Reklam

TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı

TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, Yapılacaktır.

TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

1-) Bilimsel Programlar Uzman Yardımcısı, Hakkında Nitelikler

 • Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım
  Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği, Bilişim Sistemleri
  Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme
  Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 • Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım
  Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, Elektronik Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Elektrik
  Mühendisliği, Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği veya Telekomünikasyon Mühendisliği bölümlerinden
  birini bitirmiş olmak. * Bilgi güvenliği alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip
  olmak.
 • Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Biyoloji, Fizik veya Kimya bölümlerinden birini bitirmiş
  olmak.
 • İstatistik, Matematik, İktisat, Ekonomi veya Psikoloji bölümlerinden birini bitirmiş olmak
 • Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Kontrol ve Bilgisayar Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon
  Mühendisliği, Kontrol Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar
  ve Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği, Yönetim Bilişim Sistemleri, İstatistik ve
  Bilgisayar Bilimleri veya Bilişim Sistemleri Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı,Çevre Mühendisliği, Biyomedikal Mühendisliği, Biyomühendislik, Kimya Mühendisliği, Matematik
  Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Kimya, Matematik veya Fizik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, Endüstri Mühendisliği, Endüstri ve Sistem Mühendisliği, Sistem Mühendisliği veya İşletme Mühendisliği
  bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, Makine Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Havacılık Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak ve
  Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Mekatronik Sistemler Mühendisliği, Enerji
  Mühendisliği, Enerji Sistemleri Mühendisliği, Malzeme Mühendisliği, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği veya
  Metalurji ve Malzeme Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.

2-) Bilimsel Programlar Uzmanı, Hakkında Nitelikler

 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, Mühendislik Bölümleri, Öğretmenlik Bölümleri, Fizik, Kimya, Biyoloji veya Matematik bölümlerinden birini
  bitirmiş olmak. * Eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlarda; teknoloji eğitimleri
  (eğitim yönetimi, teknolojiye duyulan ilgiyi artırmaya yönelik yarışma,
  konferans, festival, organizasyon, yönetim ve koordinasyon vb.)
  alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği, Eğitim Yönetimi, Yönetim Bilişim Sistemleri veya
  Mühendislik bölümlerinden birini bitirmiş olmak.* Eğitim alanında faaliyet gösteren kurumlarda, teknoloji firmaları bünyesinde kurulan akademilerde/eğitim ekibinde; öğrenme ve eğitim
  teknolojileri, program tasarlama, yürütme ve organizasyon vb.
  alanlarda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, İktisat, Ekonomi, İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
  Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Pazarlama, Maliye, Ekonometri,
  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Mühendislik Bölümleri, Fizik, Kimya, Biyoloji veya Matematik
  bölümlerinden birini bitirmiş olmak. *Özel sektör veya kamu kuruluşlarında; finansal araçların kullanımı,
  firma değerleme, yatırım, yenilik finansmanı, girişim finansmanı,
  girişim sermayesi uygulamaları vb. alanlarda en az 3 (üç) yıl mesleki
  tecrübeye sahip olmak
 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, İktisat, Ekonomi, İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
  Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Pazarlama, Maliye, Ekonometri,
  Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Mühendislik Bölümleri, Fizik, Kimya, Biyoloji veya Matematik
  bölümlerinden birini bitirmiş olmak. * Teknoloji geliştirme bölgelerinde/merkezlerinde, özel kuluçka
  merkezlerinde ve firmalar bünyesinde düzenlenen girişimcilik
  programlarında veya üniversite teknoloji transfer ofislerinin girişimcilik
  bölümlerinde; program tasarlama, yürütme, organizasyon vb.
  alanlarda en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

3-) Uzman Yardımcısı, Hakkında Nitelikler

 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, Grafik, Grafik Tasarım, Grafik Sanatlar, Resim, Resim-İş Öğretmenliği (Grafik Anasanat Dalı), Resim
  Öğretmenliği (Grafik Anasanat Dalı), Resim-Baskı, Görsel İletişim Tasarımı, Medya ve Görsel Sanatlar,
  Görsel Sanatlar Öğretmenliği, Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı veya Görsel Sanatlar ve Tasarımı
  bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünü birini bitirmiş olmak.
 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar ve Yazılım Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri ve
  Mühendisliği, Bilişim Sistemleri Mühendisliği, Matematik, Fizik, Kimya veya Biyoloji bölümlerinden birini
  bitirmiş olmak.
 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği veya Matematik Öğretmenliği bölümlerinden
  birini bitirmiş olmak.
 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, İktisat, Ekonomi, İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
  Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler, Maliye, Ekonometri, İstatistik,
  Aktüerya Bilimleri veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.
 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, Elektrik Mühendisliği veya Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak.
 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, Makine Mühendisliği veya Makine ve İmalat Mühendisliği bölümlerinden birini bitirmiş olmak

4-) Uzman, Hakkında Nitelikler

 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, İktisat, Ekonomi, İşletme, Yönetim Bilişim Sistemleri, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi,
  Siyaset Bilimi, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Maliye, Ekonometri, İstatistik,
  Aktüerya Bilimleri veya Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri bölümlerinden birini bitirmiş olmak.* Alanında en az 3 (üç) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, İnşaat Mühendisliği bölümünü bitirmiş olmak.* Alanında en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.

5-) Avukat, Hakkında Nitelikler

 • Hukuk Fakültesini bitirmiş olmak.
 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, * Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
  * Avukat olarak en az 5 (beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
  (zorunlu staj sonrası.)
 • TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, * Avukatlık ruhsatına sahip olmak.
  * 01.01.1997 tarihi ve sonrasında doğmuş olmak.

 

TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, Başvurular için gerekli koşullar ve süreçler Kurumumuz internet sayfasında (www.tubitak.gov.tr), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve Türkiye İş Kurumunun internet sayfalarında yer almaktadır.
İş Başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi (https://kariyer.tubitak.gov.tr) üzerinden gerçekleştirilmektedir.
TÜBİTAK BAŞKANLIK
Adres : Tunus Cad. No:80, 06100 Kavaklıdere – ANKARA
E-Posta : [email protected]
Telefon : 0 312 298 17 26 / 17 43 / 17 07 / 17 20 / 17 17

 

TÜBİTAK Başkanlığı 70 Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*