Reklam

TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı

TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili İlan Yazımızda.

Reklam

TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, Yapılacaktır.  İşgücü taleplerimiz İŞKUR’da 09.08.2022-15.08.2022 tarihleri arasında yayınlanacaktır. Adaylar Başvurular Bu tarih Arınsa Yapılacaktır.

TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı,  TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul il sınırlarında bulunan Kabakça İstasyon
Şefliğine 1, Sinekli İstasyon Şefliği işyerlerine 1, İzmir il sınırlarında bulunan Kemalpaşa TMİ
İstasyon Şefliğine 1, Emiralem İstasyon Şefliği işyerlerine 1 ve Kütahya il sınırlarında bulunan
Dumlupınar İstasyon Şefliğine 1 olmak üzere toplam 5 Eski Hükümlü Tren Teşkil İşçisi olarak
işe alınacaktır.
TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı,  Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler, sağlık
şartları ve okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir.

TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı,  İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü
sınav tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular
bölümünde yayımlanacaktır.
2- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, İşgücü taleplerimiz İŞKUR’da 09.08.2022-15.08.2022 tarihleri arasında
yayınlanacaktır.
3- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimizden İstanbul ve İzmir işyerlerimize
başvuru yapacak adayların aşağıda belirtilen Ön Lisans programlarından mezun olması ve 2020
yılı KPSS dan en az 60 puan alması gerekmektedir.
Kütahya işyerine başvuru yapacak adayların ise Meslek lisesi Elektronik bölümünden
mezunu olması ve ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı
sistemlerde tren teşkili ve manevra hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış olması gerekmektedir.
4- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, İstanbul, İzmir ve Kütahya işyerlerimize başvuru yapan eski hükümlü adayları
aşağıda istenilen belgelerde belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan
Kaynakları Dairesi Başkanlığına 19.08.2022 tarihinde şahsen teslim edeceklerdir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında
tutanak düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5- Kütahya işerimize başvuru yapan eski hükümlü adaylardan evrak teslimi
yapanların işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda sözlü sınava
katılacaklar, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı
Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda
23.08.2022 tarihinde kura çekimi ile belirlenecektir.
6- Sözlü sınavı 26.08.2022 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3
Altındağ/ANKARA adresinde yapılacaktır.
7- İstanbul ve İzmir işyerlerimize başvuru yapan eski hükümlü adayların sözlü
sınavında Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü
iletişimleri 10 puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak
üzere beceri alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki
yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden
mesleki alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan
ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl
ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
8- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, Kütahya işyerimize başvuru yapan eski hükümlü adayların sözlü sınavında Sınav
Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan
ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında
50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki
yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden
mesleki alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan
ortalaması alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl
ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
9- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı,  Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi
açısından faydalı olacaktır.
10- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat
edebilecektir.
11- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri
kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar
başvuru yapabilecektir.
12- İlan tarihi itibariyle adayların 35 yaşından gün almamış olması şarttır.
13- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, İşe başlatılacak Tren Teşkil İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev
yapacaktır.
14- İşe başlayan Tren Teşkil İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi
içerisinde başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.
15- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil
isteyemeyecektir. 5 yılını dolduranlar tren teşkil işçiliği kadrosu bulunan işyerlerine nakil
talebinde bulunabilecektir.
16- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz
çalıştırılabilecektir.
17- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, Tren Teşkil İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş
Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle
ayrılanlardan; görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları
ücret ile eğitim programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat
olarak geri alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1- Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet
Savcılığından veya e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil
kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.)
veya E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi
4- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından)
5- Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf
olduğunu belirtilecektir.),
6- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah)
ve Diğer Adres Belgesi
7- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli) İstanbul ve İzmir işyerlerine
başvuru yapacak adaylar için,
8- E-devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil
ve Hizmet Dökümü,
9- Kütahya işyerine başvuru yapacak adaylar, ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu
taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde tren teşkili ve manevra hizmetlerinde en az 5
yıl çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını e-devlet üzerinden alınacak SGK
Tescil ve Hizmet Dökümü ve işyerinden alacakları yazı ile belgeleyecektir.
10- TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş
Talep Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.

SAĞLIK ŞARTLARI

1- Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınan
uyuşturucu ve uyarıcı madde testinin negatif olduğunu gösterir rapor istenecektir
2- Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre;
Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili
TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi birinden 8
hekim imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri,
kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,
İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf
ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.
3- TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti yapılacak adayların
almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir.
4- Adayların “A grubu emniyet kritik görevlerde çalışır” ibaresi bulunmayan sağlık
kurulu raporu ile görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan
sağlık kurulu raporlarının değerlendirmesi yapılmayacaktır.
5- Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu
uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.
Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz
görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci
kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday
çağrılacaktır.

OKUL BÖLÜMLERİ

1- İstanbul ve İzmir il sınırlarındaki işyerlerimize başvuru yapacak eski hükümlü
adaylarda istenilen Ön Lisans Bölümleri;

Advertisement. Scroll to continue reading.
 • Elektrik
 • Elektrik Teknolojisi
 • Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı
 • Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım
 • Endüstriyel Elektrik
 • Elektronik Teknolojisi
 • Deniz Elektroniği
 • Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
 • Elektrik-Elektronik
 • Elektrik-Elektronik Teknikerliği
 • Elektronik Elektronik Yüksek Teknisyenliği
 • Endüstriyel Elektronik
 • Endüstriyel Elektronik Teknikerliği
 • Endüstriyel Elektronik Teknolojisi
 • Gemi Elektroniği
 • Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
 • Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
 • Raylı Sistemler İşletmeciliği
 • Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
 • Raylı Sistemler Teknolojisi
 • Demiryolu Araçları
 • Mekatronik
 • Mekatronik Teknolojisi
 • Makine
 • İş Makineleri
 • Makine Metep
 • Makine Teknisyenliği
 • Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi
 • Talaşlı Üretim Talaşsız Şekillendirme
 • Termik Santral Makineleri
 • Tesviye
 • Otomotiv Teknolojisi
 • Makine Motor
 • Motor
 • Motor Otomotiv
 • Oto Elektrik-Elektronik
 • Oto Elektrik ve Elektroniği
 • Oto Motor Teknolojileri
 • Otobüs Tamir ve Bakım Otomotiv
 • Otomotiv Endüstrisi
 • Otomotiv Metep
 • Otomotiv Satış Sonrası Hizmet
 • Otomotiv Tasarım ve İmalat
 • Metalurji
 • Metalografi ve Malzeme Muayenesi
 • Metal İşleri
 • Metalurji ve Malzeme
 • Metalurji Malzeme
 • Lojistik
 • Kargo
 • Kargo Hizmetleri
 • Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 • Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik

2- Kütahya işyerimize başvuru yapacak eski hükümlü adayların Meslek Lisesi
Elektronik bölümünden mezun olması gerekmektedir.

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

 

TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*