Reklam

TENMAK 30 Sözleşmeli Personel Alımı Yapılacaktır.

Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Yönetmeliği uyarınca 30 Personel Alımı yapılacaktır.

Reklam

TENMAK 30 Sözleşmeli Personel Alımı 30 (otuz) adet pozisyon için Kurumumuzca yapılacak
Sözlü Sınav sonucuna göre sözleşmeli (asli) personel alınacaktır. Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Yapacaktır

TENMAK 30 Sözleşmeli Personel Alımı İçin Giriş Sınavına Başvuru Şartları

TENMAK 30 Sözleşmeli Personel Alımı

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak,
b) Ar-Ge Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylar için;
1) Başvuru yapılan grup için “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu (Ar-Ge Uzmanı)”nda
belirtilen lisans bölümlerinin birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul
edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden mezun olmak,
2) Yükseköğretim kurumlarının mühendislik, fizik, kimya, biyoloji, eczacılık, istatistik,
matematik, veterinerlik, astronomi, tıp ve hukuk fakülte/bölümleri ile iktisadi ve idari bilimler
fakültesi veya iletişim fakültesinin bölümlerinden birinde veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinde
doktora derecesine sahip olmak veya bu bölümlerden birinde tezli yüksek lisans derecesine sahip
olup alanında (başvuruya esas lisans bölümü ile ilgili alanlarda) en az beş yıl hizmeti bulunmak,
3) İngilizce dilinden geçerliliği bulunan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı
(YDS)’ndan en az 70 (yetmiş) puan almış olmak veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) tarafından kabul edilen başka bir
belgeye sahip olmak,
4) 01/01/2021 tarihi itibarıyla 40 (kırk) yaşını tamamlamamış olmak.
c) Mühendis, Avukat ve Eczacı pozisyonlarına başvuracak adaylar için;
1) Başvuru yapılan grup için “Giriş Sınavı Bilgileri Tablosu (Mühendis-
Avukat Eczacı)”nda belirtilen lisans bölümlerinden birinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim
Kurulunca kabul edilmiş yurt içindeki veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının birinden
mezun olmak,
2) ÖSYM tarafından 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı
(KPSSLisans)’ndan KPSSP3 puan türünden asgari 80 (seksen) puan almış olmak,
3) İngilizce dilinden geçerliliği bulunan YDS’den en az 60 (altmış) puan almış olmak
veya dil yeterliliği bakımından buna denkliği ÖSYM tarafından kabul edilen başka bir belgeye
sahip olmak,
4) Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; avukatlık ruhsatnamesine sahip olmak.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:

a) Başvuruda aşağıdaki belgeler istenilecektir:
1) Elektronik ortamda doldurularak ıslak olarak imzalanacak Sözleşmeli (Asli) Personel
Giriş Sınavı Başvuru Formu (Kurumun https://www.tenmak.gov.tr/ internet sitesinden temin
edilebilir),
2) Yabancı dil bilgisine ilişkin belge,
3) İki adet vesikalık fotoğraf,
4) Özgeçmiş (CV),
5) Ar-Ge Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylar için; mezun olduğu başvuruya esas
lisans bölümü mezuniyet notunun yüzlük sistemde karşılığını gösterir, mezun olduğu
yükseköğretim kurumundan veya yetkili kurumdan alınan belge,
6) Ar-Ge Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylar için; başvuruya esas mezun olunan
lisans bölümü ile doktora veya yüksek lisans programını gösterir diplomalarının veya geçici
mezuniyet belgelerinin aslı veya Kurumca onaylanmış örnekleri veya e-Devlet üzerinden alınacak
mezun belgeleri (yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için denkliği
Yükseköğretim Kurulu tarafından tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı
veya Kurumca onaylanmış örneği ve noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Kurumca
onaylanmış örneği),
7) Ar-Ge Uzmanı pozisyonuna başvuracak adaylardan yüksek lisans programı mezunu
olanlar için alanında (başvuruya esas lisans bölümü ile ilgili alanlarda) en az 5 (beş) yıl hizmeti
bulunduğuna dair e-Devlet üzerinden alınacak barkodlu hizmet dökümü belgesi ile işveren
tarafından düzenlenecek hizmet süresi ve pozisyonunu gösteren belgenin aslı,
8) Mühendis, Avukat ve Eczacı pozisyonlarına başvuracak adaylar için; KPSS sonuç
belgesi,
9) Mühendis, Avukat ve Eczacı pozisyonlarına başvuracak adaylar için; mezun olunan
başvuruya esas lisans bölümünü gösterir diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya
Kurumca onaylanmış örneği veya e-Devlet üzerinden alınacak mezun belgesi (yabancı
yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar için denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından
tasdik edilmiş diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği ve
noterden tasdikli tercümesinin aslı veya Kurumca onaylanmış örneği).
10) Avukat pozisyonuna başvuracak adaylar için; avukatlık ruhsatnamesi.
b) Adayların yukarıda sayılan belgeleri en geç son başvuru tarihi olan 28 Ekim 2021
Perşembe günü saat 17:30’a kadar;
“Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal Mahallesi,
Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA” adresine teslim etmeleri veya aynı
adrese son başvuru tarihi mesai bitimine kadar ulaşacak şekilde posta yoluyla (iadeli taahhütlü)
göndermeleri gerekmektedir.
c) Son başvuru tarihi ve saatinden sonra yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
ç) Posta yoluyla yapılan başvurularda, başvuru için istenen belgelerin Kuruma en geç son
başvuru tarihi ve saatine kadar teslim edilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve eksik
evrakla yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
d) Adaylar giriş sınavına, Giriş Sınavı Bilgileri Tablolarında belirtilen yalnız bir grup için
başvurabileceklerdir. Birden fazla grup için başvuran adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır

Advertisement. Scroll to continue reading.

GİRİŞ SINAVININ TARİHİ, YERİ, ŞEKLİ VE DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ:

Advertisement. Scroll to continue reading.

a) Giriş sınavı, yalnız sözlü sınav şeklinde yapılacaktır. Sözlü sınav, 08 – 12 Kasım 2021
tarihleri arasında “Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal
Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, Çankaya/ANKARA” adresindeki Kurum Hizmet
Binasında yapılacaktır.

Reklam
Reklam

İletişim Bilgileri:

Sınavla ilgili her türlü bilgi, aşağıdaki telefon numaraları ve Kurumun internet sitesi
aracılığıyla temin edilebilir.
Telefon Numaraları:
(0 312) 295 87 82
(0 312) 295 87 83
(0 312) 295 87 78
Kurum İnternet Sitesi Adresi: https://www.tenmak.gov.tr/

Advertisement. Scroll to continue reading.

veya  https://www.tenmak.gov.tr/kariyer/2960-tenmak-sozlesmeli-asli-personel-alimi-giris-sinavi-ilani.html
Kurum Adresi: Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu, Mustafa Kemal
Mahallesi, Dumlupınar Bulvarı, No:192, 06510 Çankaya/ANKARA

Reklam

TENMAK BAŞVURU LILAVUZUNA DETAYLI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ:

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*