Reklam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına İşçi Alımı

Resmi Gazetenin 11.10.2021 İlanına Göre Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına İşçisi Alınacaktır

Reklam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına İşçi Alımı

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Aracılığı ile Usta Gemici Unvanında  Sürekli Çalışacak işçi Alımı Yapılacaktır

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına İşçi Alımı için ADAYLARIN HANGİ İLLERDEN ALINIYOR

İstanbul Liman Başkanlığı Usta Gemici 2

Antalya Liman Başkanlığı Usta Gemici 1

Kocaeli Liman Başkanlığı Usta Gemici 1

Marmara Adası Liman Başkanlığı Usta Gemici 1

Advertisement. Scroll to continue reading.

İzmir Liman Başkanlığı Usta Gemici 1

Reklam

Muğla Göcek Liman Başkanlığı Usta Gemici 1

TOPLAM 7

ulaştırma bakanlığı işçi alımı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına İşçi Alımı için GENEL ŞARTLAR 

1) 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe
Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun
hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2) Başvuru tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
3) Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu
düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı
değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
4) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
5) Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin dördüncü fıkrası gereğince ilgili KPSS puan
türünden 60 (altmış) ve üzeri puan almış olmak,
6) Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf
olmak),
7) Tam zamanlı ve vardiyalı çalışmaya engel sağlık durumu bulunmamak,
8) Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı
almıyor olmak, şartları aranır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

ÖZEL ŞARTLAR:

1) Herhangi bir ön lisans programından mezun olmak,
2) 2020 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P93 puan türünden 60 (altmış) ve
üzeri puana sahip olmak,
3) Usta Gemici veya güverte sınıfı daha üst bir yeterlilikte en az 3 (üç) yıl deniz hizmeti
bulunmak ve bunu belgelemek (çalışılan iş yerinden bu görevin yapıldığına dair alınan antetli ve
onaylı belge vs.),
4) Yeterliliği ile alakalı her türlü güncel ve uluslararası kuralların gerektirdiği sertifikalara
(stcw vb.) ve belgelere sahip olmak,
5) Öncelik hakkına sahip olan adaylar için; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi
Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin birinci
fıkrasında belirtilen öncelikli durumlarını gösterir belgeye sahip olmanın yanı sıra özel ve genelde
belirtilen tüm şartları taşıyor olmak,
6) Sınav başvurusunun son günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak, şartları aranır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam
Reklam

BAŞVURU ŞEKLİ VE BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

1) Başvuru şartlarını taşıyan adaylar 11-15 Ekim 2021 tarihleri arasında
( https://www.iskur.gov.tr/ ) internet sitesinden, en yakın İşkur hizmet merkezinden ya da ALO 170 telefon
hattı üzerinden başvuru yapabileceklerdir.
2) Başvuru işleminin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak
yapılmasından adayın kendisi sorumlu olacaktır.
3) KPSS (P93) puanıyla başvuran talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek
KPSS (P93) puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört katı aday ile öncelik hakkına sahip
olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine
ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş
sayısının dört katı aday İŞKUR tarafından belirlenerek Bakanlığımıza bildirilecektir.
4) İlan edilen listelerle birlikte adaylardan istenilecek genel ve özel şartlara ilişkin
belgeler şahsen veya posta yoluyla “Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Hakkı Turayliç Caddesi No.5
Emek, Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri istenilecek ve teslim edilen belgeler
incelendikten sonra sözlü sınava katılmaya hak kazananlara ait nihai liste Bakanlığımız
(www.uab.gov.tr) internet sitesinde yayımlanacak olup adaylara ayrıca yazılı tebligat
yapılmayacaktır.
5) Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya gerçeğe aykırı
belge verdiği tespit edilenlerin başvuruları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacaktır.
Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Ayrıca, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya
gerçeğe aykırı belge verdiği tespit edilenler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç
duyurusunda bulunulacaktır
6) İlan edilen başvuru şartlarını taşımayan adaylar sözlü sınava çağırılmayacaktır.

DİĞER HUSUSLAR:

1) Asıl adaylar, haklarında yapılacak Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasının
olumlu sonuçlanmasına müteakip göreve başlatılacaklardır.
2) Alınacak işçi personelin deneme süresi 60 (altmış) gün olup, İş Kanunu’nun 15’inci
maddesine istinaden belirtilen sürenin uzatılması mümkün bulunmaktadır.
3) İşe başlayacak adaylar Kurumun öngördüğü yerde çalışmayı kabul etmiş sayılır.
4) Adaylar vardiyalı çalışma düzenini kabul etmiş sayılır ve vardiyalı çalışmaya engel bir
durumunun olmaması gerekmektedir.
5) Belirtilmeyen hususlarda ilgili mevzuat hükümleri gereğince işlem tesis edilecektir.
İlanen duyurulur 

Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakma için tıklayınız:

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*