Reklam

Tokat Belediyesine Memur Alımı

Gürçeşme Belediye Başkanlığı Bünyesinde İstihdam Edilmek Üzere Memur Alımı Gerçekleştirileceği Açıklandı

Reklam

Tokat Belediyesine Memur Alımı, da İlanı Duyuruldu

Tokat Belediyesine Memur Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?

Tokat Belediyesine Memur Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak, “Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama
Yönetmeliği hükümlerine göre Gürçeşme Belediye Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere; aşağıda sınıfı, unvanı,
derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydı ile, belirtilen boş
kadroya açıktan atama yolu ile memur alımı yapılacaktır.

Belediyeye Memur Alımı Tokat

Tokat Belediyesine Memur Alımı, BAŞVURU GENEL ŞARTLARI HAKKINDA DETAYLAR:

İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak olan adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci
maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir:

– T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
– Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek herhangi bir akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak
– İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak
ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
– Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)
yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak

Tokat Belediyesine Memur Alımı, BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI HAKKINDA DETAYLAR:

– 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu hükümlerince verilen ve tablonun nitelik kısmında
belirtilmiş olan en az (B) sınıfı sürücü belgelerine sahip olmak
– Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak
– İlan edilen unvan için mezun olunan okul itibari ile öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020
yılı Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) girmiş ve belirtilen asgari KPSS puanını almış olmak

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Tokat Belediyesine Memur Alımı, İstenilen Belgeler

Başvuru sırasında; başvuru formu kurumumuzdan veya belediyemizin  adresinden temin edilecektir

Reklam

Başvuru formuna aşağıdaki belgeler eklenecektir:

Advertisement. Scroll to continue reading.

– KPSS Sonuç Belgesinin ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu
bilgisayar çıktısı,
– Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı
– Nüfus cüzdanı aslı veya kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi
– Diploma veya mezuniyet belgesinin aslı veya noter onaylı örneği veya e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet
belgesi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
– Yabancı okul mezunları için denklik belgesinin aslı veya noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydı ile suretleri
belediyemizce tasdik edilebilir)
– Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı
– 2 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak)
– Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü
belgelemek (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)
Belirtilen başvuru tarihlerinde elektronik ortamda veya posta yoluyla yapılan başvurularda fotokopisi gönderilen
belgelerin aslının sınav tarihine kadar kurumumuza ibraz edilmesi gerekmektedir (Aslı ibraz edilmek kaydı ile
suretleri belediyemizce tasdik edilecektir)

Tokat Belediyesine Memur Alımı, BAŞVURU YERİ, TARİHİ, ŞEKLİ VE SÜRESİ:

Adayların, sözlü sınava katılabilmeleri için;

Advertisement. Scroll to continue reading.

– Şahsen veya iadeli taahütlü posta yolu ile Gür çeşme Belediyesi Gür çeşme Beldesi Eskidir Mahallesi Niksar Caddesi
No: 67/3 Niksar / TOKAT adresine gönderilebilecektir (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)
– Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılmış olan başvurular belediyemiz tarafından
değerlendirilmeye alınmayacaktır
– Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen süre içinde yapılmayan başvurular dikkate alınmayacaktır
– Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 22.12.2021 gününden 24.12.2021 günü mesai bitimine
kadar (mesai günlerinde saat 08.00-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Gürçeşme Belediyesi Hizmet
Binası Gürçeşme Beldesi Eskidir Mahallesi Niksar Caddesi No: 67 / 3 Niksar / TOKAT) müracaatlarını yapabileceklerdir veya https://www.turkiye.gov.tr/niksar-belediyesi
– Elektronik ortamda Belediyemiz [email protected] e-posta adresine yapabileceklerdir

Reklam

TÜM DETAYLAR İÇİN TIKLAYINIZ:

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*