Reklam

THSSGM Personel Alımı

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü 23 (yirmi üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

Reklam

THSSGM Personel Alımı, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, 2020 KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle 23 (yirmi üç) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

 

THSSGM Personel Alımı İçin Meslek Dalları Nelerdir? 

Büro Personeli Alımı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı, Destek Personeli (Şoför) Alımı, Destek Personeli  Alımı, (Temizlik -Kadın) Gemi adamı Alımı, Yapılacaktır.

 

THSSGM Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?    

 

THSSGM Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

THSSGM Personel Alımı

Reklam

THSSGM Personel Alımı

THSSGM Personel Alımı, BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR 

1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak,
3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
4. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı
bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar,
Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,
sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
5. Erkek adayların askerlik ile ilişiği bulunmamak, (askerliği yapmış veya muaf olmak)
6. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53. madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
7. Tercih edilecek pozisyonun karşısında yer alan şartları taşıyor olmak,
8. Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P3 puanı, Ön lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu
KPSS P93 puanı, Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS P94 puanına sahip olmak,
9. Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvurabilirler. Birden fazla pozisyona başvuru yapan
adayların tüm başvuruları geçersiz sayılacak,
10. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak,
11. İlan şartlarında istenilen iş tecrübesi, mezuniyetten sonra ve başvuru tarihinden önce adayda bulunuyor
olmak,
12. Çeşitli KHK ile kamu görevinden çıkarılanlar başvuruda bulunamaz.
13. Başvuracak adayların durumunun; 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu şekilde
istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin
feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi
tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel
pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olmak,
14. Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 6. maddesi gereği “işe alınması açısından gerekli
olan niteliklerden herhangi birinin taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan
niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak
feshedilir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

THSSGM Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve ZAMANI 

1. Başvuru işlemleri ilanın Resmi Gazete’ de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde
yapılabilecektir.
2. Adaylar, https://www.hssgm.gov.tr/ adresinden ilan tarihi itibarıyla temin edilecek başvuru formu ve istenilen
belgelerle birlikte başvurularını şahsen, posta ve kargo vb. kanallar ile Genel Müdürlüğümüz Yazı İşleri ve
Arşiv Yönetim Birimine yapacaktır.
3. Süresi içinde yapılmayan ve eksik belgeli başvurular değerlendirilmeyecektir.
4. Son başvuru tarihinin mesai bitiminden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
5. Adayların KPSS puan türü ve yılı yapılacak kontrol sonucunda tercih edilen pozisyonda belirlenen KPSS
puan türü ve yılı ile uygun olmaması durumunda başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
6. Adaylar Genel Müdürlüğümüz ilanına başvuruda bulunarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunun
(KVKK) kapsamında; kişisel verilerin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılır.

THSSGM Personel Alımı, GEMİ ADAMI pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esaslar uyarınca KPSS puan şartı aranmamaktadır. Aday sayısının Pozisyon sayısından fazla olması
durumunda bu pozisyon için sözlü sınav yapılacak olup, ayrıca duyuru yapılacaktır. 

THSSGM Personel Alımı, İSTENİLEN BELGELER 

1. Müracaat formu https://www.hssgm.gov.tr/ adresinden temin edilecektir. (İlan sıra numarası, başvurulan unvan ve görev yeri belirtilmek zorundadır.)
2. 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)
3. Diploma veya Mezuniyet Belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)
4. Nüfus kayıt örneği, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)
6. 03 sıra no.lu Koruma ve Güvenlik Personeli ilan için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin
dolmasına en az 3 ay kalmış özel güvenlik görevlisi kimlik kartı ve sağlık kuruluşlarından alınacak boy/kilo
endeksini gösterir onaylı belge,
6. 04 sıra no.lu Destek Personeli Şoför alım ilanı için sürücü belgesi fotokopisi,
7. 12 sıra no.lu Gemiadamı ilanı için son başvuru tarihi itibarıyla geçerlilik süresinin dolmasına en az 3 ay
kalmış Gemiadamı cüzdanı ve e-devletten alınan karekodlu SGK Hizmet Dökümü/Hizmet Belgesi ve daha
önceden çalışılan kurum/kuruluşlardan alınan ıslak imzalı tecrübe belgesi, (Yapılan işin unvanını ve süresini
belirten.)
8. Erkek adaylar için askerlik durum belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)
9. Adli Sicil Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden karekodlu alınan belge kabul edilecektir.)

 

Reklam

Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, THSSGM Personel Alımı,   BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

Advertisement. Scroll to continue reading.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*