Reklam

TCDD İşletmesine Tren Teşkil İşçisi Alımı

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerine belirsiz süreli işçi olarak 8 tren teşkil işçisi alınacaktır.

Reklam

TCDD İşletmesine Tren Teşkil İşçisi Alımı  7 ilde tren teşkil işçisi alımı yapılacağı duyuruldu.  İŞKUR’da 22.11.2022-28.11.2022 tarihleri arasında yayınlanacaktır. Aşağıdaki ilan yazımız içindeki İŞKUR linkten üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilirsiniz 

 

TCDD İşletmesine Tren Teşkil İşçisi Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

TCDD İşletmesine Tren Teşkil İşçisi Alımı

TCDD İşletmesine Tren Teşkil İşçisi Alımı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü işyerlerine belirsiz süreli işçi olarak 8 tren teşkil işçisi alınacaktır.
İşgücü taleplerimiz İŞKUR’da 22.11.2022-28.11.2022 tarihleri arasında
yayınlanacaktır.
Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler, sağlık
şartları ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir.

BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR
1- TCDD İşletmesine Tren Teşkil İşçisi Alımı İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü
sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (https://www.tcdd.gov.tr/ ) duyurular
bölümünde yayımlanacaktır.
2- İlan tarihi itibariyle adayların 36 yaşından gün almamış olması şarttır.
3- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların ön lisans
düzeyinde ilan edilen programdan mezun olması gerekmektedir.
4- Başvuru yapan adaylar aşağıdaki belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler
arasında şahsen veya postayla teslim etmesi gerekmektedir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında
tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5- Adaylardan evrak teslimi yapanların sözlü sınavı yapılacaktır. Sözlü sınavı,
TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi
Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak
tarihler arasında yapılacaktır.
6- Sınav Kurulu üyelerince adayların sözlü sınavında; özgüvenleri 10 puan, yazılı
iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki
yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları program dalından her soru 10 puan üzerinden değerlendirme yapılarak
mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2 soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru
sorularak mesleki alanda 50 puan, toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan
ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl
ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7- Adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi açısından
faydalı olacaktır.
8- Adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat edebilecektir.
9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünün işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri
kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar
başvuru yapabilecektir.
10- İşe başlatılacak Tren Teşkil İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev
yapacaktır.
11- İşe başlayan Tren Teşkil İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi
içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.
12- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil
isteyemeyecektir. 5 yılını dolduranlar tren teşkil işçiliği kadrosu bulunan işyerlerine nakil
talebinde bulunabilecektir.
13- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz
çalıştırılabilecektir.
14- Tren Teşkil İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş
Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle
ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları
ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat
olarak geri alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER
1- TCDD İşletmesine Tren Teşkil İşçisi Alımı Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet
Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli
sicil kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını
getirecektir.
3- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.)
veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi
4- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf
olduğunu belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz
edecektir.)
5- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri
(İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi
6- KPSS Sonuç Belgesi (03.11.2022 açıklama tarihli),
7- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK
Tescil ve Hizmet Dökümü,
8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan
İş Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim
edilecektir.
.
SAĞLIK ŞARTLARI
1- TCDD İşletmesine Tren Teşkil İşçisi Alımı Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir
2- Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına
Göre; Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye
Yetkili TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi
birinden 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel
cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu
istenecektir.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
 Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
 Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,
 İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000
frekanslarının saf ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş
olmalıdır.
3- Adayların “A grubu emniyet kritik görevlerde çalışır” ibaresi bulunmayan
sağlık kurulu raporu ile görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları
bulunmayan sağlık kurulu raporlarının değerlendirmesi yapılmayacaktır
4- TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti yapılacak
adayların almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından
değerlendirilecektir.
5- Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir.
Grubu uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday
çağrılacaktır. Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması
yapılacaktır. Yetersiz görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik
değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri
sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır

Advertisement. Scroll to continue reading.

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ?  

TCDD İşletmesine Tren Teşkil İşçisi Alımı İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Reklam

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak  TCDD Yazınız Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya  şifrenizi girerekten başvuru yapabilirsiniz.

Reklam

TCDD İşletmesine Tren Teşkil İşçisi Alımı

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

TCDD İşletmesine Tren Teşkil İşçisi Alımı

Başvuru Kılavuzunu İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.   

Reklam

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
WEB SİTEMİDEKİ TÜM 
İŞKUR İŞ İLANLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
   WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
MEMUR ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ. 
WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
KAMU PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.
 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM 
ASKERİ PERSONEL ALIMLARINA BAKMAK İÇİN 
TIKLAYINIZ.    

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR…? YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜREDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*