Reklam

Toki Ev Sahibi Olmak İsteyen Kişilere Açıkladı

TOKİ 679 Adet Konutu Satışa Sundu! İzmir Konut Satışları Başladı!

Reklam

Toki ev sahibi olmak isteyen fakat maddi durumu kısıtlı olan kişiler için konut satışlarına başladığını duyurdu.

Yeni Güncel 13.09.2022 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı Detaylara Bakmak için Tıklayınız.

Toki Ev Sahibi Olmak İsteyen Kişilere Açıkladı. Şartlar Nelerdir?

Toki Ev Sahibi Olmak, TOKİ resmi internet sitesinde yayınlanan ilana göre İzmir/Kemalpaşa ilçesinde 679 Konut Satışa sunuldu.
İlanda Alt ve Orta gelirli vatandaşlar için Toplu Konut İdaresinin Açıklama Detayları:    

İzmir Kasımpaşa Konut Satışı Detayları 

Toki ev sahibi olmak

Toki Ev Sahibi Olmak İsteyen Kişilere Açıkladı

Reklam
 1. Toki Ev Sahibi Olmak, Proje kapsamında satışa sunulan konut adedinden fazla başvuru olduğu takdirde, 21 Ekim 2021 tarihinde
  başvuruda bulunanlar ve noter huzurunda “Konut Alma Hakkı ve Konut Belirleme Kurası” çekim işlemleri
  kategori önceliğine göre gerçekleştirilecektir. Konut sayısından daha az başvuru olduğu takdirde “Konut Alma
  Hakkı ve Belirleme Kurası” çekilmeyerek, İdarenin belirleyeceği bloklar/konutlar arasından, kategori önceliğine
  göre başvuru sırası esas alınarak konut seçimleri yapılacaktır.
  2) Kuranın çekileceği yer ve saati İdarenin web sayfasında (https://www.toki.gov.tr/ duyurulacaktır.
  3) Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C.
  sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki
  çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri,
  Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).
  4) Başvuru sahiplerinde T.C. vatandaşı olma ve 18 yaşını doldurmuş olma şartları aranacaktır.
  5) Kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocuklarından oluşan hane halkı adına, yalnızca bir adet başvuru
  yapılabilecektir; birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.
  6) Yukarıdaki şartları sağlayan kişiler, başvuru tarihleri arasında, yetkili banka şubelerine başvuru bedelini
  ödeyerek, (Şehit Aileleri, Maluller (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç)
  başvurdukları kategori ile ilgili “Satın Alma Talep ve Yüklenim Belgesi”ni imzalayacaklardır
  7) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazanarak konutu belirlenen veya konut sayısından az başvuru olması
  nedeni ile başvuru sırasına göre 01 Kasım 2021 – 19 Kasım 2021 tarihleri arasında konut seçimi yapan hak
  sahipleri; peşinat bedelinden başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutarı sözleşme imzalama tarihleri arasında
  sözleşme imzalama işlemlerinin gerçekleştirileceği banka şubesine yatırarak Gayrimenkul Satış Sözleşmesini
  imzalayacaklardır.
  8) Kura çekilişinde asil hak sahiplerinden sonra 3+1 konut tipi için 123 yedek hak sahibi belirlenecek, sözleşme
  imzalamayan asil hak sahiplerinden kalan konutlar için, İdarece ilan
  edilecek sözleşme imzalama programı çerçevesinde, yedek hak sahiplerine Gayrimenkul Satış Sözleşmesi
  imzalatılacaktır.
  9) Peşinat bedeli üzerinden %0,5 (binde beş) oranında banka komisyonu ve banka komisyonu üzerinden
  %5 (yüzde beş)oranında BSMV satış sırasında bankaca tahsil edilecektir.
  10) Borç bakiyesi, tercih edilen peşinat miktarına göre 96, 108, 120 ay boyunca aylık taksitler halinde ödenecektir.
  Toki Ev Sahibi Olmak, Borç bakiyesi ve aylık taksitler, her yılın Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki 6
  aylık dönemdeki memur maaş artış oranı uygulanarak artırılacaktır.
  11) İlk taksit ödeme tarihi; Sözleşme imzalama tarihini takip eden bir sonraki ay itibariyle başlatılacaktır.
  12) İlk dönemsel artış tarihi; Temmuz 2022 ayından itibaren başlatılacaktır.
  13) Kura sonucu konut satın alma hakkı kazananlar, sözleşme imzalama aşamasında kendi aralarında becayiş
  (konut değişikliği) yapabileceklerdir.
  14) Konut alıcısı, sözleşmenin kurulduğu tarihten itibaren on dört gün içinde, herhangi bir gerekçe göstermeksizin
  ve cezai şart ödemeksizin sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.
  Konut alıcısı, Gayrimenkul’ ün fiili tesliminden evvel teslim süresi içerisinde herhangi bir gerekçe göstermeden
  sözleşmeden dönme hakkına sahiptir.
  15) Kura sonucunda; konut satın alma hakkı elde edemeyenlerin başvuru bedelleri 25 Ekim 2021, konut satın alma
  hakkı kazandığı halde sözleşme imzalamayan asil hak sahiplerinin başvuru bedelleri 22 Kasım 2021, yedek hak
  sahiplerinin başvuru bedelleri ise 13 Aralık 2021 tarihlerinden itibaren başvuru sahiplerine iade edilecektir.
  16) Konutların teslim süresi, sözleşme tarihinden itibaren 36 aydır. Konutların anahtar teslimi, İdarece
  belirlenecek ve ilan edilecek program dahilinde gerçekleştirilecektir.
  17) Anahtar teslimi öncesinde KDV Kanunu uyarınca, KDV bedeli (%1) ayrıca alıcılar tarafından ödenecektir.
  18) Konut tesliminden sonra ALICI, Yönetim Planı ve KMK’nda öngörülen ortak giderlerden bağımsız bölüme
  (GAYRİMENKUL) isabet eden miktarları, toplu yapı alanındaki ortak tesislere ilişkin giderleri ve blok aidatlarını
  anahtar tesliminin gerçekleştiği veya teslim ihbarında belirtilen sürenin içinde bulunduğu aydan geçerli olmak
  üzere her ay yapı/site yönetimine ödeyecektir. Alıcı bağımsız bölümü teslim almamış olsa dahi aidat ve ortak alan
  giderlerini ödemekle yükümlüdür.
  19) Proje yapı ruhsat tarihi; 11.07.2018
  20) Projede konut büyüklükleri ve mahal listelerinde bir çelişki olduğu takdirde uygulama projesi ve sözleşmedeki
  bilgiler esas kabul edilecektir.
  21) Konut alıcıları sözleşmeden doğan haklarını üçüncü şahsa anahtar teslim tarihinden itibaren 1 (bir) yıl
  sonra devir edebileceklerdir.
  22) Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve
  Yetimlerine Açılacak Faizsiz Konut Kredisinden Yararlanmak İstenmesi Durumunda, Şehit Aileleri,
  Maluller ile Dul ve Yetimleri kategorisindeki başvuru sahipleri, ilgili Banka aracılığı ile Şehit Aileleri, Maluller ile
  Dul ve Yetimlerine açılacak faizsiz konut kredisinden faydalanacağından, tahsis edilen kredi tutarı konut
  bedelinden mahsup edilecek, bakiye borç kalması durumunda 120 ay vade ile madde 10’da belirlenmiş olan artış
  esaslarına göre ödenecektir. Ancak, belirlenen konutun bedelinin kredi tutarından düşük olması
  durumunda; satış bedeli dışında kalan masraflar ve vergiler dikkate alınarak kredi ödemesi yapılır ve bu miktar
  kredi tutarını geçemez.

Yeni Güncel 13.09.2022 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı Detaylara Bakmak için Tıklayınız.

Toki ev sahibi olmak
Toplu Konut Fonundan Şehit Ailelerine, Malulleri (Terör, Harp ve Vazife Malulleri) ile Dul ve Yetimlerine
Açılacak Faizsiz Konut Kredisini kullanmaksızın konut başvurusu Yapılması Durumunda,
Kredi hakkından yararlanmaksızın başvuru yapılmak isteniyor ise, TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden
“Toki Ev Sahibi Olmak, HAK SAHİPLİĞİ” onaylananlardan, konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor
olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı
olduklarına ait belge istenecektir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan kişi/kişilere, bu satış kampanyasından bir defaya mahsus olmak üzere konut
satışı yapılacaktır.
Konutlar, fiyat listelerinde bulunan indirimsiz fiyatlar üzerinden,  

Advertisement. Scroll to continue reading.

%10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları konut teslimlerini 

Reklam

takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Toki Ev Sahibi Olmak İsteyen Kişilere Açıkladı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yeni Güncel 13.09.2022 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 250 bin sosyal konut projesinin detaylarını açıkladı Detaylara Bakmak için Tıklayınız.

 

Reklam

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*