Üniversitene 79 Çalışabilecek Personeller Alınacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesine Bağlı Birimlerde İstihdam Edilmek Üzere 79 Personel Alımı Gerçekleştirileceği Açıklandı

Cumhuriyet Üniversitene 79 Çalışabilecek Personeller Alınacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’ne bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere; Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu
puan sıralaması dikkate alınmak üzere, yazılı ve sözlü mülakat (sınav) yapılmaksızın aşağıda belirtilmiş olan
pozisyonlara sözleşmeli personel alımları gerçekleştirilecektir:

Çalışabilecek Personeller Alınacak
Çalışabilecek Personeller Alınacak
tablo3
tablo4

ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

– Başvuru yapacak olan adaylarda yukarıda belirtilmiş olan özel şartlar ile 657 Sayılı Kanu’nun 48. maddesinde yer
alan (belirtilen) genel şartlar aranır
– Çalışmaya ve görevini devamlı bir şekilde yapmasına engel olabilecek herhangi bir vücut veya akıl hastalığı ile
engeli bulunmamak (Kazanan adaylardan; tam teşekküllü üniversite veya devlet hastanelerinden alınacak olan nöbet
usulünde çalışmasında herhangi bir engel yoktur ibareli sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir)
– 2020 tarihi KPSS (Kamu Personeli Seçme Sınavına) katılmış (girmiş) olmak, lisans mezunlarında KPSSP3, önlisans
mezunlarında ise KPSSP93 ve lise mezunlarında KPSSP94 puan türleri dikkate alınacaktır
– 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavından en az 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak
– Başvuran erkek adayların askerlik ile ilgili herhangi bir ilişiğinin bulunmaması gereklidir
– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan yaşlılık veya emeklilik aylığı almıyor olmak
– Adayların iş tecrübelerinde SGK dökümleri ve çalıştıkları yerlerden aldıkları belgelerle değerlendirilecektir
– Üniversitemiz, gerekli görülen durumlarda ilanın her aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkına sahiptir
– Başvuru ve atama işlemleri sırasında gerçeğe aykırı belge veren kişiler, beyanda bulunanlar veya herhangi bir
şekilde gerçeği sakladığı saptananların (tespit edilenlerin) hakkında yasal işlem yapılacak, atamaları yapılmış olsa
bile atamaları iptal edilecek, idare tarafından kendilerine bir ücret (bedel) ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile
birlikte tazmin edilecektir (Sözleşme yapılmış olsa bile feshedilir)

BAŞVURUDA İSTENİLECEK BELGELER:

– Sertifika veya Belge (Başvurulan unvanda isteniyorsa fotokopisi)
– Bilgisayar ortamında doldurulacak olan başvuru formu
– 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi
– E-Devletten barkodlu bir şekilde çıktısı alınan mezuniyet belgesi
– Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyona başvuran adaylar için; Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi
– Deneyim; tecrübe istenen pozisyonlara başvuran adaylar için; SGK Dökümü ve Çalışma Belgesi ya da Hizmet Belgesi
(SGK Dökümü Barkodlu E-devlet çıktısı da kabul edilecektir)

BAŞVURU ŞEKLİ, BAŞVURU YERİ VE ZAMANI:

– Başvurular ilanın resmi gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sivas Cumhuriyet
Üniversitesi resmi internet sayfası olan https://www.cumhuriyet.edu.tr adresinden ilan tarihi itibari ile birlikte temin
edilecek olan başvuru formu ve istenilen belgeler ile birlikte (belgelerin aslı görülerek) Personel Daire Başkanlığına
şahsen müracaat etmeleri zorunludur. Posta, internet ve fax yolu ile yapılacak olan başvurular kabul edilmeyecektir
– Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan
adayların her 2 (iki) başvurusu da iptal edilip geçersiz sayılacaktır

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.