Reklam

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı

KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara sözleşmeli personel alınacak

Reklam

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı,  Tekniker Teknisyen Büro
Personeli Destek Personeli Alımı Yapılacağı Açıklandı. Başvurular 21.11.2022 -05.12.2022 tarih arasında Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir.

 

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı için Şartlar Nelerdir? 

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI
1- Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartları
taşımak,
2- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
3- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4- Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 4/B’li olarak çalışıyor olmamak ve son
1 (bir) yıl içerisinde sözleşmeli personel olarak istihdam edilenlerden, hizmet sözleşmesi
esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmemiş olması
veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç
sözleşmesini tek taraflı feshetmemiş olmak.
5- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
6- Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili
engeli bulunmamak,
8- Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Reklam

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI VE İSTENİLEN BELGELER 

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Adayların bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde;
1- Kimlik Belgesi fotokopisi,
2- Diploma veya çıkış belgelerinin fotokopisi,
3- Başvurulan unvan için istenen çalışma veya tecrübeye ilişkin belgeler.
4- Lisans mezunları için; 2022 KPSSP3 puanını gösteren belge, Ön lisans mezunları için;
2022 KPSSP93 puanını gösteren belge, Ortaöğretim mezunları için; 2020 KPSSP94 puanını
gösteren belge
5- 1 adet fotoğraf ile birlikte Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına
şahsen başvurmaları gerekmektedir.
(Başvuru sırasında Beyan Formu doldurtulacağından posta ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir.)

Advertisement. Scroll to continue reading.

Not: Adaylar belirtilen unvanlardan yalnızca birine başvuru yapabilirler.
KPSS (B) grubu puan sıralamasından sonra ilan edilen adet kadar asıl ve iki katı yedek
aday belirlenecek ve isimleri https://pdb.trakya.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Bu ilan tebliğ
mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Asıl kazananlardan süresi içerisinde
istenilen belgeleri tamamlayarak teslim etmeyenlerin veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla alım yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İletişim

Advertisement. Scroll to continue reading.

Trakya Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alımı Trakya Üniversitesi Rektörlüğü
22030 Balkan Yerleşkesi / EDİRNE

Reklam
Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*