Reklam

Üniversitesine Sağlık Personel Alımı Duyuruldu

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine 24 sözleşmeli Saglık Personel Alınacaktır.

Reklam

 

Üniversitesine Sağlık Personel Alımı Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesine Resmî Gazete’de yayımlanan Personel aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 24 sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Üniversitesine Sağlık Personel Alımı Adayların Meslek Dalları 

Üniversitesine Sağlık Personel Alımı

Hemşire 20 : kişi olmak şartıyla alım yapılacaktır.
Hemşirelik Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, Hemşirelik
Yüksekokulu veya Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Bölümü mezunu olmak

Laborant : 4 kişi olmak şartıyla alım yapılacaktır.
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
Programından mezun olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

GENEL ŞARTLAR: 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

1- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

ÖZEL ŞARTLAR:

1 – KPSS sınavına girmiş olmak, lisans düzeyi için KPSSP3, ön lisans düzeyi için
KPSSP93 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan
öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir
2 – Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3 – Nöbet usulü çalışmaya engel bir durumumun bulunmaması.
4 – Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu
Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler”
hükmü gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Reklam

İSTENEN BELGELER: 

1 – Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana yüklenecektir).
2 – Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınabilir).
3 – KPSS sınav sonuç belgesi
4 – Fotoğraf
5 – Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6 – İş Deneyim belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)
7 – SGK Hizmet Döküm Belgesi (Sadece İş Deneyimi istenilen unvanlar için)
NOT: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin  web adresinde
ilan edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir
şekilde doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda
gönderilecektir

 

Üniversitesine Sağlık Personel Alımı için

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARIN TÜRKİYE GENELİ BAŞVURABİLECEK

Detaylı Bilgi İçin : 0282- 250 14 13 – 0282- 250 14 13

1 – Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden Basvuru. nku.edu.tr/personel    https://www.nku.edu.tr   veya https://www.nku.edu.tr/iletisim online başvuru şeklinde
yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar;
İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.
İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra “Belgelerimin doğruluğunu kabul
ediyor ve onaylıyorum” seçeneğini işaretleyecektir.
En altta yer alan “BAŞVURUYU TAMAMLA” tuşuna basmak suretiyle online
başvurularını tamamlamış olacaklardır.
2 – Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru
yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3 – Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları
kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
4 – Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda
bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya
sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge
beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

: Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı
Rektörlük Binası 8. Kat. Namık Kemal Mah. Kampüs Caddesi Süleyman paşa/TEKİRDAĞ

BAŞVURU KILAVUZUNA DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*