Reklam

Trabzon Üniversitesine Canlı Model Alımı

Trabzon Üniversitesine Canlı Model (Kadın) ve Canlı Model (Erkek) Alımı Yapılacağı Açıklandı.

Reklam

Trabzon Üniversitesine Canlı Model Alımı Sözleşmeli Kadın / Erkek Canlı Model Alımı Yapılacağı Duyuruldu.  Başvurular şahsen başvuru yapılacaktır.

Trabzon Üniversitesine Canlı Model Alımı İçin Şarlar Nelerdir?  

Trabzon Üniversitesine Canlı Model Alımı

TRABZON ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN:
“Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın Ek:8’inci maddesi uyarınca (1 yıldan az süreli veya mevsimlik çalışma) Üniversitemiz Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi bünyesinde 2023 yılı
içerisinde eğitim-öğretim süresi ile sınırlı olmak, ilgili sınav ve ders programlarıyla uyumlu olmak ve günde 5 (beş) saati geçmemek kaydıyla çalıştırılmak ve giderlerinin Özel Bütçeden karşılanması sureti ile 2
(İki) adet sözleşmeli Canlı Model alınacaktır. 

Reklam

AÇIKLAMALAR
1- Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen nitelikler ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat
karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
d) Erkek aday için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya göreve başlamasına
engel hali bulunmamak,
e) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl/ruh sağlığı ve vücut hastalığı ile ilgili özrü bulunmamak.
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Asıl ve yedek olarak yerleşmeye hak kazanan adaylara ilgili mevzuat gereği arşiv araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde görevlerine başlayış işlemleri yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ ve YERİ 

Web sitesi  https://trabzon.edu.tr/Duyuru/4367/canli-model-alim-ilanı Müracaatlar ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde (mesai bitimine kadar) Trabzon Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Dekanlık binasına istenilen belgeler ile
birlikte (noter tasdikli veya aslı görülmek üzere) şahsen başvuru yapılacaktır.
Posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI
Mülakat sonucunda atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, takvimde belirtilen tarihte işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman Üniversitemiz www.trabzon.edu.tr web
adresinden ilan edilecektir. Kadronun 2 (İki) katı kadar yedek belirlenecek olup asıl kazananlardan başvuran olmadığı takdirde veya aranan nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası
ile yerleştirme yapılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

İSTENEN BELGELER
• Öğrenim Belgesi (Aslı / Fotokopisi ve E-Devlet sistemi üzerinden alınan barkodlu/karekodlu belge)
• Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
• Askerlik durum belgesi ve güncel adli sicil kaydı
• Başvuru Formu
• 1 adet güncel vesikalık fotoğraf
• Sağlık kurul raporu (Göreve başlaması uygun görülen adaylardan istenecektir)

Advertisement. Scroll to continue reading.

BAŞVURU TAKVİMİ
Kadro Türü İlan Başvuru Tarihleri Mülakat Tarihi, Yeri ve Saati Sonuçların Açıklanma Tarihi
Canlı Model 19.01.2023-02.02.2023 06.02.2023 / Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi
Dekanlık Toplantı Salonu / Saat: 09.00 08.02.2023
İlgililere ilanen duyurulur.  

Trabzon Üniversitesine Canlı Model Alımı

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*