Üniversitesi Rektörlüğüne Sözleşmeli 32 Personel Alımı

Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere (otuz iki) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Hangi Meslek Dalında Alım Yapılacaktır.

Hemşire: 5 kişi

Sağlık Teknikeri 12 kişi

Büro Personeli :12

Tekniker: 3 kişi

Beyazıt Üniversitesine bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 2020 KPSS puan sıralaması
esas alınmak suretiyle  belirtilen pozisyonlara alım yapılacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER :

1. İş Talep Başvuru Formu (AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden
yayımlanacaktır.) (İlgili form indirilip ıslak imzalandıktan sonra tekrar yüklenecektir.)
2. Beyan Formu (AYBÜ Personel Daire Başkanlığı Web Sitesinden yayımlanacaktır.)
(İlgili form indirilip ıslak imzalandıktan sonra tekrar yüklenecektir.)
3. E-devlet üzerinden alınan mezun belgesi çıktısı (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve
kazıntı olmayacaktır)
4. Nüfus cüzdanı fotokopisi
5. KPSS Sonuç Belgesi (Sorgulama kodu üzerinde silinti ve kazıntı olmayacaktır)
6. Tecrübeyi gösteren belge (SGK, BAĞ-KUR, Emekli Sandığı dökümü ile İlgili Makama
Belgesi)

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI :

Müracaatlar, 30.09.2021 – 14.10.2021 (mesai bitimine kadar) tarihleri arasında
https://ilan.aybu.edu.tr/ web adresinden sadece online başvuru şeklinde yapılacaktır.
Şahsen veya posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:

– Başvuru sonrasında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır.
– KPSS (B) grubu (KPSS P3, KPSS P93) puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan
adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim
edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü
içerisinde www.aybu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

 

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR :

– Başvuru sonrasında yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacaktır.
– KPSS (B) grubu (KPSS P3, KPSS P93) puan sıralamasıyla atanmaya hak kazanan
adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim
edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü
içerisinde www.aybu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.

BAŞVURU KILAVUZUNA DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.