Üniversiteye 15 Öğretim Görevlisi(Ders verecek)Araştırma Görevlisi Alınacaktır.

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine öğretim görevlisi (ders verecek/uygulamalı birim) ve araştırma görevlisi alınacaktır.

ADAYLARIN MESLEK DALLARI:

Makine Mühendisliği
Hemşirelik,
Yabancı Diller,
Ormancılık,
Dahili Tıp Bilimleri
Temel Tıp Bilimleri
Klinik Bilimler
İstatistik
Temel Bilimler
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme
Bitki Koruma
Gıda Mühendisliği
Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi

GENEL ŞARTLAR:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
2- ALES’ten en az 70 puan almış olmak. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön
değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği
kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir.
4-Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyeti notunun hesaplanmasında kullanılacak
4’lük ve 5’lik not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğinde Yükseköğretim Kurulunun eşdeğerlik tablosu kullanılır.
5-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların denkliğinin onaylanmış olması gerekir.
6-ALES puan türünün hesaplanmasında, atama yapılacak kadroya ilişkin puan türü dikkate alınacaktır.

ÖZEL ŞARTLAR:

Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve
yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.
Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen
uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda en az tezli yüksek
lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az
iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

İLANLARDA İSTENİLEN BELGELER:

1-Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan Birim/Bölüm/Anabilim Dalı, unvan ve adayın iletişim bilgileri(adres,
telefon no, e-mail v.s.) açıkça belirtilecektir.)
2- Özgeçmiş,
3- 2 Adet Fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı),
4-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
5-Lisans ve varsa Lisansüstü Diplomalarının onaylı suretleri, (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak
kaydıyla alınabilir)
6-Devam eden öğrencilik durumları için; güncel tarihli resmi (onaylı) öğrenci belgesi, (e-Devlet üzerinden
Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir),
7-Resmi Lisans Transkripti,
8-Yabancı Dil Belgesi,
9-ALES Belgesi,

10-Hizmet Belgesi (Halen bir kamu kurumunda çalışmakta olanlar ile ayrılmış olanlar getireceklerdir. e-Devlet
üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla Hitap hizmet dökümü alınabilir),
11-Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge, (e-Devlet üzerinden
Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)
12-Adli Sicil Belgesi (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir),
13-İkameti gösterir belge. (e-Devlet üzerinden Barkod/Karekodu okunaklı olmak kaydıyla alınabilir)

BAŞVURU SINAV TAKVİMİ:

İlan Tarihi : 06.10.2021
Son Başvuru Tarihi : 20.10.2021 (mesai bitimi itibari ile)
Ön Değerlendirme : 22.10.2021
Sınav Giriş Tarihi : 26.10.2021
Sonuç Açıklama Tarihi : 28.10.2021
Başvuru Şekli : Şahsen veya posta
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi : www.cu.edu.tr veya https://personel.cu.edu.tr/haber-detay/126
Başvuru Yeri : İlan edilen kadro biriminin Fakülte Dekanlıkları/Yüksekokul Müdürlükleri
Rektörlük: 0 322 338 60 84, 85 dahili 2304 

Başvuru Kılavuzuna  Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.