Reklam

TCMB Mühendis Teknisyen Alımı Duyuruldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Uzman Yardımcısı (Mühendis ve Teknisyen ) kadrosuna alım yapacaktır

Reklam

TCMB Mühendis Teknisyen Alımı  Alınacak Kişi Sayısı: Uzman Yardımcısı (Mühendis) (25 kişi)

Alınacak Kişi Sayısı: Teknisyen (27 kişi)

 

  TCMB Mühendis Teknisyen Alımı Mühendis  Başvuru Koşulları 

TCMB Mühendis Teknisyen Alımı Duyuruldu

Reklam

(08 Ekim-01 Kasım 2021)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları taşımak.
01.01.1987 ve daha sonra doğmuş olmak.
01.01.2019 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının
komisyon mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
En az dört yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği Yükseköğretim Kurulunca tanınmış
yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer alan lisans programlarında eğitimini tamamlamış
olmak.
01.01.2018 tarihinden sonra yapılan; Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya Elektronik
Yabancı Dil Sınavından (e-YDS) en az 70 İngilizce puanı veya Test of English as a Foreign Language
Internet-Based Test (TOEFL iBT) sınavından en az 84 puan veya Cambridge C1 Advanced sına vından
(CAE) B ve üzeri veya Cambridge C2 Proficiency sınavından (CPE) C ve üzeri almış olmak.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

 Alınacak Kişilerde Aranan Genel Koşullar: 

Reklam

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
Kamu haklarından yasaklı olmamak.
Türk Ceza Kanunu’nun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süre hüküm giymemek ya da affa uğramış olsa bile devletin
güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya
kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
Alım yapılacak kadronun gerektirdiği görevi devamlı olarak yapmasına engel olmayacak beden ve ruh
sağlığına sahip olmak.
Başka bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak, böyle bir yükümlülüğü varsa bunu
Bankada çalışarak yerine getirmesi hususunda izin almış ya da bundan doğacak borcu ödemeyi kabul
etmiş olmak.

 

Genel Yetenek Sınavı (13-14 Kasım 2021) 

Genel yetenek sınavı test yöntemiyle yapılacaktır. Genel yetenek sınav puanına göre yapılacak olan sıralama
sonucunda aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda aday (son adayla aynı puanı alan adaylar da dâhil) yazılı meslek
sınavına çağrılacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Yazılı Meslek Sınavı (27-28 Kasım 2021) 

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar aşağıdaki tabloda yer alan gruplardan bir grup seçerek başvuru
yapacaklardır. Yazılı meslek sınavı aşağıdaki tabloda belirtilen konulardan klasik yöntemle yapılacaktır.
Yazılı meslek sınavı ortalaması 50 puan ve üzerinde olan aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda aday komisyon
mülakatına çağrılacaktır

Kişilik ve Yetkinlik Testleri : (11-13 Aralık 2021) 

Komisyon mülakatı öncesinde adaylara kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

Komisyon Mülakatı (20-31 Aralık 2021) 

Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet
yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden
yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen yazılı meslek sınavı
puanı ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına
göre belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.
Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanların veya herhangi bir
sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması halinde, yerlerine atama yapılabilmesini teminen, mülakat
puanı 70 puanın üstünde olmak şartıyla aday başarı sıralamasına göre aşağıdaki tabloda belirtilen sayıda aday
01.04.2022 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir.

Reklam

Mühendis Başvuru İşlemleri: 

İşe alım ilanına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Başvurular, 08.10.2021 tarihinden 01.11.2021 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi
insan kaynakları sayfasından https://www.tcmb.gov.tr/, aşağıdaki belgelerin yüklenmesi suretiyle
elektronik yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Fotoğraf
Diploma veya geçici mezuniyet belgesi
Yabancı Dil Belgesi (YDS, E-YDS, TOEFL iBT, CAE veya CPE)
Özgeçmiş

Teknisyen Başvuru Koşulları : 

 

Başvuru Koşulları (08 Ekim-01 Kasım 2021)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına alınacak kişilerde aranan genel şartları sağlamak.
01.01.1990 ve daha sonra doğmuş olmak.
Askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak. (Erkek adaylar için)
Teknisyenlik görevini sürekli olarak yapabilecek beden ve ruh sağlığına sahip olmak. (Başarılı olan
adaylardan teknisyen olarak çalışmalarına engel bir rahatsızlıklarının bulunmadığını belirtir Sağlık Kurulu
Raporu istenecektir.)
01.01.2019 tarihinden sonra yapılan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işe alım sınavlarının komisyon
mülakatı aşamasında elenmemiş olmak.
2018 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS Ön Lisans) en az 50 KPSSP93
puanı almış olmak.
 Ortaöğretim kurumlarının Elektrik-Elektronik Teknolojisi, Kimya Teknolojisi, Makine Teknolojisi,
Matbaa Teknolojisi, Grafik ve Fotoğraf, Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri ve Bilişim Teknolojileri
bölümlerinden mezun olmak ve sonrasında iki yıllık eğitim veren Türkiye veya yurt dışındaki denkliği
Yükseköğretim Kurulunca tanınmış yükseköğretim kurumlarının aşağıdaki tabloda yer alan programlarında
ön lisans eğitimini tamamlamış olmak

Uygulama Sınavı (15-23 Kasım 2021) 

Başvuru koşullarını taşıyan adaylar yukarıdaki tabloda yer alan gruplardan mezun oldukları bölüme göre bir
grup seçerek başvuru yapacaktır.
KPSS puanına göre yapılacak sıralama sonucunda seçtikleri gruba göre tabloda belirtilen sayılarda aday
uygulama sınavına çağrılacaktır.
Uygulama sınavı Ankara’da yapılacak olup adayların meslekleri ile ilgili temel bilgiler ölçülecektir.

Kişilik ve Yetkinlik Testleri (27-29 Kasım 2021)

Komisyon mülakatı öncesinde adaylara kişilik ve yetkinlik testleri uygulanacaktır.

Komisyon Mülakatı (13-17 Aralık 2021) 

Uygulama sınavı ortalaması 50 puan ve üzerinde olan adaylar komisyon mülakatına çağrılacaktır.
Komisyon mülakatında adaylar güncel sosyo-ekonomik konular ile mesleğin gerektirdiği konulara hâkimiyet
yönünden değerlendirilecek, değerlendirme her bir komisyon üyesi tarafından 100 tam puan üzerinden
yapılacak ve verilen puanların ortalaması alınarak adayın mülakat puanı bulunacaktır.
Mülakat puanı 70 puan ve üzerinde olan her aday için 100 tam puan üzerinden verilen uygulama sınavı puanı
ile mülakat puanının ortalaması alınarak aday başarı puanı bulunacaktır. Aday başarı puanı sıralamasına göre
belirlenen sayıdaki aday başarılı olmuş sayılacaktır.
Komisyon mülakatı sonucunda asil olarak belirlenen adaylardan göreve başlamayanların veya herhangi bir
sebeple Bankadaki görevinden ayrılanların olması halinde, yerlerine atama yapılabilmesini teminen, mülakat
puanı 70 puan ve üzerinde olmak şartıyla aday başarı sıralamasına göre yukarıdaki tabloda belirtilen sayıda
aday 01.04.2022 tarihine kadar geçerli olacak şekilde yedek olarak belirlenecektir

 

TCMB Mühendis Teknisyen Alımı Teknisyen Başvuru İşlemleri 

İşe alım ilanına ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru sistemine ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Başvurular, 08.10.2021 tarihinden 01.11.2021 tarihi saat 17.30’a kadar Bankamız internet sitesi
insan kaynakları sayfasından  https://www.tcmb.gov.tr/ aşağıdaki belgeleri yüklemek suretiyle elektronik
yolla yapılacaktır. Şahsen veya posta ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır.
Fotoğraf
 Ortaöğretim mezuniyet belgesi
Ön lisans mezuniyet belgesi
Sınav Sonuç Belgesi (KPSS Ön Lisans)
Askerlik belgesi (Erkek adaylar için)

 

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*