Reklam

TCDD İşletmesi Zabit Başmühendis Alımı

Vangölü Feribot Müdürlüğüne 2 uzakyol birinci zabiti ve 2 uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti işe alınacaktır.

Reklam

TCDD İşletmesi Zabit Başmühendis Alımı , TCDD Personel Alımını Duyurdu. İşgücü talebimiz İŞKUR’da 27.09.2022-03.10.2022 tarihleri arasında yayınlanacaktır. Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler, sağlık  şartları ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir.  Aşağıdaki ilan yazımız içindeki  linkten üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir

TCDD İşletmesi Zabit Başmühendis Alımı İçin Şartlar Nelerdir?

1- UZAKYOK BİRİNCİ ZABİTİ TALEBİNE BAŞVURACAK ADAYLARIN BİLMESİ
GEREKEN HUSUSLAR 

1-TCDD İşletmesi Zabit Başmühendis Alımı  İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü
sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular
bölümünde yayımlanacaktır.
2- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans
düzeyinde istenilen bölümden mezun olması gerekmektedir
3- Adayların; İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi
itibarıyla Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol Birinci Zabiti)
Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, GOC veya ROC Yeterlilik Belgesi ve Gemiadamları
Sağlık Yoklama Belgelerine sahip olması gerekmektedir.
4- Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgelerde belirtilen evraklarını TCDD
İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde
yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında
tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad.
No:3 Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü
sınavına katılacaklar.
6- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; 10 puan, yazılı
iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki
yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2
soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru 10 puan üzerinden olmak üzere mesleki alanda 50
puan toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan
ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı ve sıralaması
belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl
ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi
kendi açısından faydalı olacaktır.
8- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat
edebilecektir.
9- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri
kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar
başvuru yapabilecektir.
10- Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol Birinci Zabiti 854 sayılı Deniz İş
Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu tarafından
belirlenecektir.
11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.
12- 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol Birinci
Zabitinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş
sözleşmesi fesh edilecektir.

İSTENİLEN BELGELER
1- TCDD İşletmesi Zabit Başmühendis Alımı Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet
Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil
kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3- Öğrenim belgesi fotokopisi veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr.
adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi
4- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, STCW
Belgeleri, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri
5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf
olduğunu belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz
edecektir.
6- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri
(İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi
7- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil
ve Hizmet Dökümü,
8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş
Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.
9- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden
alınacak Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir
10- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi
birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel
cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu
alınacaktır.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
 Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
 Renk Muayenesi yapılmış,
 İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000
frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde
belirtilmiş olmalıdır.
 “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve
Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol birinci zabiti olarak çalışır”
kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.
11- Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok
tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol birinci zabiti olarak çalışır” ibaresi ve
görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık kurulu
raporları hakkında işlem yapılmayacaktır.
TCDD İşletmesi Zabit Başmühendis Alımı OKUL BÖLÜMLERİ
Güverte lisans programı
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği lisans programı
Deniz Bilimleri lisans programı
Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği lisans programı
Deniz Teknolojisi lisans programı
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi lisans programı
Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı
Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programı
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programı
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı
Gemi Makinaları lisans programı
Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı
Gemi İnşaatı ve Denizcilik Teknolojileri lisans programı
Deniz ve Liman İşletme lisans programı
Deniz İşletmeciliği ve Yöneticiliği ve Deniz İşletmeciliği ve Yönetimi lisans programı
Makine Mühendisliği lisans programı
Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programı
Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programı  

 

Advertisement. Scroll to continue reading.

2- UZAKYOL BAŞMÜHENDİSİ/BAŞMAKİNİSTİ TALEBİNE BAŞVURACAK
ADAYLARIN BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 

1-TCDD İşletmesi Zabit Başmühendis Alımı  İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü
sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular
bölümünde yayımlanacaktır.
2- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimize başvuru yapacak adayların lisans
düzeyinde istenilen bölümden mezun olması gerekmektedir
3- Adayların; İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebimizde belirtilen son başvuru tarihi
itibarıyla Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı (Uzakyol
Başmühendisi/Başmakinisti) Yeterlilik Belgesi, STCW Belgeleri, GOC veya ROC Yeterlilik
Belgesi ve Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgelerine sahip olması gerekmektedir.
4- Başvuru yapan adaylar aşağıda istenilen belgelerde belirtilen evraklarını TCDD
İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına TCDD web sitesinde
yayınlanacak tarihler arasında teslim etmesi gerekmektedir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında
tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5- Başvuru yapan adaylardan evrak teslimi yapanlar, TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad.
No:3 Altındağ/ANKARA adresinde TCDD web sitesinde yayınlanacak tarihler arasında sözlü
sınavına katılacaklar.
6- Başvuru yapan adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince; 10 puan, yazılı
iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki
yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru, mesleki yapı malzemesi 2
soru ve mesleki teknik konulardan 2 soru 10 puan üzerinden olmak üzere mesleki alanda 50
puan toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan
ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı ve sıralaması
belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl
ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
7- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi
kendi açısından faydalı olacaktır.
8- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat
edebilecektir.
9- TCDD İşletmesi Zabit Başmühendis Alımı TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri
kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar
başvuru yapabilecektir.
10- Teşekkülümüzde görev alacak Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti 854 sayılı
Deniz İş Kanununa tabii olarak görev yapacak ve sözleşme ücretleri TCDD Yönetim Kurulu
tarafından belirlenecektir.
11- Ataması yapılan adaylar, hiçbir nedenle nakil isteyemeyecektir.
12- 854 Sayılı Deniz İş Kanununun 10.maddesi gereğince işe alınan Uzakyol
Başmühendisi/Başmakinistinin deneme süresi en çok 1 ay olup, deneme süresi içerisinde
başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.

Reklam

İSTENİLEN BELGELER;
1- TCDD İşletmesi Zabit Başmühendis Alımı Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet
Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil
kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3- Öğrenim belgesi fotokopisi veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr.
adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi
4- Liman Cüzdanı (Gemiadamı cüzdanı), Gemiadamı Yeterlilik Belgesi, STCW
Belgeleri, Gemiadamları Sağlık Yoklama Belgeleri
5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf
olduğunu belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz
edecektir.
6- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri
(İkametgah) ve Diğer Adres Belgesi
7- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil
ve Hizmet Dökümü,
8- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş
Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.
9- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir
10- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi
birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye,
nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji)
bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
 Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
 Renk Muayenesi yapılmış,
 İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000
frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde
belirtilmiş olmalıdır.
 “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve
Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti olarak
çalışır” kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.
11- Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok
tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Uzakyol Başmühendisi/Başmakinisti olarak
çalışır” ibaresi ve görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları
bulunmayan sağlık kurulu raporları hakkında işlem yapılmayacaktır.
TCDD İşletmesi Zabit Başmühendis Alımı OKUL BÖLÜMLERİ
Deniz Ulaştırma ve İşletme Mühendisliği lisans programı
Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı
Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Mühendisliği lisans programı
Gemi İnşaat ve Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı
Gemi İnşaatı Mühendisliği lisans programı
Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği lisans programı
Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği lisans programı
Gemi Makineleri Mühendisliği lisans programı
Makine Mühendisliği lisans programı
Makine ve İmalat Mühendisliği lisans programı
Makine ve Malzeme Mühendisliği lisans programı 

Advertisement. Scroll to continue reading.

İŞKUR ÜZERİNDEN İLANA NASIL BAŞVURU YAPILABİLİR ? 

İŞKUR İş İlanı Linki: https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx

Reklam

Yukarıda verilen iş ilanı linkine tıklayarak TCDD  üst satıra ara kısmına tıklayınız. Çıkan ilanlara e- devlet şifresini ve ya  şifrenizi girerekten başvuru yapabilirsiniz   

Advertisement. Scroll to continue reading.

TCDD İşletmesi Zabit Başmühendis Alımı

TCDD İşletmesi Zabit Başmühendis Alımı Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız.   

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

 WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*