Reklam

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına Personel Alımı

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak yerleştirme yapılacak olup aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 4 (dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına Personel Alımı 2022 yılı KPSS puanı geçerli olmak üzere alım yapılacaktır.  30 Aralık mesai bitimi itibarıyla son bulacaktır.

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Üniversitelerarası Kurul Başkanlığına Personel Alımı

-Adaylar yalnızca bir kadroya başvurabilecektir.
A. GENEL ŞARTLAR
1) Türk vatandaşı olmak.
2) İlan edilen pozisyonlara atanmaya hak kazanan adaylardan gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunduğu tespit edilenler ile istenilen şartlardan herhangi birini taşımadığı sonradan anlaşılanların sözleşmeleri
yapılmış ise derhal fesih edilecek, haklarında yasal işlem yapılacak ve kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince sözleşmeli olarak istihdam edilenlerin hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme
dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri hâlinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.
4) Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel şartlar aranır.
5) Adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almamaları gerekmektedir.
6) Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmaması.
7) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53. maddesinin hükümleri saklı kalmak kaydı ile çalışmasına ve görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı ile engeli bulunmaması (Kazanan
adaylardan tam teşekküllü Devlet veya Üniversite hastanesinden alınacak sağlık raporu ile bu durumu belgelemeleri istenecektir.)
8) Bu duyuruda yer almayan hususlarla ilgili olarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri geçerlidir.
9) İdare gerekli gördüğü takdirde ilanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
10) 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu’na göre ilgili kişinin sonucunun olumlu olması.

Reklam

B. BAŞVURU İÇİN ÖZEL ŞARTLAR 

1) İlan edilen unvanlar için gerekli öğrenim şartını taşımak.
2) Bu öğrenimle ilgili olarak 2022 yılı KPSS puanı geçerli olmak üzere alım yapılacak unvan için belirtilen puan türünden asgari KPSS puanını almak. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

C. BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER 

1) Başvurular https://www.uak.gov.tr/  

Başvuru Formu (fotoğraflı) (Başvuru formu Başkanlığımız internet sayfasından temin edilecektir.),
2) Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının fotokopisi,
3) Diploma fotokopisi veya e-Devlet üzerinden alınacak doğrulama kodlu mezuniyet belgesi,
4) KPSS sonuç belgesinin ÖSYM web sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
5) Programcı ve Çözümleyici pozisyonları için YDS sonuç belgesinin doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,
6) Programcı ve Çözümleyici pozisyonlarına başvuracak adayların öz geçmişi,
7) Programcı pozisyonuna başvuracak adaylar için Bilgisayar Programcılığı alanına ilişkin ders aldığını gösteren transkript veya varsa bu alanda alınmış MEB ya da Üniversite onaylı sertifika,
8) Çözümleyici pozisyonuna başvuracak adaylar için programlama dillerinden bir adedi güncel olmak üzere en az 2 (iki) programlama dilini bildiğini belgeleyen transkript veya varsa bu alanda alınmış MEB ya da
Üniversite onaylı sertifika,
9) Erkek adayların e-Devlet üzerinden alacakları doğrulama kodlu askerlik durum belgesi,
10) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan doğrulama kodlu belge kabul edilecektir.),
11) Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair sağlık raporu. (Aile hekimi, sağlık ocağı, özel hastaneden alınan raporlar geçerli olacaktır.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Ç. BAŞVURU ŞEKLİ YERİ VE ZAMANI 

1) Başvuru tarihi, ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü olup 30 Aralık mesai bitimi itibarıyla son bulacaktır. Başvurular, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı – Personel Birimi
(Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ANKARA) adresine şahsen yapılmalıdır. Posta, faks veya internet kanalıyla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Süresi içerisinde yapılmayan başvurular
ve eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
2) Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru yapıldığı takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır.
3) Başvuru formunu hatalı dolduranların, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Reklam

D. SONUÇ
1) Programcı ve Çözümleyici pozisyonları için KPSS (B) grubu puanı esas alınarak sıralanmak kaydıyla, alım yapılacak her bir unvan için boş bulunan sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katına kadar belirlenen
adaylara Başkanlığımız tarafından yazılı ve/veya sözlü sınav yapılacaktır. Sonuncu aday ile aynı puana sahip olan adaylar da yazılı ve/veya sözlü sınava çağırılacaktır.
2) Programcı ve Çözümleyici pozisyonlarında yazılı ve/veya sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar web sayfamızda yayımlandıktan sonra yapılacak olan yazılı ve/veya sözlü sınav tarihleri, sınav şekli, sınav
kriterleri ve sınav yeri; daha sonraki bir tarihte web sayfamızda duyurulacaktır.
3) Büro Personeli için KPSS başarı sırasına göre yerleştirme yapılacak olup pozisyonun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4) Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman bilgilerini web sayfamızdan takip edebileceklerdir.
5) Atanmaya hak kazanan adayların, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Birimi’ne şahsen teslim etmeleri
gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder. (İstenilen belgeler ve gerekli bilgiler ayrıca duyurularda yayımlanacaktır.)
6) Asıl kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan puan üstünlüğüne göre yerleştirme yapılacaktır.
7) Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
8) Yerleştirme sonuçlarına ilişkin itirazlar, sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı Personel Birimi’ne yapılacaktır. İtirazlar, en fazla 5 (beş) iş günü
içinde incelenerek karara bağlanacaktır. Karar sonucu adaya yazılı olarak bildirilecektir. Sonuçların ilan edilmesinden itibaren 5 (beş) iş günü içinde yazılı olarak ulaşmayan veya T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve
adres bilgileri bulunmayan itiraz dilekçeleri ile e-posta ve belgegeçer (faks) ile yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
9) Yerleşmeye hak kazanan adaylarla, 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu gereği sonuçlarının olumlu olması kaydıyla, hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Detaylı Bilgi İçin:
Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı
Personel Birimi
Telefon: 0312-291 82 45
Telefon: 0312-291 82 47
E-posta: [email protected]
Adres: Üniversiteler Mahallesi 1600. Cadde No: 10 06800 Bilkent/ANKARA (Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Yükseköğretim Kurulu yerleşkesi içerisindedir.)

Reklam

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.    

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*