Reklam

TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı

TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı, Yapılacaktır.

TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ? 

TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı

Reklam

TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünden:

TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul il sınırlarında bulunan Haydarpaşa 131 Yol
Bakım Şefliği işyerine 1 Eski Hükümlü Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı olarak işe
alınacaktır.
Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler, sağlık
şartları aşağıda belirtilmiştir. TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı,

BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı, İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü
sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular
bölümünde yayımlanacaktır.
2- TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı, İşgücü talebimiz İŞKUR’da 12.09.2022-16.09.2022 tarihleri arasında
yayınlanacaktır.
3- TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı, İŞKUR’da yayımlanacak işgücü talebimize başvuru yapacak adayların ortaöğretim
mezunu olması gerekmektedir.
Adayların ve ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı
sistemlerde demiryolu hattı bakım onarımcısı (meslek kodu: 9312.01) olarak en az 6 ay
çalışmış olması gerekmektedir.
4- TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı, İlan tarihi itibariyle adayların 36 yaşından gün almamış olması şarttır.
5- TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı, Başvuru yapan eski hükümlü adayları aşağıda istenilen belgelerde belirtilen
evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığına
22.09.2022 tarihinde teslim edeceklerdir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında
tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
6- TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı, Başvuru yapan eski hükümlü adaylardan evrak teslimi yapanların işgücü talebinin
dört katından fazla olması durumunda sözlü sınava katılacaklar, TCDD İşletmesi Genel
Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad.
No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda 27.09.2022 tarihinde kura çekimi ile
belirlenecektir.
7- TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı, Sözlü sınavı 04.10.2022 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3
Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
8- TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı, Başvuru yapan eski hükümlü adayların sözlü sınavında Sınav Kurulu üyelerince;
özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve gözlem-stresproblem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50 puan
üzerinden,
Mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki yapı malzemesi 1 soru 10 puan
üzerinden ve mesleki konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden mesleki alanda 50 puan olmak
üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan
ortalaması alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl
ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
9- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi
açısından faydalı olacaktır.
10- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri
kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar
başvuru yapabilecektir.
11- TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı, İşe başlatılacak Demiryolu hattı bakım onarımcıları 4857 sayılı İş Kanununa tabii
olarak görev yapacaktır.
12- TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı, İşe başlayan Demiryolu hattı bakım onarımcılarının deneme süresi 4 ay olup,
deneme süresi içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.
13- İşe başlayan Demiryolu hattı bakım onarımcısı en az 5 yıl çalışacak, bu süre
içerisinde nakil isteyemeyecektir.
14- İşe başlayan Demiryolu hattı bakım onarımcıları vardiyalı olarak 24 saat esasına
göre gece gündüz çalıştırılabilecektir.
15- Demiryolu hattı bakım onarımcısı olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi
4857 sayılı İş Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa
suretiyle ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince
aldıkları ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si
tazminat olarak geri alınacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet
Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil
kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.)
veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi
4- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından)
5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf
olduğunu belirtilecektir.), (Askerlikten muaf olan adaylar, muaf olma belgesini ibraz edecektir.
6- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah)
ve Diğer Adres Belgesi
7- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil
ve Hizmet Dökümü,
8- Başvuru yapacak adaylar, ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığının birlikte
yapıldığı raylı sistemlerde demiryolu hattı bakım onarımcısı (meslek kodu: 9312.01)
olarak en az 6 ay çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını e-devlet
üzerinden alınacak SGK Tescil ve Hizmet Dökümü ile belgeleyecektir.
9- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş
Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.

Reklam

SAĞLIK ŞARTLARI

1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınacak
Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Testi Raporu istenecektir
2- Tam teşekküllü devlet hastaneleri veya resmi üniversite hastanelerinin herhangi
birinden; 8 hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji,
genel cerrahi, psikiyatri, kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu
Sağlık Kurulu Raporu alınacaktır.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
 Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
 Renk Muayenesi yapılmış,
 İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000
frekanslarının saf ses ortalaması 0-40 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde
belirtilmiş olmalıdır.
 “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok tehlikeli ve
Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı olarak
çalışır” kararının net olarak yazılı olması gerekmektedir.
3- Adayların, “6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında Çok
tehlikeli ve Tehlikeli İşlerde çalışır” veya “Demiryolu Hattı Bakım Onarımcısı
olarak çalışır” ibaresi ve görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme
sonuçları bulunmayan sağlık kurulu raporları hakkında işlem yapılmayacaktır.

Advertisement. Scroll to continue reading.

 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

TCDD İşletmesi Hükümlü İşçi Alımı,  Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*