Reklam

Türkiye Bilimler Akademisi Personel Alımı

Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Faklı Meslek Dallarında 12 adet sözleşmeli personel alımı yapılacağı açıklandı.

Reklam

Türkiye Bilimler Akademisi Personel Alımı, Kamuya Faklı Meslek Dallarında 12 adet sözleşmeli personel alım İlanı duyuruldu. Başvuru Tarihleri 1.12.2022 – 13.12.2022Başvurular mesai saatleri içerisinde alınacaktır. Son başvuru tarihi olan 13.12.2022 tarihinde saat 17.30’dan sonra herhangi bir başvuru kabul edilmeyecektir

Türkiye Bilimler Akademisi Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir?

  1. TÜBA Uzman Personel Alımı
  2. İdari Uzman Personel Alımı
  3. VHKİ Personel Alımı 
  4. Mütercim Personel Alımı  
  5.  Şoför  Alımı  
  6. Programcı alımı 
  7. Teknisyen Alımı

Türkiye Bilimler Akademisi Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

TÜBA’nın merkezi Ankara ili olup İstanbul’da çalışma ofisleri bulunmaktadır. Aşağıdaki
tabloda belirtilen şartları taşıyanlar ve TÜBA tarafından gerçekleştirilecek sınavda başarılı olanlar
TÜBA Başkanlığı’nın uygun göreceği illerin birinde çalışmayı kabul edeceklerdir.

Türkiye Bilimler Akademisi Personel Alımı

Reklam

1. İşe Alınmada Aranan Genel Şartlar
Tüm pozisyonlar için başvuran tüm adayların öncellikle 16/03/2022 tarihinde Resmî
Gazete’de yayımlanan Türkiye Bilimler Akademisi Personel Yönetmeliği’ne göre 14/7/1965
tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları
sağlamaları gerekmektedir.

Ayrıca güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olması şartı aranır.
2. TÜBA Uzmanı Pozisyonu İçin Aranan Özel Şartlar
TÜBA Uzmanı pozisyonu için başvuran tüm adayların aşağıda belirtilen özel şartları
sağlamaları gerekmektedir.

Türkiye Bilimler Akademisi Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

3. İdari Personel İçin Aranan Özel Şartlar
İdari personel olarak istihdam edileceklerde aşağıda belirtilen özel şartlar aranır:
a) Her kadro için aşağıdaki tabloda belirtilen özel şartlara sahip olmak.
b) Bu madde kapsamında istihdam edileceklerin 2022 yıllında yapılan Kamu Personeli
Seçme Sınavında her pozisyon için aşağıdaki tabloda Başkanlıkça belirlenen puan
türünden/türlerinden taban puanı almış olmaları gerekir.

Reklam

Türkiye Bilimler Akademisi Personel Alımı

Türkiye Bilimler Akademisi Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Türkiye Bilimler Akademisi Personel Alımı

* TÜBA Başkanlığı lüzum gördüğü hallerde işe aldığı personelin istihdam edileceği
TÜBA ofisini (Ankara Başkanlık veya İstanbul ofisleri) değiştirebilir veya ofis bazlı
görevlendirmeler yapabilir.

Başvuru Yeri 

Türkiye Bilimler Akademisi Başkanlığı
Bayraktar Mah. Vedat Dalokay Cad. No:112 Çankaya – Ankara
Tel: (0 312) 442 29 03 (pbx)
Faks: (0 312) 442 72 36
E-posta: [email protected]
veya Türkiye Bilimler Akademisi
Maçka Ofisi – İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)
Yabancı Diller Yüksekokulu 34367 Maçka – İstanbul
Tel: (0212) 219 16 60
Faks: (0212) 225 20 66
E-posta: [email protected] 

Reklam

Web: https://www.tuba.gov.tr/tr/

Advertisement. Scroll to continue reading.

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Atama
1. TÜBA uzmanı için başvuru şartlarını sağlayan tüm adayların başvuruları kabul edilir.
TÜBA Başkanlığı, adayların uzmanlık alanları ve yeteneklerini bünyesinde kuracağı komisyonla
değerlendirir ve uygun gördüğü adayları yazılı ve/veya sözlü sınava davet eder. Başkanlık,
TÜBA’nın çalışma alanları için uygun aday görmediği takdirde hiçbir adayı yazılı ve/veya sözlü
sınava davet etmemeyi tercih edebilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavda 70 puan ve altı alan adaylar
başarısız kabul edilir. 70 puanın üstünde alan adaylar puanlarına göre sıralanır ve kadro sayısına
göre eşit sayıda asil ve yedek aday belirlenir.
2. Mütercim pozisyonu hariç diğer kadrolar için başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra,
adayların KPSS puanları esas alınacak ve en yüksek puan alan adaydan başlanarak sıraya
konulmak suretiyle, belirtilen kadro sayısının 4 katı kadar aday TÜBA tarafından yapılacak yazılı
ve/veya sözlü sınava davet edilecektir. Puan sıralaması sonucunda puanların eşit olması halinde
eşit puanlı adayların hepsi davet edilir. Yazılı ve/veya sözlü sınavda 70 puan ve altı alan adaylar
başarısız kabul edilir. 70 puanın üstünde alan adaylar puanlarına göre sıralanır ve kadro sayısına
göre eşit sayıda asil ve yedek aday belirlenir.
3.Mütercim pozisyonu için YDS/E-YDS veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul edilen uluslararası geçerliliği
bulunan başka belge puanı YDS puanına dönüştürerek sıralama yapılır. Aynı şekilde belirtilen
kadro sayısının 4 katı kadar aday TÜBA tarafından yapılacak yazılı ve/veya sözlü sınava davet
edilecektir.
4. TÜBA tarafından yapılacak sınavda başarılı olarak ilgili kadroya yerleşmeye hak
kazanmak tek başına yeterli değildir. Pozisyon için belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla aranan
nitelikler ve genel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Adaylar sınav sonuçlarını TÜBA resmi internet sitesi üzerinden görüntüleyecek olup,
asil ve yedek adaylar ile sıralamaya giremeyen adaylara ayrıca herhangi bir tebligat
yapılmayacaktır.
6. Atanmaya hak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler TÜBA’nın resmi internet
sitesinde yayımlanacaktır. Adaylara ayrıca herhangi bir tebligat yapılmayacaktır.

Genel Hükümler
1.Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği sonradan tespit edilen adayların
müracaatları kabul edilmeyecek, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecek ve kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. Bu durumdaki adaylar
hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
2.Atanmaya hak kazanıp süresi içerisinde başvurmayanlar, feragat edenler, ataması iptal
edilenler veya göreve başladıktan sonra herhangi bir nedenle kurumdan ayrılanların yerine
başvuru sonucunun kesinleştiği ilan tarihinden itibaren bir yıl içinde yedek adaylardan puan
sıralamasına göre atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.
3.TÜBA’nın resmi internet sitesinde yayımlanacak tüm duyurular tebligat mahiyetinde
olup, kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.
İtirazlar
Yukarıda belirtilen gruplar kapsamında KPSS puan türü ve puanı esas alınarak
oluşturulan asil ve yedek aday listelerine ilişkin itirazlar, ilanından itibaren beş iş günü içinde
TÜBA’ya şahsen yapılacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.
Adayların Başvuru Dosyasında Bulunacak Evraklar
Adaylar, mavi dosyaya koyacakları her belgeyi poşet dosya içerisinde sunacaktır.
Adayların başvurularını şahsen yapması gerekmektedir.
Tüm adaylar için;
1. Başvuru formu (Elle veya bilgisayar üzerinde doldurulmuş ve fotoğraf yapıştırılmış)
2. Adayın özgeçmişi
3. Adayın nüfus cüzdanı kopyası
4. KPSS Sonuç belgesi
5. İlanda aranılan nitelikleri ispatlayıcı her türlü dokuman (mezuniyet belgeleri, dil
belgeleri, sertifikalar, ruhsatlar, gerekli diğer belgeler vb.)
6. Adayın daha önceki iş deneyimlerine ait ispatlayıcı dokumanlar
TÜBA Uzmanı için;
1. Adayın lisans, yüksek lisans ve/veya doktora mezuniyet belgesi (Adayın yurtdışında
tamamladığı eğitimler için YÖK denklik belgesi talep edilir.)
2. YDS’den en az (C) seviyesinde puan aldığını gösterir belge veya dil yeterliliği
bakımından buna denkliği Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından kabul
edilen geçerliliği bulunan başka bir belge (YÖKDİL belgesi kabul edilmeyecektir).
3. Varsa adayın yazar olduğu akademik yayınlar

Başvuru ve Sözlü Sınav Tarihleri
Başvuru Tarihleri
1.12.2022 – 13.12.2022
Başvurular mesai saatleri içerisinde alınacaktır. Son başvuru tarihi
olan 13.12.2022 tarihinde saat 17.30’dan sonra herhangi bir başvuru  

Yazılı ve/veya Sözlü Sınava Katılacakların
İlan Tarihi10.01.2023 Yazılı ve/veya Sözlü
Sınav Tarihleri Daha sonra duyurulacaktır.
Sınav Başvuru Adresi Adaylar ilan için TÜBA’ya şahsen başvuracaklardır.

Sorularınız için
[email protected]
Bu e-posta adresi haricinde herhangi bir kanaldan bilgi
verilmeyecektir.

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*