Reklam

Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü'ne Bağlı Birimlere Sözleşmeli Personel Alımları Yapılacak

Reklam

Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı, Açıklandı  Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ne Büro personeli Destek personeli   Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı yapılacaktır.

Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir? 

Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek (giderleri özel bütçeden
karşılanmak üzere) ve 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli
Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar” uyarınca Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan sıralaması esas
alınmak sureti ile; üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere ilgili pozisyonlara toplam 29
sözleşmeli personel alınacaktır.

Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, Yapılacak

Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı

Üniversiteye Sözleşmeli Personel Alımı, ADAYLARDA ARANACAK GENEL ŞARTLAR:

– T.C. (Türkiye Cumhuriyeti) vatandaşı olmak
– Kamu haklarından mahrum bulunmamak
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 40. maddesindeki yaş şartlarını taşımak
– Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı 1 (bir)
yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal
düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, zimmet, irtikap, güveni
kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan
malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak
– Askerlik durumu itibariyle;
a) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak
b) Askerlikle ilgisi bulunmamak
c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak
– 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet
sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde
Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden
itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler
– 657 sayılı Kanun’un 53. Maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına, engel olabilecek akıl
hastalığı ve vücut sakatlığı ile ilgili herhangi bir engeli bulunmamak
– Yapılacak görev gereği mesai saatleri dışında ve hafta sonları çalışmaya herhangi bir engeli olmamak
– Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak
– Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı, Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P93)
ve Lise mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSS (P94) puanı esas alınacaktır. Başvuran adayların 60 (altmış) ve üzeri
puana sahip olması gerekmektedir

Reklam

Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI:

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun kapsamındaki koruma ve güvenliğe ilişkin hizmetleri sağlamak

Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, TEMİZLİK GÖREVLİSİ GÖREV TANIMI

– Üniversitenin ve bağlı olduğu birimlerin kapalı mekanların ana girişi dahil sınıflar, laboratuvarlar, salonlar ve
çalışma odaları ile ortak alanları süpürmek ve paspas yapmak, pencere, raf, masa, aydınlatma armatürleri, kalorifer
petekleri, pervaz ve benzeri yerleri nemli bez ile silmek
– Tuvaletleri günlük olarak sabunlu ve dezenfektan bir malzeme ile yıkamak. Tuvaletleri sürekli olarak temiz tutmak,
kağıt havlu ve sıvı sabun eksildikçe tamamlamak kontrol formunu paraflamak. Lavaboları sıvı temizleyici malzeme ile
temizlemek. Aynaları ve muslukları silmek
– Her türlü malzeme, demirbaş, makine-teçhizat vb. eşya veya yükleri taşımak, mobilya taşınması, sökülmesi ve
kurulması işlerini yerine getirmek
– Katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplamak ve ilgili alana taşımak
– Görevlendirildikleri birimlerde yiyecek-içecek servisi yapmak
– Görevlendirildikleri birimlerde çevre düzenlemesi yapmak, çim biçmek, çiçek ve peyzaj bakımı, budama, sulama
işlemlerini gerçekleştirmek (yürütmek)
– Görevlendirildikleri birimlerde görev tanımlarına uygun olarak birim yöneticileri tarafından verilen diğer iş ve
işlemleri gerçekleştirmek (yürütmek)
– Görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgili bölümlere bildirmek
– Tüm bu işlemler esnasında iş sağlığı ve iş güvenliği kurallarına uymak, kullanılan mal ve malzemelere azami özen
göstermek, aynı zamanda temizlik malzemelerinin ilgili uygun yerlerde ve yeterince kullanmak ve muhafazasını sağlamak

Advertisement. Scroll to continue reading.

Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ, ZAMANI / İSTENİLEN BELGELER:

Başvuru Yeri / Adresi: Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı 3.Kat
Beştepe Mahallesi 192090 Nolu Cadde 6/1 27010 Şahinbey / GAZİANTEP

Reklam

Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, BAŞVURU TARİHLERİ HAKKINDA DETAYLAR:

– Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gündür. (Başlama: 01/11/2021 – Bitiş: 15/11/2021
tarihi mesai bitimine kadardır)
– Fax veya internet kanalı ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. Posta ile yapılacak başvuruların son başvuru
tarihine kadar başvuru yapılacak birime ulaşması gerekmektedir
– Adaylar, başvurularını Üniversitemiz web sayfasında (https://www.gibtu.edu.tr/personel) yer alan başvuru formunu tam
ve eksiksiz bir şekilde doldurarak istenen belgelerle birlikte Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen veya
posta yolu ile yapmaları gerekmektedir
– Postadaki gecikmelerden dolayı üniversitemiz sorumlu değildir
– Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece 1 (bir) tanesine başvuru yapabileceklerdir

Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, MÜRACAAT İÇİN İSTENEN BELGELER

– Başvuru formu (Üniversitemiz web sayfasından temin edilecektir)
– Diploma veya mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi veya E-Devlet üzerinden alınacak karekodlu belge
– 2020 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi
– 1 Adet Fotoğraf / Nüfus Cüzdanı onaylı fotokopisi
– Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
– Belge ve Sertifikaları aslı ve fotokopisi (İlan şartlarında belirtiliyor ise)
– S-6 ve S-7 ilan no lu kadrolar için Güvenlik Görevlisi kimlik kartı fotokopisi
– Adli Sicil Kaydı (E-Devlet üzerinden alınan karekod lu belge kabul edilecektir)

Advertisement. Scroll to continue reading.

NOT: Vekâlet ile başvurularda sadece noter onaylı vekalet kabul edilecek olup, vekaletname ile yapılacak başvurularda
vekaletnamenin aslı ve vekalet edenin kimliğinin aslını ibraz etmesi zorundadır 

Advertisement. Scroll to continue reading.

Teknoloji Üniversitesi Personel Alımı, TÜM DETAYLI BİLGİ İÇİN TIKLAYINIZ:

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ   

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Reklam
*