmek zorundadır.
– Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana
başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal
edilecektir.
– Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin
onaylandığını gösterir belge başvuru formuna eklenecektir.
– Destek personeli pozisyonlarına ait görev tanımlarındaki işler adayları bilgilendirmek
amacıyla yazılmıştır. İdare iş ve işlemlerin değişkenliğine bağlı olarak yeni görevler ekleme
hakkını saklı tutar.

V- Yerleştirme İşlemleri

– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) fıkrası ve 06.06.1978
tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar çerçevesinde, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan
özel şartları taşıyan adaylar arasından 2020 yılına ait KPSS (B) grubu olmak üzere puan
sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.
– İlan edilen pozisyon sayısının iki katı kadar yedek aday belirlenecektir.
– Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya
adayın şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan şartları
tutanların sırasıyla ataması yapılacaktır.
– KPSS’ de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek
başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar
değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki
tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
– Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
– Üniversitemiz web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetinde olup kişilere
ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
– İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.

Reklam

 

20 PERSONEL ALIMI İÇİN BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

Advertisement. Scroll to continue reading.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*