Reklam

TOBB Öğretim Elemanı Alımı

TOBB ETÜ Akademik Personel Atama ve Yükseltme Esasları Tam Zamanlı Öğretim Üyeleri Alınacaktır

Reklam

TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesine Başvurular, ilanın Resmi Gazetede yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde ilgili başvuru Makamına yapılır. Son başvuru tarihi 07/01/2022’dir

TOBB Öğretim Elemanı Alımı Şartları Nelerdir ?  

GENEL ŞARTLAR 

TOBB Öğretim Elemanı Alımı

657 sayılı kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
2) ALES ten en az 70.0 puan almış olmak,
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı
dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince
(ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
(YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak,

Reklam

1) 657 sayılı kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları
taşımak,
2) ALES’ten en az 70.0 puan almış olmak,
3) Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı
dil sınavından (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince
(ÖSYM) yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından
(YDS)) en az 50.0 puan veya eşdeğerliği ÖSYM tarafından kabul
edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak

ÖZEL ŞARTLAR 

Advertisement. Scroll to continue reading.

1) Hukuk Fakültesi
lisans programından
mezun olmak
2) Özel Hukuk (Medeni
Hukuk) dalında yüksek
lisans veya doktora
öğrencisi olmak)

Reklam

1) Hukuk Fakültesi
lisans programından
mezun olmak,
2) Özel hukuk (Roma
hukuku veya Medeni
hukuk) dalında yüksek
lisans veya doktora
öğrencisi olmak

TOBB  Bölümleri Şartları Nelerdir ?

ARANAN NİTELİKLER 

TOBB Öğretim Elemanı Alımı

TIP Fakültesi  

Temel Tıp Bilimleri  Dahili Tıp Bilimlerin den  Uluslararası hakimli dergilerde yayınlara sahip olmak. Kurum dışı projelerde yürütücülük yapmış olmak. Tıp fakültesi 1. Ve 2. Sınıflara Biyofizik derslerini verme konusunda deneyimli olmak Kardiyoloji uzmanı olmak, Ekokadiyografi konusunda yurt dışı eğitimi almış olmak. Koroner ve Periferik işlemler konusunda deneyimli olmak.

MÜHENDİSLİK   

Elektrik Elektronik Mühendisliği Bilgisayar Mühendisliği den  Yeni nesil kablosuz haberleşme sistemleri, LTE/5G, OFDM, MIMO, Askeri Tasarsız ağlar, İnsansız hava araçları ile
haberleşme konularında uluslararası saygınlığa sahip dergilerde yayınlanmış makaleleri bulunmak. Doktora derecesini
yurtdışında bulunan ve alanında tanınmış bir üniversiteden almış olmak. Doçentlik derecesini Elektrik-Elektronik
Mühendisliği temel alanında almış olmak. TÜBİTAK ARDEB vb üniversite-dışı kaynaklı rekabetçi araştırma programları
tarafından fonlanan projelerde yürütücülük tecrübesine sahip olmak. Üniversitelerin Elektrik Elektronik Mühendisliği
bölümlerinde haberleşme sistemleri ve ilgili konularda lisans ve lisansüstü düzeyde ders verme deneyimine sahip olmak.

Dijital video işleme, dijital görüntü işleme, dijital sinyal işleme, GPGPU, CUDA/OpenCL, paralel programlama, makine
öğrenmesi, yapay sinir ağları alanlarında akademik ve endüstriyel deneyim sahibi olmak. Doktora derecesini yurtdışında
bulunan ve alanında tanınmış bir üniversiteden almış olmak. Yüksek teknoloji içerikli yurtdışı iş tecrübesine sahip olmak.
Yüksek teknoloji içerikli uluslararası patente sahip olmak. Uzmanlık alanında akademik bir kurumda lisans ya da
lisansüstü ders vermiş olmak

FEN EDEBİYAT   

Matematik İngiliz Dili ve Edebiyatı Cebir ve Sayılar Teorisi, Şifreleme ve Çizge Teorisi alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Lisans, yüksek lisans ve doktora derecelerini İngiliz Dili ve Edebiyatı alanında yapmış olmak. İngiliz şiiri üzerine uzmanlaşmış olmak ve ilgili bölümde en az 5 yıl eğitim-öğretim tecrübesine sahip olmak

MİMARLIK VE TASARIM   

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı İçmimarlık ve Çevre Tasarımı alanında Lisans, Yüksek Lisans ve Sanatta Yeterlilik/
Doktora mezunu olmak. Doçentlik unvanını İç Mimarlık alanından almış olmak. Alanında lisans düzeyinde dersler vermiş olmak. Tasarım Yüksek Lisans alanında dersler vermiş ve tez yönetmiş olmak. Alanında Uluslararası Hakemli
dergilerde, seminer ve konferanslarda yayınlar yapmış olmak. Yükseköğretim kurumlarında İç Mimarlık ve Çevre
Tasarımı alanında en az 10 yıl görev yapmış olmak

HUKUK 

Kamu Hukuku Doktorasını Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku alanında almış olmak, Ceza İnfazına ilişkin yayınları bulunmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

TOBB Öğretim Görevlisi Alımı Şartları Nelerdir ?  

MİMARLIK VE TASARIM FAKÜLTES

TOBB Öğretim Elemanı Alımı, GENEL ŞARTLAR 

farklı unvanlarda personel alımları

Advertisement. Scroll to continue reading.

• 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinde
belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından (YDS) en az 55 puan,
veya YDS ile eşdeğerliliği kabul
edilmiş olan bir sınavdan en az
YDS 55 puan muadili puan almış
olmak

ÖZEL ŞARTLAR   

1)İçmimarlık ve Çevre
Tasarımı alanında Lisans
ve Tezli Yüksek Lisans
mezunu olmak.
2)Yüksek lisans tez
çalışmasını “Geçici Afet
Barınakları” ve “Acil
durum yerleşim birimleri”
konularında yapmış
olmak.

İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI BÖLÜMÜ 

GENEL ŞARTLAR

• Doktora/Sanatta Yeterlilik
diploması sahibi olmak ya da
a. Tezli bir yüksek lisans programı
mezunu olmak ve
b. ALES’ten 100 puan üzerinden
en az 70 puan almış olmak.

• 657 Sayılı Devlet Memurları
Kanunu’nun 48 inci maddesinde
belirtilen şartları taşımak,
• Yükseköğretim Kurulu tarafından
kabul edilen merkezi yabancı dil
sınavından (YDS) en az 55 puan,
veya YDS ile eşdeğerliliği kabul
edilmiş olan bir sınavdan en az
YDS 55 puan muadili puan almış
olmak,
• Doktora/Sanatta Yeterlilik
diploması sahibi olmak ya da
a. Tezli bir yüksek lisans programı
mezunu olmak ve
b. ALES’ten 100 puan üzerinden
en az 70 puan almış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR 

3)İçmimarlık ve Çevre
Tasarımı alanında
Sanatta Yeterlilik/Doktora
yapıyor olmak.
4)Bir yüksek öğretim
kurumunda en az 3 yıl
öğretim elemanı olarak
görev yapmış olmak

1)İçmimarlık ve Çevre
Tasarımı alanında Lisans
ve Tezli Yüksek Lisans
mezunu olmak.
2)Yüksek lisans tez
çalışmasını “Akıllı
Malzeme” ve “Kentsel
Donatı” konularında
yapmış olmak.
3)İçmimarlık ve Çevre
Tasarımı alanında
Sanatta Yeterlilik/Doktora
yapıyor olmak.
4)Bir yüksek öğretim
kurumunda en az 3 yıl
öğretim elemanı olarak
görev yapmış olmak

TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesine Başvuru Şartları Nelerdir ?  

Başvuracak tüm adayların; bir dilekçe, özgeçmiş, 2 adet vesikalık fotoğraf, nüfus cüzdanı sureti, diploma fotokopileri, ALES Belgesi, yabancı dil
belgesi, lisans mezuniyet notu (belgelendirmek kaydıyla), askerlik durumunu gösteren belge örneği (erkek adaylar için) başvuru dosyalarına ekleyerek
belirtilen adrese şahsen veya posta ile başvurmaları gerekmektedir.
Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul’dan denkliğinin onaylanmış olması şart olup; söz konusu belgenin başvuru
dosyalarında yer alması gerekmektedir Süresi içinde yapılmayan veya eksik belgeli başvurular dikkate alınmayacak olup, posta ile yapılan başvuruların son başvuru tarihine kadar ilgili
başvuru yerine ulaşması gerekmektedir.

TOBB Ekonomi Teknoloji Üniversitesine Başvuru Yeri ve  Adresi İletişim bilgileri

Mimarlık ve Tasarım   Fakültesi Dekanlığı Söğüt özü Cad. No:43 Söğüt özü/ANKARA

Hukuk Fakültesi Dekanlığı Söğüt özü Cad. No:43 Söğüt özü /ANKARA  web sayfası :https://www.etu.edu.tr/tr 

Dikkat  Başvurular, ilanın Resmî Gazete’de yayımı tarihinden itibaren on beş (15) gün içerisinde Rektörlüğümüz İnsan Kaynakları Müdürlüğüne şahsen
Söğüt özü Caddesi No:43 Söğüt özü/ANKARA adresine yapılabilir. Son başvuru tarih 07/01/2022’dir. Posta ve internet yolu ile yapılan başvurular kabul
edilmeyecektir

BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. 

SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*