Reklam

Türk Patent ve Marka Kurumuna Personel Alımı

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına (3) Çözümleyici pozisyonuna sözlü sınav yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

Reklam

 

Türk Patent ve Marka Kurumuna Personel Alımı 2022 KPSS (B Grubu) puanı esas alınmak suretiyle Personel Alımı Duyuruldu. Adaylar başvurularını, 23 01.2023-06.02.2023 tarihleri arasında

Türk Patent ve Marka Kurumuna Personel Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

Türk Patent ve Marka Kurumuna Personel Alımı

Türk Patent ve Marka Kurumundan

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

SÖZLEŞMELİ ÇÖZÜMLEYİCİ ALIM İLANI

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

Türk Patent ve Marka Kurumu Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı (BIDB) emrinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi ile 06.06.1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca 2022 KPSS (B Grubu) puanı esas alınmak suretiyle (3) Çözümleyici pozisyonuna sözlü sınav yapılmak suretiyle personel alımı yapılacaktır.

 

I-  BAŞVURU ŞARTLARI

 • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun maddesinde belirtilen şartları taşımak,
 • 2022-KPSSP3 puan türünden en az 60 puan almış olmak,
 • Üniversitelerin en az 4 (dört) yıl süre ile eğitim veren; Bilgisayar Bilimleri, Bilgisayar ve Enformatik, Bilgisayar ve Enformasyon Sistemleri, Bilgisayar Öğretmenliği, Bilgisayar Sistemleri Öğretmenliği, Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri, Bilgisayar ve Kontrol Öğretmenliği, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, Elektronik Öğretmenliği, Elektronik ve Bilgisayar Öğretmenliği, Elektronik ve Haberleşme Öğretmenliği, Enformasyon Teknolojileri, Fizik, İstatistik, İstatistik ve Bilgisayar Bilimleri, Matematik, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurtiçi ve yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak,
 • İstihdam edileceği BIDB’de kullanılmakta olan Java programlama dili ile birlikte diğer programlama dillerinden en az iki tanesini bildiğini belgelemek, (Mezuniyet Transkript belgesi de kabul edilecektir.)
 • Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) en az (D) düzeyinde İngilizce dil bilgisine sahip olduğunu belgelemek, (yurtiçi veya yurtdışında İngilizce dili ile öğretim yapan üniversitelerden lisans düzeyinde mezun olanlar, yurt içinde lisans düzeyinde öğrenim gördükten sonra ana dili İngilizce olan yabancı ülkelerde İngilizce dilinde mastır veya doktora İngilizce dilinde “Test Of English as a Foreign Language” (TOEFL) sınavından en az 173 (yüzyetmişüç) veya geçerlilik süresi dolmamış eski dengi veya “International English Language Testing System” (IELTS) sınavından en az 6 (altı) puan alanların İngilizce dil düzeyleri (D) düzeyi olarak kabul edilir.)
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli olarak çalışmakta iken, son bir yıl içinde hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi sebebiyle kurumlarca sözleşmesinin feshedilmemiş olması veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmemiş olmak,
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı

 

II-   BAŞVURUNUN TARİHİ, ŞEKLİ, YERİ VE İSTENİLEN BELGELER

 

Reklam

Adaylar başvurularını, 23 01.2023-06.02.2023 tarihleri arasında (Saat 23:59) kadar e- Devlet Kapısı üzerinden Türk Patent ve Marka Kurumu / Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) adresinden elektronik ortamda yapacaklardır. (Posta, kargo, vb. şeklinde yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.)

 • Adayların başvuru işlemi tamamlandıktan sonra “Başvurularım” ekranından başvurularının tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmeleri “Başvurularım” ekranında “Başvuru Alındı” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Reklam

-Sisteme yüklenmesi gereken belgeler;

 • Fotoğraflı detaylı özgeçmiş,
 • Sağlık açısından engeli bulunmadığına dair yazılı beyan,
 • Mezuniyet belgesinin veya çıkış belgesi ya da eğitimini yurt dışında tamamlamış olanlar için diploma denklik belgesi,
 • Yabancı dil bilgisi seviyesini gösteren belge,
 • Programlama dillerini bildiğine dair

Belirtilen bölümler dışındaki bölümlerden veya yurtdışındaki üniversitelerin denk bölümlerinden mezun olup başvuru yapabilen adayların başvurularının değerlendirmeye alınabilmesi için e-devlet başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Gösterir Belge” alanına ilgili dokümanı yüklemeleri gerekmektedir. (Belgelerin pdf ya da jpeg formatında yüklenmesi gerekmektedir.)

 

III-  BAŞVURU SONUÇLARININ İLANI

 • Sınava katılma başvurusu yapan ve katılma şartlarını taşıyan adaylardan; KPSS puanı en yüksek puana sahip olandan başlamak üzere yapılan sıralama sonucunda, atama yapılacak kadro sayısının 4 katı kadar aday (son sıradaki aday ile eşit puana sahip adaylar dahil), sözlü sınava çağrılacaktır.
 • Sözlü sınav yeri ve tarihi Kurum resmi internet sayfasından ilan edilecek olup, adayların adreslerine tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sınav bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

 

IV-  SÖZLÜ SINAV KONULARI

 1. Özgüveni, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, temsil kabiliyeti, bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği
 2. Microsoft İşletim Sistemleri ve servisleri ile etki alanı yönetimi bilgisi,
 3. Active Directory, DNS, DHCP bilgisi, ç) Sanallaştırma platformları bilgisi,
 4. Ağ mimarileri, Ağ yönetimi, Ağ İzleme ve Raporlama Sistemleri, Yerel Alan Ağı (LAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (Wireless LAN), Geniş Alan Ağı (WAN) protokolleri, Ağ Erişim Kontrol Sistemleri (NAC), Sanal Özel Ağ (VPN), Güvenlik Duvarı (Firewall) konuları

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

V- SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

 • Adaylar, Sınav Komisyonun Sözlü Sınav Konuları başlığı altında belirtilmiş (a) bendi için kırk (40) puan, (b), (c), (ç) ve (d) bentlerinin her biri için onbeş (15) puan üzerinden değerlendirilecektir.
 • Sözlü sınavda adaylara, sınav komisyonu başkan ve üyelerinin her biri tarafından ayrı ayrı 100 üzerinden puan verilecek. Bu puanların aritmetik ortalaması sözlü sınav notunu teşkil Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, sınav komisyonunun verdiği puan ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.
 • Kurumca ihtiyaç duyulması halinde ilan edilen pozisyon sayısı kadar yedek aday
 • Sözlü sınavı kazananlar Kurum resmi internet sayfasında duyurulacak olup, ayrıca adreslerine tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.

VI- DİĞER HUSUSLAR

 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların müracaatları kabul edilmeyecek ve haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.
 • Atanmaya hak kazandığı halde belirlenen süre içinde atamaya esas belgeleri teslim etmeyenler ile atandığı halde süresi içinde göreve başlamayanların yerine nihai başarı puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere yedek adaylar arasında atama yapılabilir. Bunlar dışında kalanlar herhangi bir hak iddiasında

Duyurulur. 

Başvuru Kılavuzunu  İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*