Reklam

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine Personel Alımı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Alımı, Yapacağını İlanen Duyurdu. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine Personel Alımı, Yapılacaktır. Sözleşmeli Hemşire Alımı, 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Alımı, İçin Şartlar Nelerdir?  

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine Personel Alımı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine Personel Alımı, Üniversitemiz Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Hastanesi bünyesine (giderleri özel
bütçeden karşılanmak üzere)  Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar’ da yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre KPSS (B)
grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara toplam 12 (oniki) adet
sözleşmeli Hemşire, alınacaktır.

 

Reklam

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine Personel Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Alımı, GENEL ŞARTLAR 

1- Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine Personel Alımı, Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen
aşağıdaki genel şartlar aranır.
a)Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
b)Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c)Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d)Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya göreve başlamasına engel hali bulunmamak.
e)Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Personel Alımı, 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

Reklam

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine Personel Alımı, ÖZEL ŞARTLAR 

1- KPSS sınavına girmiş olmak, 2020 yılı KPSS P3 puanı esas alınacaktır. Adayların KPSS
puanının, başvurduğu ilan kodunda aranan öğrenim şartına uygun olması gerekmektedir)
2- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
3- Vardiyalı çalışmaya engel bir durumunun bulunmaması.
4- Başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesinin “Bu
şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle
kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı
ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir
yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler” hükmü
gereğince bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin atamaları yapılmayacaktır.
5- Güvenlik Soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine Personel Alımı, İSTENEN BELGELER 

1- Başvuru Formu (Bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulup ilgili alana
yüklenecektir).
2- Diploma veya Mezuniyet Belgesi Fotokopisi (e-Devletten alınabilir).
3- KPSS sınav sonuç belgesi
4- Fotoğraf
5- Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
NOT:
•Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesinin basvuru.nku.edu.tr/personel web adresinde ilan
edilecek olan online başvuru sistemine ait bağlantıdaki Başvuru Formu eksiksiz ve doğru bir şekilde
doldurularak, istenilen belgelerin de eklenmesiyle birlikte elektronik ortamda gönderilecektir.

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI 

1- Müracaatlar, ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 15 gün içinde (mesai
bitimine kadar) Üniversitemiz web adresinden https://www.nku.edu.tr online başvuru şeklinde
yapılacaktır. Şahsen veya posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Adaylar;
*İstenilen belgeler (Diploma/Mezuniyet belgesi, KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesi,
fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara ve diğer kısımlara yükleyecektir.
*İstenilen belgeler ilgili alanlara yüklendikten sonra “Belgelerimin doğruluğunu kabul
ediyor ve onaylıyorum” seçeneğini işaretleyecektir.
*En altta yer alan “BAŞVURUYU TAMAMLA” tuşuna basmak suretiyle online
başvurularını tamamlamış olacaklardır.
2- Adaylar sadece tek bir unvan için başvuru yapacaklardır. Birden fazla unvana başvuru
yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
3- Başvuru formunu hatalı dolduran, eksik ya da hatalı belge ibraz edenlerin müracaatları
kesinlikle kabul edilmeyecektir. Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu
sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak,
atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.
4- Yerleşmeye hak kazanan adaylardan, daha sonra online başvuru sırasında beyanda
bulundukları belgelerin (Diploma/Mezuniyet belgesi, istenen unvanlar için deneyim ve/veya
sertifika belgeleri) asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenecektir. Gerçeğe aykırı belge
beyan/teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

Reklam

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

1 – Adaylar tarafından online ortamda eklenen belgeler Değerlendirme Komisyonu tarafınca
incelenir.
2 – Tüm başvurular ilgili alanların KPSS puanları baz alınarak değerlendirilecektir.
3- Atanmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, ilanın başvuru süresinin bitiminden 15
(onbeş) işgünü içerisinde web sitemizde duyurulacaktır.
4- Adaylar başvuru sonuçlarını ve işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim
edileceği yer ve zaman bilgilerini Üniversitemiz http://www.nku.edu.tr internet adresinden takip
edebileceklerdir. Her kadronun 4 (dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
5- Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan veya aranan şartları taşımadığı tespit
edilenlerin yerine yedek kazananlardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır.
6- Atanmaya hak kazanan adaylar; sonuçların ilan edilmesinden itibaren 15 (on beş) iş günü
içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlüğü
Personel Daire Başkanlığına şahsen teslim etmesi gerekmektedir. Bu süre içerisinde istenilen
belgeleri teslim etmeyen adaylar atama hakkını kaybeder.
7- Göreve başlayanlardan, aranan şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin sözleşmeleri
feshedilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir. İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanır.
8- Başvuru yapan adaylara evrak iadesi yapılmayacaktır. Bu ilan atanmaya hak kazananlara
tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

İRTİBAT :
0282 250 1413
0282 250 1420
0282 250 1410

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine Personel Alımı

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesine Personel Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ 

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*