Üniversiteye 17 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacaktır

Üniversiteye 17 Sozlesmeli Personel Alımı Yapılacaktır

Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre üniversitemize bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere;
KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle, “Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın” 06.06.1978 tarihli ve
7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”da
yer alan ek 2’inci maddenin (B) fıkrası gereğince sözleşmeli personeller alınacaktır.

tablo

BAŞVURAN ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

– Türkiye Cumhuriyeti (TC) vatandaşı olmak.
– Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını tamamlamış olmak.
– Kamu haklarından mahrum olmamak.
– Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir) yıl
veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene
ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, milli savunmaya karşı suçlar,
zimmet, rüşvet, irtikap, dolandırıcılık, hırsızlık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas,
ihaleye fesat karıştırma, edimin iflasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
– Erkek adayların askerlikle ilişkisi bulunmaması (Askerliğin tamamlamış olunması gerekmektedir).
– 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla görev yapmasına engel olacak akıl hastalığı bulunmamak.
– Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
– Son 1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı
hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
– Belirtilen öğrenim düzeylerinin birinden mezun olmak, aranan nitelikleri taşımak ve belgelendirmek.
– Adayların 2020 KPSS(B) grubu puan türlerinden KPSSP94 puan türüne sahip olması gerekmektedir. Ayrıca deneyim şartı
istenilenlerin çalışma süreleri ve belgelerin asılları değerlendirilecektir.
– Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
– Sadece bir unvan kodu için başvurulacaktır. Birden fazla unvan kodu için başvuru yapılması halinde tüm başvuruları
geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.
– Özel şartların ilan tarihinin ilk günü itibariyle sağlanıyor olması gerekmektedir.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ İŞ TANIMI:

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki güvenlik ve korumaya ilişkin hizmetleri sağlamak.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ İŞ TANIMI:

– Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, salonlar, laboratuvarlar ve
çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek, paspaslamak, pencere, masa, raf, aydınlatma armatürleri,
kalorifer petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bez ile silmek.
– Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak.
– Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak,
kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile
temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek.
– Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve
kurulması işlerini gerçekleştirmek.
– Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı,
budama, sulama işlemlerini yürütmek.
– Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak.
– Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmek.
– Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen
diğer iş ve işlemleri yürütmek.
– Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen
göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak.

BAŞVURACAK ADAYLARDAN İSTENiLEN BELGELER:

– Başvuru formu ve Nüfus cüzdanı fotokopisi.
– Diploma veya mezuniyet belgesi fotokopisi.
– 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi.
– Nitelikler bölümünde istenilen alanlarda çalıştığını gösterir, çalışma/görev belgeleri veya sertifikalar.
– Barkodlu SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Hizmet Dökümü.
– Erkek adaylar için askerlik durum belgesi.
– 1 (bir) adet vesikalık fotoğraf.
– S-1 kadrosu için Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi.
– S-4 kadrosu için Ehliyet fotokopisi.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

Adayların ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günden (18.10.2021) itibaren 15 gün içirisinde, Konya Teknik Üniversitesi
resmi internet sayfası www.ktun.edu.tr’den temin edilecek başvuru formu ve istenilen diğer belgeleri, Üniversitemiz
Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta yoluyla göndermeleri gereklidir. Süresi içinde yapılmayan başvurulardan,
eksik belgeli dosyalardan, postada meydana gelen gecikmelerden Kurumumuz sorumlu değildir.

İLETİŞİM:

Adres: Konya Teknik Üniversitesi Rektörlüğü, Personel Daire Başkanlığı
Akademi Mah. Yeni İstanbul Cad. No:235/1 Selçuklu / KONYA
Telefonlar: (0332) 205 1184, (0332) 205 1185, (0332) 205 1186, (0332) 350 8585

BAŞVURU KILAVUZUNA DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.