Reklam

Trakya Üniversitesine KPSS Puanıyla Personel Alımı

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara 65 sözleşmeli personel alınacak

Reklam

 

Trakya Üniversitesine KPSS Puanıyla Personel Alımı, Kamu üniversitesine 65 sözleşmeli personel alınacak

Trakya Üniversitesine KPSS Puanıyla Personel Alımı, İçin  Meslek Dalları Nelerdir?  

 

Trakya Üniversitesine KPSS Puanıyla Personel Alımı, İçin 

Trakya Üniversitesine KPSS Puanıyla Personel Alımı, İçin 

Reklam

Trakya Üniversitesine KPSS Puanıyla Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

Trakya Üniversitesine KPSS Puanıyla Personel Alımı, Not * : Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuru yapacak adaylardan ilanda belirtilen tüm
şartları taşıdığına dair beyan alınacaktır. Alınmaya hak kazanan adayların boy ve kilo ölçümleri
yapılacak olup, İlanda belirtilen boy ve kilo şartını sağlamamaları halinde haklarını kaybetmiş
sayılacaklardır. Ayrıca 24 saat vardiyalı nöbet usulü çalışmaya uygun ve görevini yapmaya engel
olabilecek herhangi bir sağlık sorunu olup, olmadığına ilişkin son 6 ay içerisinde alınmış Sağlık
Kurulu Raporları istenecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI 

1- Trakya Üniversitesine KPSS Puanıyla Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
2- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son 1
(bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi esaslarına
aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması veya
sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmesini tek
taraflı feshetmemiş olmak.
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
6- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili
engeli bulunmamak,
8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Reklam

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI ve İSTENİLEN BELGELER 

BAŞVURULAR  https://pdb.trakya.edu.tr/pages/sozlesmeli-personel-ilanlari Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1- Kimlik Belgesi fotokopisi,
2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
3- Başvurulan unvan için istenmiş ise sertifika fotokopisi, çalışma veya tecrübeye ilişkin
belgeler (Sertifikalar ilanın yayın tarihinden önce alınmış olmalıdır. Sonradan alınan sertifikalar
kabul edilmeyecektir)
4- Lisans mezunları için; 2020 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için;
2020 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için; 2020 KPSSP94 puanını
gösteren belge
5- Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuru yapacak adaylar için özel güvenlik kimlik kartı
fotokopisi,
6- Eczacı pozisyonu için KPSS Puanı aranmamakla birlikte başvuruda bulunan aday
sayısının kadro sayısından fazla olması halinde alınacak Eczacı yazılı ve / veya sözlü sınav
yoluyla belirlenecek olup, ayrıca duyurulacaktır
7- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına
şahsen başvurmaları gerekmektedir. (Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta
ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.)
Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.
KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek
aday belirlenecek ve isimleri başvuru bitim tarihinden sonraki beş iş günü içerisinde
https://pdb.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca
tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak
teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan
sırasıyla alım yapılacaktır

 

Trakya Üniversitesine KPSS Puanıyla Personel Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR. 

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*