Reklam

Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Personel Alımı

Başkanlığımız Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire Başkanlığı 14 (on dört) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Reklam

0Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Personel Alımı, Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek uygulamalı ve sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2020 veya 2021 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) P3 puanı i bir Yabancı Dil Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) veya bu dilde yapılan eş değerliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından alınan yabancı dil puanı esas alınacaktır. n KPSS puanları 70 (yetmiş) olarak hesaplanacaktır. Yabancı dil puanı belgesi ibraz etmeyen adayların ise yabancı dil puanları 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Personel Alımı

 

1 – BAŞVURU ŞARTLARI
1.1. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik
mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri
mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş
yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji
üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara
denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak, (aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katına kadar ödenecek
pozisyonlara başvuru yapabilirler.)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını
geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip
bulunması. (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna
tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun
2
Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik
kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği
belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır.)
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri
zorunludur.
e) Erkek adaylar için askerlik ile ilgili terhis, muafiyet veya son başvuru tarihi itibariyle en
az 1 (bir) yıl erteletmiş olmak kaydıyla ilişiği bulunmamak.

 

Reklam

1-KIDEMLİ YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI ALIMI

Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Personel Alımı, (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar – 2 Kişi)
1. ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi
Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 3 yıl uygulama
geliştirmiş olmak,
2. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım
Desenleri (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object
Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier), Micro servisler, Windows servisleri ve web
servisleri (SOAP, WCF, REST, WEB API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojilerine (JavaScript, Bootstrap, Ajax) hakim,
JQuery, React ya da Angular teknolojilerinden en az biri ile proje geliştirmiş olmak,
tasarım elemanları (CSS, HTML, XML, DHTML, XHTML) konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
5. CSS Grid, BEM, Responsive web design, semantic HTML, internationalization,
localization gibi methodlar ve Document Object Model, Cross-Browser / CrossPlatform Development, Chrome Dev Tools gibi debug/test araçları ve SEO gibi
konularda bilgi sahibi olmak,
6. XML, JSON gibi veri formatları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. İyi derecede SQL bilmek ve ilişkisel veritabanlarında (Oracle, Postgres vb.) tasarım ve
geliştirme tecrübesine sahip olmak,
8. Dağıtık ön bellek mimarilerinin (Redis, MEMCACHED vb.) kullanımı ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. 1000 veya üzeri kullanıcı sayısına sahip en az bir sistemin yazılım geliştirme
aşamalarında çalışmış olmak,
10. Yazılım tasarım şablonları (design patterns) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Güvenli Yazılım Geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak (jwt, oauth, saml,
vb),
3
12. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) birini kullanmış
olmak,
13. Jira, Redmine gibi proje yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Unit test ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,
16. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.
Tercihen;
a. React kullanarak ön yüz geliştirme tecrübesine sahip olmak,
b. Test yönelimli programlama araçları ile program geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
c. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon,
sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı konularında bilgi sahibi olmak,
d. Veritabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
e. Oracle ya da PostgreSQL Veritabanı ile SQL ve PL/SQL, Function, Stored
Procedure/Package bazlı uygulama geliştirmiş olmak,
f. Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda Mobil Framework
(Xamarin,Ionic,Cordova,QT,React Native,Flutter,vb.) ile mobil uygulama geliştirmiş
olmak,
g. Aşağıdaki sertifikalara sahip olduğunu belgelemek:
– Microsoft Certified Professional Developer (MCPD),
– Microsoft Certified Solution Developer (MCSD),
– Microsoft Certified Application Developer (MCAD),
– Microsoft Certified Technology Specialist (MCTS)
h. ELK Stack (Elasticsearch, Logstash, Kibana), Tüm Metin Arama (Full-text search)
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
i. IBM MQ, RabbitMQ ya da Apache KAFKA gibi kuyruk yönetimi araçlarının kullanımı
ve yönetimi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
j. Kubernetes, Docker teknolojilerini/araçlarını kullanmış ve tecrübe sahibi olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- KIDEMLİ DEVOPS UZMANI ALIMI

Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Personel Alımı, (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar – 1 Kişi)
1. SonarQube, JIRA, Git, Git Branching alanlarında bilgi sahibi,
2. En az bir proglama diline ya da framework e hakim olmak, (.net, java, JavaScript,
python),
3. NoSQL hakkında bilgi sahibi, (Document DBs, K/V Stores vb),
4
4. Domain driven design ve mikroservisler hakkında bilgi sahibi olmak,
5. Minimum 5 yıl DevOps teknolojieri ve uygulamaları konusunda tecrübe sahibi olmak,
6. İşletim sistemleri konusunda özellikle Linux konusunda bilgili ve tecrübe sahibi
olmak,
7. Tüm entegrasyon ve dağıtım sürecini düzenleyebilecek şekilde BT operasyonları ve
sysadmin rolleri hakkında bilgi sahibi olmak,
8. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü ve kod versiyonlama konularında tecrübe sahibi
olmak (Özellikle Git ve Artifactory ortamları, akışları konusunda tecrübeli),
9. Containerization (Docker, Openshift, Kubernetes) konusunda bilgi sahibi olmak,
10. Network altyapıları ve araçları, TCP/IP, yönlendirme ve protokoller konusunda bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
11. Network, firewall, load balancer, proxy, ingress konularında bilgi sahibi olmak,
12. Redis, Rabbit MQ, Windos Services konularına hakim olmak.
Tercihen;
Orkestrasyon aracı olarak Jenkins ile çalışmış.

Reklam

3- KIDEMLİ BÜYÜK VERİ UZMANI ALIMI

Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Personel Alımı, (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar – 1 Kişi)
1. Linux işletim sistemi kurulumu, yönetimi ve BASH scripting konularında ileri seviye
tecrübe sahibi olmak,
2. Kubernetes, Docker teknolojileri/araçları konusunda ileri seviye tecrübeye sahip olmak,
3. Sistem yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,
4. Ölçeklenebilir dağıtık sistemler konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. Büyük Veri ortamının mimarisi, kurulumu ve işletimi konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
6. Büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde ve/veya kritik türdeki ve büyük hacimli verilerin
bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarında Büyük Veri yöneticisi (admin) olarak en az
3 (üç) yıl tecrübe sahibi olduğunu belgelemek,
7. Büyük veri ekosisteminde tasarım, kapasite planlama, cluster kurulumu, güvenlik,
performans yönetimi ve iyileştirilmesi konularında ileri seviye bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
8. Cloudera bileşenleri (HDFS, YARN, Sentry, Parquet, Kudu, Spark, Impala, Hue, Hive,
Sqoop, Kafka, StreamSets, Oozie vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Active Directory ve LDAP entegrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,
10. Erken uyarı mekanizmaları kurarak sistem sağlığını izlemek ve sistemlerin sürekli
erişilebilir olmasını sağlamak,
11. Sistemlerde yaşanabilecek beklenmedik sorunlara hızlı çözüm üretebilmek,

12. Mevcut Büyük Veri teknolojilerine hakim ve bu alandaki yeni teknolojileri takip ediyor
olmak. Araştırmaya/uygulamaya istekli olmak,
13. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Dokümantasyonun önemini bilmek ve işlemleri düzenli olarak dokümante etmek,
15. Proaktif bir bakış açısına sahip olmak ve ekip çalışmasına uygun, araştırmayı seven,
çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.
Tercihen;
a. Kubernetes: CKA, KCNA, CKAD veya Cloudera: CCA, CCP, CDP sertifikalarından
en az birine sahip olmak,
b. İleri seviye SQL sorguları yazabilmek ve SQL sorgularını optimize edebilmek,
c. NoSQL veri tabanları konusunda deneyimli olmak ve proje içeriğine göre NoSQL
ihtiyaç kapsamını belirleyecek bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
d. Veritabanı yönetimi ve tablo bölümleme (table partitioning) konularında deneyimli
olmak

4- KIDEMLİ SİBER GÜVENLİK UZMANI ALIMI

Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Personel Alımı,(Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar – 1 Kişi)
1. Omurga ve kenar ağ anahtarı, firewall, IPS/IDS, içerik filtreleme, yük dengeleyici,
Proxy, SIEM, merkezi kablosuz ağ kontrol cihazı gibi ağ ve güvenlik ürünlerinin
kullanıldığı, istihdam edileceği Bilgi işlem Merkezine benzer yapıda ve en az 10.000
kullanıcılı bir Bilgi İşlem Merkezinde Network, Sistem Güvenliği veya Sistem
Yönetimi konusunda tecrübeli olmak,
2. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması, entegrasyonu ve sorun giderme konularında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
3. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
4. Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
5. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4 – IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel
Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri,
IEEE 802.1x ağ teknolojileri ve Data Center, Wired/Wireless ağ sistemleri konusunda
bilgi sahibi olmak,
7. Linux ve en az Microsoft Server 2012 işletim sistemine hâkim olmak, (Active Directory,
DHCP, DNS, IIS, DFS, NLB)
8. Kali Linux ve araçları konusunda bilgi ve tecrübeye sahip olmak,
9. IDS, IPS, Antivirüs, DLP, EDR, Load Balancer ve Firewall hakkında bilgi sahibi olmak,
10. SIEM, Proxy cihazları konusunda tecrübe sahibi olmak,
6
11. Kaynak kod analizi, güvenli kod geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,
12. Penetrasyon/Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,
13. Antivirüs ürünleri hakkında bilgi sahibi olmak,
14. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon
konularında bilgi sahibi olmak,
15. “Incident Response” (güvenlik olaylarına müdahale) operasyonları konusunda tecrübeli
olmak,
16. 5651 sayılı kanun ve ilgili mevzuat hakkında bilgi sahibi olmak,
17. ITIL ve BGYS standartları konusunda bilgi sahibi olmak,
18. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabiliyor olmak.
Tercihen;
Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek;
a. CEH, OSCP, GPEN, ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security Analist/ Licensed
Penetration Tester), GMON sertifikalarından en az birine sahip olduğunu belgelemek,
b. MCSE Server Infrastructure, CISSP sertifikalarına sahip olmak,
c. Cisco Certified Network Professional (CCNP) sertifikasına sahip olmak,
d. Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak.

5- KIDEMLİ SİSTEM UZMANI ALIMI

Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Personel Alımı, (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar – 1 Kişi)
1. Yazılım, donanım, veritabanı, veri depolama yaşam döngüsü hakkında bilgi sahibi
olmak. Sistem topolojisi ve katmanlandırma konusunda tecrübeli olmak,
2. En az 10.000 (on bin) kullanıcılı Active Directory yapısının kullanıldığı bir sistem
merkezinde Microsoft Server (2008, 2012, 2016 veya güncel sürümleri) işletim
sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıl tecrübesi olduğunu
belgelemek,
3. Powershell veya Bash Scripting konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,
4. MS Exchange e-posta sistemi yönetimi, bakımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
5. Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Hyper-V, Vmware,
KVM vb teknolojileri aktif kullanmış olmak, LUN atanması, ağ tanımlanması,
server/datastore migration konularında tecrübeli olmak,
6. Sunucu donanımları ve yapılandırması (disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
7. Web servislerinin (Microsoft, Nginx, Apache ve uWSGI) yapılandırılması ve yönetimi
konusunda bilgi ve deneyim sahibi,
7
8. Sistem seviyesinde yapacağı çalışmalarda ihtiyaç duyulacak seviyede yazılım, scripting
bilgisine sahip olmak,
9. Açık kaynak kodlu işletim sistemleri ve yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
10. Chef, Puppet, Ansible v.b. otomasyon araçlarından birinde en az 3 (üç) yıl tecrübe sahibi
olmak,
11. LINUX sunucu sistemlerinin (Ubuntu, Centos vb.) kurulumu, optimizasyonu, yönetimi,
disk işlemleri, yedekleme işlemleri, kullanıcı yönetimi, kapasite planlama,
yapılandırılması, log inceleme, güvenlik ve bakımı konularında bilgi ve deneyim sahibi
olmak,
12. Kurumsal yedekleme yazılımları (tercihen Veeam), donanımları, teknolojileri ve
yönetiminde tecrübeli olmak,
13. Ağ ve veri güvenliği bilgisine sahip olmak,
14. Bilgi güvenliği konularında politikalar oluşturarak, izleme, kaydetme konularında bilgi
sahibi olmak,
15. Uygulama sunucuları performans analizi ve izleme (monitoring) konusunda tecrübe
sahibi olmak,
16. Yüksek ölçekli disk sistemlerinin yapılandırılması, yönetimi (Tercihen EMC, Netapp),
Storage protokolleri (FC, SAN, NAS, ISCSI, vb.) konularında tecrübeli olmak,
17. İş sürekliliği sistemleri ve Felaket Kurtarma sistemleri konusunda tecrübeye sahip
olmak,
18. Konteyner teknolojileri (Docker) ve Kubernetes yönetimi konusunda tecrübe sahibi
olmak,
19. DevOps (Dev: Software Development and Ops: Information-Technology Operations)
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
20. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak,
21. Veri Merkezi, Co-Location, Sistem odası kurulması ve yönetimi konusunda bilgi sahibi
olmak,
22. Felaket Kurtarma (FKM) iş sürekliliği senaryoları ve süreçleri hakkında bilgi sahibi
olmak,
Tercihen;
Aşağıda listelenen sertifikalardan en az 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek;
a. VMware Certified Professional (VCP6) ve üzeri sertifikasına sahip olmak,
b. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA) veya Microsoft Certified Solutions
Expert (MCSE) sertifikasına sahip olmak,
c. CEH (Certified Ethical Hacker) sertifikasına sahip olmak,
8
d. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi) Standardı denetçi sertifikasına sahip
olmak,
e. Aşağıda listelenen sertifikalardan 1 (bir) tanesine sahip olduğunu belgelemek;
i. Red Hat Certified Engineer (RHCE)
ii. Red Hat Certified Architect (RHCA)
iii. Red Hat Certified Virtualization Administrator (RHCVA)

Advertisement. Scroll to continue reading.

6- KIDEMLİ VERİ BİLİMCİ ALIMI

Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Personel Alımı, (Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar, 1 Kişi )
1. HDFS, HBase, Solr, Hive, Pig, Spark (akış ve toplu), Kafka gibi Hadoop bileşenleriyle
deneyimi olan,
2. Veri Ambarı, Raporlama, ETL çözümleri konusunda en az 5 yıl tecrübeli,
3. Veri Projelerini yönetmek için temel proje yönetim bilgisine sahip,
4. İleri seviyede PL/SQL bilen, sorgular yazabilen, SQL’leri okuyup sorunu tespit
edebilecek, performans iyileştirme ve optimizasyon yapabilme yetkinliğine sahip,
5. Veri yönetimi, veri kalitesi, veri tekilleştirme, veri entegrasyonları, veri mimarisi
alanlarında uzmanlaşmış,
6. Oracle veri tabanları ile çalışmış,
7. İlgili ETL araçları ile en az 2 Data Modeling projesinde yer almış,
8. SAS Visual Analytics hakkında bilgi ve tecrübe sahibi,
9. BI araçlarından en az iki tanesi üzerinde uzmanlaşmış,
10. Rapor ve Dashboard tasarımları konusunda tecrübeli,
11. Datawarehouse, Datalake tasarımı, modelleme ve sorgulama konularına hakim,
12. Makine öğrenimi, metin madenciliği, NLP, sinir ağları vb. ile deneyim,
13. İş birimleri ile toplantılar yaparak gereksinimleri anlayabilecek ve bu gereksinimlere
uygun çözümlerinin tasarlanması, projelendirilmesi ve geliştirilmesinde yer alabilecek,
14. Farklı sistemlerden gelen verileri birleştirebilecek,
15. Veri aktarımlarını kontrol ederek varsa aktarım problemlerini proaktif olarak
çözebilecek,
16. Geliştirilen raporların ve modüllerin dokümantasyonunu yapabilecek.
Tercihen;
a. Python ya da R programlama dilinde deneyim sahibi olmak,
b. Tercihen çevik proje geliştirme metodolojileri hakkında bilgi sahibi olan,
c. Data visualization (veri görselleştirme) (Kendo, Dojo, JQuery UI, D3, Vis, Highcharts,
Ol3, Leaflet gibi kütüphanelerden / frameworklerinden en az birisi) üzerine çalışmalar
yapmış olmak artıdır,
9
d. OLAP küp mantığını bilen,
e. Microstrategy , Tableau, PowerBI, Business Objects, QlikView, Cognos gibi iş zekası
araçlarından birinde en az 3 yıl deneyim sahibi,
f. Bu süreçte keşifsel, tahminleme, sınıflama ve optimizasyon tekniklerini kullanmak.

Reklam

7-PROJE YÖNETİCİSİ ALIMI 

Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Personel Alımı, (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına Kadar – 1 Kişi)
1. En az 1.000 kullanıcılı, yazılım projelerinde görev almış olmak,
2. En az 1 (bir) kurumsal Java, .NET, kurumsal web tabanlı yazılım, sistem veya network
projesininde görev almış olmak,
3. Nesne yönelimli programlama teknikleri ve araçları, web servisler gibi teknolojilere
hâkim olmak,
4. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım yaşam döngüsü konularında bilgi sahibi olmak,
5. Oracle veya Microsoft SQL Server veritabanı konusunda deneyim sahibi olmak,
6. Microsoft Project, JIRA, Redmine gibi proje yönetim araçlarından en az birinde tecrübe
sahibi olmak,
7. Proje planlama, örgütleme, yönlendirme, koordinasyon ve kontrol aşamalarını yönetme
ve raporlama yeteneğine sahip olmak,
8. İş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme, UML, Sınıf diyagramları, İş kuralları,
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Çevik (Agile)Yazılım Geliştirme Metodolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
10. Proje planlama, projenin kapsam, analiz, tasarım, geliştirme, test, uygulama,
değerlendirme, koordinasyon, yönlendirme ve kontrol aşamalarını yönetebilecek
yeterlilikte olmak,
11. Kuvvetli yazılı ve sözlü iletişim becerilerine sahip olmak,
12. Proje yönetimi eğitimini almış olduğunu belgelemek,
13. Takım çalışmasına yatkın olmak, analitik düşünce yapısına sahip olmak,
14. Yazılıma ait gereksinimlerin belirlenmesi, tasarım, geliştirme ve alt yapının uyarlanması
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
15. Yazılım proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi,
test yönetimi, risk yönetimi araçları kullanımı tecrübesine sahip olmak,
16. COBIT, ITIL, ISO/IEC 20000, ISO/IEC 27001 ile CMMI, ISO/IEC 15504 – SPICE ve
Çevik Metodolojiler gibi konularda tecrübe ve bilgi sahibi olmak,
17. Project Management Professional (PMP) eğitimi aldığını belgelemek,
18. Proje Yöneticisi/Proje Mühendisi olarak çalıştığını belgelemek,
19. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilmesi gerekmektedir.

8-YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI ALIMI 

Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Personel Alımı, (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar – 3 Kişi)
1. ASP.NET Core, ASP.NET MVC, ASP.NET, Web API, Entity Framework gibi
Microsoft teknolojileri ile uygulama geliştirme süreçlerinde en az 2 yıl uygulama
geliştirmiş olmak,
2. Kurumsal Yazılım Mimarisi (Enterprise Software Architecture), Kurumsal Tasarım
Desenleri (Enterprise Design Patterns) ve Nesne Yönelimli Programlama (Object
Oriented Programming) konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Çok katmanlı uygulama geliştirme (n-tier), Micro servisler, Windows servisleri ve web
servisleri (SOAP, WCF, REST, WEB API) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Ön yüz (Front-End) geliştirme teknolojilerine (JavaScript, Bootstrap, Ajax) hakim,
JQuery, React ya da Angular teknolojilerinden en az biri ile proje geliştirmiş olmak,
tasarım elemanları (CSS, HTML, XML, DHTML, XHTML) konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
5. XML, JSON gibi veri formatları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. İyi derecede SQL bilmek ve ilişkisel veritabanlarında (Oracle, Postgres vb.) tasarım ve
geliştirme tecrübesine sahip olmak,
7. Versiyon Kontrolü Yönetim Araçlarından (SVN, CVS, GIT, TFS) birini kullanmış
olmak,
8. Jira, Redmine gibi proje yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. Unit test ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi sahibi olmak,
11. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem vermek, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş
temposuna uyum sağlayabilir olmak.
Tercihen;
a. React kullanarak ön yüz geliştirme tecrübesine sahip olmak,
b. Test yönelimli programlama araçları ile program geliştirme konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
c. Yazılım geliştirme yaşam döngüsü içerisinde tasarım, geliştirme, test, konfigürasyon,
sürekli entegrasyon, sürüm yönetimi ve dağıtımı konularında bilgi sahibi olmak,
d. Tasarım desenleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
e. Veri tabanı tasarımı, optimizasyon ve performans artırımı konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
f. Oracle Veritabanı ile SQL ve PL/SQL, Function, Stored Procedure/Package bazlı
uygulama geliştirmiş olmak,
g. Mobil cihazlar için (Android, iOS) uygulama geliştirme konusunda Mobil Framework
(Xamarin,Ionic,Cordova,QT,React Native,Flutter,vb.) ile mobil uygulama geliştirmiş
olmak,
h. MCSD (Microsoft Certified Solution Developer) sertifikalarına sahip olmak,
i. CSS Grid, BEM, Responsive web design, semantic HTML, internationalization,
localization gibi methodlar ve Document Object Model, Cross-Browser / CrossPlatform Development, Chrome Dev Tools gibi debug/test araçları ve SEO gibi
konularda bilgi sahibi olmak.

9- CBS YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI ALIMI 

Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Personel Alımı, (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar – 1 Kişi)

1. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda en az 2 yıl deneyimli,
2. C#, ASP.NET, MVC, Javascript ve SQL teknolojilerine hakim,
3. Mekansal veri tabanları konusunda bilgi sahibi,
4. Web servisleri (REST, SOAP, vb.) ve web harita servisleri (WFS, WMS, vb.)
konusunda bilgili,
5. Takım çalışmasına yatkın,
6. Teknik doküman ve toplantıları izleyebilecek düzeyde ingilizce bilen.
Tercihen;
a. Postgresql/PostGIS temelli API veya uygulama yazmış olmak,
b. Openlayers/Leaflet, MapLibre gibi açık kaynaklı javascript kütüphanelerini kullanmış
olmak,
c. Coğrafi veri entegrasyonu konusunda deneyim sahibi olmak,
d. INSPIRE, TUCBS, OGC gibi standartlar konusunda bilgili olmak,
e. QGIS ve benzeri masaüstü yazılımlarını temel seviyede kullanabilmek.

Advertisement. Scroll to continue reading.

10- POSTGRESQL VERİ TABANI YÖNETİCİSİ ALIMI

(Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar – 1 Kişi)
1. PostgreSQL veri tabanı sistemlerinin yönetimi (kullanıcı yönetimi ve veritabanı
güvenliği), bakımlarının yapılması, performanslarının izlenmesi, gerekli
iyileştirmelerin planlanması ve uygulanması, eklentilerin kurulması ve güncellemelerin
gerçekleştirilmesi işlemlerinde yetkinliğe sahip olmak,
2. Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde PostgreSQL veri tabanı yöneticisi
(admin) olarak en az 3 (üç) yıl çalıştığını belgelemek,
3. İlişkisel veri tabanı tasarımı konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Unix, Linux işletim sistemlerinde ve BASH scripting konusunda tecrübe sahibi olmak,

5. SQL, PL/pgSQL konularında tecrübe sahibi olmak,
6. Veri mimarisi tasarımı (pgBouncer, pgBackrest, master, slave), veri modelleme,
veritabanı migrasyonu, replikasyon, yedekleme ve yedekten geri dönme (restore),
felaket kurtarma senaryoları konularında deneyimli olmak,
7. Performans izleme (pg_stat_statements vb.), auditing (pgAudit), performans iyileştirme
(tuning) ve SQL iyileştirme bilgilerine sahip olmak,
8. Active Directory ve LDAP entegrasyonu konularında tecrübe sahibi olmak,
9. Erken uyarı mekanizmaları kurarak sistem sağlığını izlemek ve sistemlerin sürekli
erişilebilir olmasını sağlamak,
10. Sistemlerde oluşabilecek beklenmedik sorunlara hızlı çözüm üretebilmek,
11. Dokümantasyonun önemini bilmek ve işlemleri düzenli olarak dokümante etmek,
12. Proaktif bir bakış açısına sahip olmak ve ekip çalışmasına uygun, araştırmayı seven,
çözüm odaklı, disiplinli ve gelişime açık olmak.

Tercihen;
a. Veri tabanı cluster mimarisine sahip sistemlerde tecrübeli olmak,
b. PostGIS eklentisi üzerine tecrübe sahibi olmak,
c. Oracle veri tabanı sistemleri ve PL/SQL hakkında bilgi sahibi olmak,
d. PostgreSQL’e veya PostgreSQL’den migrasyon konusunda deneyimli olmak,
e. Patroni ve etcd bileşenlerinde yetkin olmak.

11- SİSTEM UZMANI ALIMI 

Türkiye İstatistik Kurumu Bilişim Personel Alımı, (Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar – 1 Kişi)
1. En az 3.000 (üç bin) kullanıcılı Active Directory yapısının kullanıldığı bir sistem
merkezinde Microsoft Server (2008, 2012, 2016 veya güncel sürümleri) işletim
sistemleri sistem yöneticisi (admin) olarak en az 3 (üç) yıl tecrübesi olduğunu
belgelemek,
2. Microsoft Windows sunucu ailesi bakım, izleme ve yapılandırma konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
3. Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi (Windows 7, Windows 8, Windows 10)
ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun
çözümleme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
5. Windows sunucularının performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,

6. Uygulama sunucuları (IIS, Apache v.b.) kurulumunu, yapılandırmasını ve yönetimi
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware ve HyperV sunucu
sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
8. Veri depolama, sunucu RAID disk yapısı, SAN, NAS cihazları konusunda deneyimli
olmak, bunların mevcut sistemler ile ilişkilerini kurabilmek ve yönetebilmek,
9. Yedekleme altyapıları konusunda ve bu sistemlerin kurulum, yönetim, problem giderme
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Failover cluster ve Always-on yapılandırmalar konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
11. Replikasyon, İş Sürekliliği, Felaketten Kurtarma konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
12. İyi derecede Powershell ve kabuk seviyesinde betik (shell scripting) bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
13. Red Hat Enterprise Linux, Ubuntu, Debian, Centos, Oracle Linux ve Fedora açık kaynak
işletim sistemlerinden en az birinin sistem yönetimi, kurulumu ve konfigürasyonu
konusunda bilgi sahibi olmak,
14. GNU araçları ve yaygın kullanılan uygulama servislerinin yapılandırması konusunda
bilgi sahibi olmak,
15. Konteyner teknolojileri (Docker) ve Kubernetes yönetimi konusunda tecrübe sahibi
olmak, konteyner orkestrasyonu konusunda bilgi sahibi olmak,
16. Elastic uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,
17. Versiyon kontrol araçları (Git, Mercury vb.) konusunda bilgi sahibi olmak,
18. ISO 27001 (Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi) hakkında bilgi sahibi olmak.
Tercihen;
a. Microsoft Certified Solutions Associate (MCSA),
b. Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE),
c. Linux Professional Institute (LPIC-3) veya Red HatCertified System Administrator
(RHCSA) sertifikalarından en az birine sahip olmak.

2. İSTENİLEN BELGELER – BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ – TARİHİ 

Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır.
2.1. İstenilen belgeler
1. İş Talep Formu Başkanlığımız internet sitesi, https://www.tuik.gov.tr/
adresinden temin edilecektir.
2. Özgeçmiş Özgeçmiş metinlerindeki kısımlar; başvurulan
pozisyon için belirlenen maddelere cevap olacak
şekilde ilgili madde ile aynı sırada ve aranan bilgi
ve tecrübeler ise detaylandırılarak sunulacaktır.
Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge
sunulması ya da tecrübelerin karşılandığının
özgeçmişte belirtilmesi gerekmektedir.
3. Mesleki Çalışma Sürelerini
Gösteren Belgeler
Çalışılan iş yerinin niteliğine göre alınacaktır.
Buna göre:
a)Özel sektörde çalışılan süreler için SGK hizmet
dökümü, (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü
sayfasından barkodlu belge)
b)Kamu kurumlarında çalışılan süreler için
kurumdan alınacak belge,
(Mesleki tecrübe sürelerinde sadece lisans
mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate
alınacaktır.)
4. Mesleki Tecrübe Şartını
Gösteren Belgeler
Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda
belirtilen mesleki tecrübe şartını gösteren
belgelerin en az; başvurulan pozisyonlar ile ilgili
alan bilgisi, çalışılan hizmetler/projeler ve bu
hizmetlerin/projelerin kapsamı, çalışma süreleri
gibi bilgileri içeriyor olması gerekmektedir.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeler,
bu alanda hizmetin/projenin geçtiği iş yerlerindeki
bağlı olunan yöneticiler, söz konusu
hizmetlerde/projelerde birlikte çalışılan diğer
yöneticiler veya ilgili insan kaynakları
birimlerinden en az biri tarafından ıslak
imzalanmış ve varsa kaşelenmiş olarak
onaylatılacaktır.
İstenen mesleki tecrübe şartını gösteren belgeleri
imzalayan kişilerin erişilebilir telefon, e-posta ve
adres bilgileri ile pozisyon bilgilerinin de aynı
belge içerisinde ayrıca yer alıyor olması
gerekmektedir. Başvuru değerlendirme
komisyonu, sağlanan bilgi ve belgelerin
doğruluğunu teyit etmek isterse, bu bilgileri ve
belgeleri onaylayan gerçek ve/veya tüzel kişilerle
iletişime geçebilecektir. Sağlanan bilgi ve
belgelerin doğruluğu teyit edilmezse adayın
başvurusu geçersiz sayılacaktır.

5. En Az 2 (İki) Programlama
Dilini Bildiğini Gösteren
Belgeler
Tamamlanan eğitim veya sertifikalandırma
programlarından alınacaktır. Herhangi bir eğitim
veya sertifikalandırma programından alınmış bir
belge ibraz edemeyen ya da bu kapsamda ibraz
ettikleri belgelerde en az 2 (iki) programlama dilini
bildiğini gösteremeyen adaylar için mezun
oldukları fakültelerden onaylı transkript de kabul
edilecektir.
Mezun olunan fakültelerce verilen transkript,
programlama dillerini açık biçimde belirtmelidir.
Aksi durumda bu derslerin içeriği ve hangi
programlama dillerinin öğretildiği ile ilgili Bölüm
Başkanlığı, Fakülte Dekanlığı ve/veya Üniversite
Rektörlüğü tarafından onaylı belge, transkript ile
birlikte ayrıca ibraz edilmelidir.
6. KPSS Sonuç Belgesi Varsa; KPSS puanını gösteren belgenin fotokopisi
ya da bilgisayar çıktısı.
7. Yabancı Dil Belgesi Varsa; İngilizce dilinde ilgili yabancı dil puanını
gösteren belgenin fotokopisi ya da bilgisayar
çıktısı.
8. Mezuniyet Belgesi Yükseköğretim diploması veya geçici mezuniyet
belgesinin fotokopisi.
9. Sertifikalar Başvurulan pozisyonlar için özel şartlarda istenilen
sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgelerdir. Bu
belgeler sınavla alınmış olmalıdır.
Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği
sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle
Başkanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan
sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika
numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri,
sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin
sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan
bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit
edilemezse söz konusu sertifika dikkate
alınmayacaktır.

Başvurular, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı internet sitesi www.tuik.gov.tr
adresinde bulunan İş Talep Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra diğer
belgeler ile birlikte en geç 01/06/2022 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik
Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420 Bakanlıklar
Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, Personel
Daire Başkanlığı’na elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak
şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer
sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin ya da imzasız İş
Talep formları değerlendirilmeye alınmayacaktır.

4. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Genel ve Özel şartları sağlayan adaylarda sınava katılacakların listesi Kurumumuz
internet sitesi www.tuik.gov.tr adresinde 16/06/2022 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı
bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara
herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
5. SINAVIN ŞEKLİ VE KONULARI
5.1. Sınav Şekli ve Başarı
a) Sınav uygulamalı ve sözlü olarak iki oturum şeklinde yapılacaktır. Sınavda başarılı
olmak için 100 üzerinden en az 70 puan almış olmak şarttır.
b) Sınav başarı puanlaması uygulamalı sınav %50, sözlü sınav %50 olacak şekilde
değerlendirilecektir.
c) Uygulamalı sınav boyunca Kurum tarafından temin edilen bilgisayarlarda internet
bağlantısı bulunmayacaktır. Adayların temin edilen bilgisayar ya da diğer herhangi
17
başka bir cihaz ile sınav süresi boyunca internete bağlantı kurması mümkün
olmayacaktır.
d) Uygulamalı sınav öncesinde adaylara soruların bulunduğu çıktılar sağlanacak, tüm
soruların okunması ve akla gelebilecek soruların sorulması için bir süre verilecektir.
Adaylar bu süre boyunca tüm soruları okuyacak ve ardından sorularla ilgili tüm
sorularına cevap alabileceklerdir. Soru-Cevap bölümü sonrasında adayların sınav süresi
boyunca diğer adayların konsantrasyonu göz önüne alınarak soru sormasına izin
verilmeyecektir.
e) Sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere, fotoğraflı bir kimlik belgesini
(nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) yanlarında bulundurmaları gerekmektedir. Aksi
halde adaylar sınava alınmayacaklardır.
f) Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit
edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve
kontenjan sayısı kadar asil aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecektir.
5.2. Sınav Konuları
Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda
özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.
5.3. Sınav Yeri ve Tarihi
Uygulamalı ve sözlü sınav 20/06/2022 ile 01/07/2022 tarihleri arasında saat 09:30’da,
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114 06420
Bakanlıklar Çankaya /ANKARA) adresinde yapılacaktır.
6. ÜCRET
Aşağıdaki tabloda da belirtilen pozisyonlar için; aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme
ücret tavanının iki ve üç katı olarak belirlenmiştir. Ancak Kurum Başkanlığı tavan ücretin
altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

8. İLETİŞİM BİLGİLERİ 

8.1. Adres bilgileri
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi No:114
06420 Bakanlıklar Çankaya/ANKARA
8.2. Telefon bilgileri
Genel Şartlar ile İlgili Konular İçin
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Personel Daire Başkanlığı
Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi
No:114 06420 Bakanlıklar
Çankaya /ANKARA
+90 312 4547327
+90 312 4547305
+90 312 4547306
+90 312 4547312
+90 312 4547336
Özel Şartlarla İlgili Konular İçin
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Dijital Dönüşüm ve Projeler Daire
Başkanlığı
Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı
Yazılım Daire Başkanlığı
Devlet Mahallesi Necatibey Caddesi
No:114 06420 Bakanlıklar
Çankaya / ANKARA

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ   

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ    

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*