Reklam

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi 17 Personel Alımı, Yapılacağı Açıklandı. Detaylar Haberimizde.

Reklam

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı, Yapılacaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu 4/B Sözleşmeli Personel Alınacaktır.
Üniversitemiz Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi ve diğer birimlerinde (Giderleri
Özel Bütçeden Karşılanmak üzere) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B)
fıkrasına göre istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan, 28.06.2007 tarih ve 26566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2. maddesinin (b) fıkrasına göre 2020
dönemi KPSS puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda toplam 17 adet
sözleşmeli personel alınacaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı, Alınacak Meslek Dalları

 • Psikolog,
 • Hemşire,
 • Teknisyen,
 • Destek Personeli (Şoför Hizmetleri),
 • Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri),

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı,

Reklam

1-) Psikolog Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • KPSSP3
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı, Psikoloji lisans mezunu olup klinik psikolojide
  yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da
  psikoloji lisans mezuniyetinden sonra en az üç yıl
  psikoterapi deneyimine sahip olmak.
  – Belgelendirmek kaydı ile bir terapi yöntemiyle ilgili
  teori ve süpervizyonu içeren bir eğitim almış olmak.
  – Kadın olmak.
  – 2020 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan
  almış olmak

2-) Hemşire Hakkında Nitelikler

 • Lisans
 • KPSSP3
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı, Hemşirelik lisans mezunu olmak.
  – 2020 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan
  almış olmak
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı, Sağlık meslek liselerinin hemşirelik veya ebelik
  alanı mezuniyeti sonrası hemşirelik lisans mezunu
  olmak.
  – 2020 KPSS P3 puan türünden 60 ve üzeri puan
  almış olmak.
  – Emzirme Danışmanlığı ve Ağız Diş Sağlığı
  sertifikalarına sahip olmak
  – Belgelendirmek kaydıyla lisans mezuniyet sonrası
  (*)Üçüncü basamak sağlık kuruluşlarının genel
  cerrahi, beyin cerrahisi ve kan alma servislerinde
  toplamda en az 1 yıl hemşirelik alanında iş
  tecrübesi olmak.

3-) Teknisyen Hakkında Nitelikler

 • Ortaöğretim
 • KPSSP94
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı, Ortaöğretim Kurumlarının Sıhhi Tesisat, Sıhhi
  Tesisat Kalorifercilik-Isıtma ve Tesisat Teknolojisi
  (Isıtma – Sıhhi Tesisat) dallarından/ alanlarından
  birinden mezun olmak.
  – Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış
  olmak.
  – Belgelendirmek kaydıyla mezuniyet sonrası
  alanında en az 2 yıl iş tecrübesi olmak.

4-) Destek Personeli (Şoför Hizmetleri) Hakkında Nitelikler 

 • Ön lisans
 • KPSSP93
 • Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı, Otobüs kaptanlığı veya Otobüs Şoförlüğü (Kaptanlık)
  Programı önlisans mezunu olmak.
  – E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli
  ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
  değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı
  sürücü belgesine sahip olmak)
  – Belgelendirmek kaydıyla mezuniyeti sonrası alanında
  en az 2 yıl iş deneyimi olmak.
  – SRC 1 veya SRC 2 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip
  olmak.
  – Psikoteknik Belgesine sahip olmak.
  – Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış
  olmak.
  – İlgili pozisyon şartlarını taşımak/kabul etmek. (1)
 • – Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
  – E sınıfı sürücü belgesine sahip olmak (ya da
  Karayolları Trafik Yönetmeliğinde 17/04/2015 tarihli
  ve 29329 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
  değişiklik ile 01/01/2016 tarihi itibariyle yeni tip D sınıfı
  sürücü belgesine sahip olmak).
  – Belgelendirmek kaydıyla alanında en az 2 yıl iş
  deneyimi olmak.
  – SRC 1 veya SRC 2 Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip
  olmak.
  – Psikoteknik Belgesine sahip olmak.
  – Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış
  olmak.
  – İlgili pozisyon şartlarını taşımak/kabul etmek. (1)

5-) Destek Personeli (Temizlik Hizmetleri)Hakkında Nitelikler

 • Ortaöğretim
 • KPSSP94
 • – Ortaöğretim veya dengi okul mezunu olmak.
  – 2020 KPSS P94 puan türünden 50 ve üzeri puan
  almış olmak.
  – Son başvuru tarihi itibariyle 30 yaşını doldurmamış
  olmak.
  – İlgili pozisyon şartlarını taşımak/kabul etmek (2)

 

(*) Üçüncü basamak sağlık kuruluşları Eğitim ve Araştırma Hastaneleri, Özel Dal Eğitim
ve Araştırma Hastaneleri ve Üniversite Hastaneleridir.
1. Başvuracak adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Kanunun 48.
maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

A-GENEL ŞARTLAR

a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adayların muvazzaf askerlik çağına gelmemiş, askerlik çağına gelmiş ise
muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, muaf, erteletmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanunun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
f) Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamazlar.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Reklam

B-ÖZEL ŞARTLAR

1. DESTEK PERSONELİ (ŞOFÖR) İÇİN ARANAN ŞARTLAR(1)
– Son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış olmak.
– Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe) ve dışında vardiyalı/nöbet usulü sistemde
şoför olarak çalışmaya ve sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) herhangi bir engeli bulunmadığını
belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak)
Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık
raporu istenecektir.)
2. DESTEK PERSONELİ (TEMİZLİK GÖREVLİSİ) İÇİN ARANAN ŞARTLAR(2)
– Hijyen belgesine sahip olmak
– Son başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş ve 30 yaşından gün almamış olmak.
– Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde (il ve ilçe), iç ve dış mekânda vardiyalı/nöbet usulü
sistemde, temizlik hizmetlerinde çalışmaya sağlık yönünden (ruhsal-fiziksel) herhangi bir engeli
bulunmadığını belgelendirmek. (Beyan belgesi doldurulacak)
Atanmaya hak kazanma durumunda tam teşekküllü bir sağlık kuruluşundan aldığı sağlık
raporu istenecektir.)

C. BAŞVURU YERİ VE ŞEKLİ 

1. Müracaat edecekler ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün
içerisinde (mesai bitimine kadar) Üniversitemiz web sayfasından temin edilecek başvuru formu
ve istenilen belgelerle birlikte (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya
turkiye.gov.tr adresinden oluşturulmuş belgeler) Personel Daire Başkanlığına şahsen veya posta
ile müracaat etmeleri gerekmektedir. Postadan oluşacak gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu
değildir. Son başvuru tarihi itibari ile kurum kayıtlarına girmeyen evraklar dikkate
alınmayacaktır.
2. Adaylar belirtilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabilirler. Birden
fazla pozisyona başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacaktır.
3. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem yapılacak
olup, yerleştirme işlemi yapılmış olsa dahi iptal edilecek, kurumumuzca kendilerine bir bedel
ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4. Başvuru formu, başvuruların değerlendirilmesi ve sonuçlar www.gop.edu.tr internet
adresinde yayınlanacaktır.
5. Başvuruda İstenilen Belgeler:
a. Kimlik Kartı Sureti
b. Diploma (Aslı görülmek üzere Başkanlığımızca onaylanmış veya turkiye.gov.tr
adresinden oluşturulmuş belge)
c. KPSS Sınav Sonuç Belgesi
– Ortaöğretim mezunları için 2020 dönemi KPSS P94 puanı,
– Ön lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P93
– Lisans mezunları için 2020 dönemi KPSS P3 puanı değerlendirilecektir.)
d. Fotoğraf (1adet) (Başvuru Formuna yapıştırılacaktır.)
e. Deneyim/Tecrübe Belgesi ve Sertifika (Aslı) (Başvurulan unvanda isteniyor ise)
f. Deneyim istenen Unvanlar İçin SGK Hizmet Dökümü (Kurumdan alınmış aslı veya
Barkodlu e-Devlet çıktısı)
g. Şoförler İçin Ehliyet, Psikoteknik ve Src Belgesinin (Aslı görülmek üzere
Başkanlığımızca onaylanmış veya Noter Onaylı Fotokopisi)
h. Askerlik, Sağlık, Çalışma ve Adli Sicil Durum Beyanı
i. Sözleşmeli Personel Alım İlanı Başvuru Formu

D. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı, KPSS puan sıralamasına göre yerleştirilmeye hak kazanan adayların isimleri
http://www.gop.edu.tr adresinden ilan edilecektir.
Yerleştirilecek sözleşmeli personel pozisyonu kadar aday asıl diğer başvuranlar yedek
olarak belirlenecektir. Asıl kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları
taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan
tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı, Belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleşmeye hak kazanan adayların sınav
sonucunun http://www.gop.edu.tr internet adresinden ilanından itibaren 10 (on) gün içinde gerekli
belgeleri tamamlamak suretiyle Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim
etmeleri gerekmektedir. Belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş
sayılırlar. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı, Belgelerin teslimini müteakip 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması
Kanunu hükümleri gereğince arşiv araştırması sonucuna göre yerleştirme işlemi yapılacaktır.
Sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirildiğinin adaylara tebliğinden itibaren 657 sayılı
Kanunun 62’nci maddesinde belirtilen süreler içerisinde aday görevine başlamak zorundadır. Bu
süre içerisinde görevine başlamayanlar haklarını kaybederler.
Bilgi İçin
Personel Daire Başkanlığı
Tel : (356) 2521616-(1167)-(1178)-(1179)
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

Reklam

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

Advertisement. Scroll to continue reading.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*