Reklam

TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı

TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, Olacağı Açıklandı. Detaylar İlgili Haberimizde.

Reklam

TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, Yapılacaktır.

TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul il sınırlarında bulunan Kabakça İstasyon
Şefliğine 1, Sinekli İstasyon Şefliği işyerlerine 1, İzmir il sınırlarında bulunan Kemalpaşa TMİ
İstasyon Şefliğine 1, Emiralem İstasyon Şefliği işyerlerine 1 ve Kütahya il sınırlarında bulunan
Dumlupınar İstasyon Şefliğine 1 olmak üzere toplam 5 Eski Hükümlü Tren Teşkil İşçisi olarak
işe alınacaktır.
Başvuru yapacak adayların bilmesi gereken hususlar, istenilen belgeler, sağlık şartları ve
okul bölümleri aşağıda belirtilmiştir.

TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, İçin Şartlar Nelerdir ?

BİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

1- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, İşgücü talebi ile ilgili tüm duyurular (aranan şartlar, evrak teslim tarihi/yeri, sözlü sınav
tarihi/yeri, sözlü sınav sonucu) TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) duyurular bölümünde
yayımlanacaktır.
2- İşgücü taleplerimiz İŞKUR’da 09.08.2022-15.08.2022 tarihleri arasında
yayınlanacaktır.
3- İŞKUR’da yayımlanacak işgücü taleplerimizden İstanbul ve İzmir işyerlerimize
başvuru yapacak adayların aşağıda belirtilen Ön Lisans programlarından mezun olması ve 2020
yılı KPSS dan en az 60 puan alması gerekmektedir.
Kütahya işyerine başvuru yapacak adayların ise Meslek lisesi Elektronik bölümünden
mezunu olması ve ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı
sistemlerde tren teşkili ve manevra hizmetlerinde en az 5 yıl çalışmış olması gerekmektedir.
4- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, İstanbul, İzmir ve Kütahya işyerlerimize başvuru yapan eski hükümlü adayları aşağıda
istenilen belgelerde belirtilen evraklarını TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları
Dairesi Başkanlığına 19.08.2022 tarihinde şahsen teslim edeceklerdir.
Eksik evrakla başvuran veya ilanda belirtilen şartları taşımayan adaylar hakkında tutanak
düzenlenerek, başvurusunun kabul edilmediği İŞKUR’a bildirilecektir.
5- Kütahya işerimize başvuru yapan eski hükümlü adaylardan evrak teslimi yapanların
işgücü talebinin dört katından fazla olması durumunda sözlü sınava katılacaklar, TCDD İşletmesi
Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mahallesi Mah. Hipodrom
Cad. No:3 Altındağ/ANKARA adresinde noter huzurunda 23.08.2022 tarihinde kura çekimi ile
belirlenecektir.
6- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, Sözlü sınavı 26.08.2022 tarihinde saat 10.00 da TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü
İnsan Kaynakları Daire Başkanlığı Hacı Bayram Mah. Hipodrom Cad. No:3 Altındağ/ANKARA
adresinde yapılacaktır.
7- İstanbul ve İzmir işyerlerimize başvuru yapan eski hükümlü adayların sözlü sınavında
Sınav Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10
puan ve gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri
alanında 50 puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki
yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden
mesleki alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan
ortalamasının %50’si, KPSS puanının %50’si alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
8- Kütahya işyerimize başvuru yapan eski hükümlü adayların sözlü sınavında Sınav
Kurulu üyelerince; özgüvenleri 10 puan, yazılı iletişimleri 10 puan, sözlü iletişimleri 10 puan ve
gözlem-stres-problem çözme konularındaki yetenekleri 20 puan olmak üzere beceri alanında 50
puan üzerinden,
Mezun oldukları okul bölümüyle ilgili mesleki terim 1 soru 10 puan üzerinden, mesleki
yapı malzemesi 1 soru 10 puan üzerinden ve teknik konulardan 2 soru 15 şer puan üzerinden
mesleki alanda 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilecektir.
Yapılan değerlendirme sonucunda sınav kurulu üyelerinin vermiş olduğu puan ortalaması
alınarak başarı puanı ve sıralaması belirlenecektir.
Başarı puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle talep edilen işçi sayısı kadar asıl ve
aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.
9- Başvuru yapacak adayların, başvuru yapmadan önce çalışacağı işyerini görmesi kendi
açısından faydalı olacaktır.
10- Başvuru yapacak adaylar, ilan edilen işgücü taleplerimizden sadece birine müracaat
edebilecektir.
11- TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğünü işyerleri tehlikeli ve çok tehlikeli işyeri
kapsamında olması ve işin niteliği gereği ilan edilen işgücü talebine sadece erkek adaylar başvuru
yapabilecektir.
12- İlan tarihi itibariyle adayların 35 yaşından gün almamış olması şarttır.
13- İşe başlatılacak Tren Teşkil İşçileri 4857 sayılı İş Kanununa tabii olarak görev
yapacaktır.
14- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, İşe başlayan Tren Teşkil İşçilerinin deneme süresi 4 ay olup, deneme süresi içerisinde
başarısız olanların iş sözleşmesi fesh edilecektir.
15- İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri en az 5 yıl çalışacak, bu süre içerisinde nakil
isteyemeyecektir. 5 yılını dolduranlar tren teşkil işçiliği kadrosu bulunan işyerlerine nakil
talebinde bulunabilecektir.
16- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, İşe başlayan Tren Teşkil İşçileri vardiyalı olarak 24 saat esasına göre gece gündüz
çalıştırılabilecektir.
17- Tren Teşkil İşçisi olarak işe başlayıp, 7 yıl içerisinde iş sözleşmesi 4857 sayılı İş
Kanununun 25 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre feshedilenler ile istifa suretiyle ayrılanlardan;
görmüş oldukları eğitim, kurs, staj vb. eğitim programları süresince aldıkları ücret ile eğitim
programına ait maliyetin güncel olarak hesap edilerek tutarının ½ si tazminat olarak geri
alınacaktır.

İSTENİLEN BELGELER

1- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, Nüfus cüzdanı aslı evrak tesliminde gösterilecektir,
2- TC Kimlik numarasının yazılı olduğu adli sicil kaydı belgesi (Cumhuriyet
Savcılığından veya e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden) alınacaktır. Adli sicil
kaydı bulunanlar, adli sicil kaydında geçen kararlarla ilgili mahkeme kararlarını getirecektir.
3- Öğrenim belgesi fotokopisi (Öğrenim belgesinde alanı/dalı belirtilmiş olacaktır.) veya
e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan barkotlu Mezun Belgesi
4- Eski Hükümlü Belgesi (Cumhuriyet Savcılığından)
5- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, Askerlik durum belgesi (Getirecekleri belgede terhis, tecil, bedelli veya muaf olduğunu
belirtilecektir.),
6- e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Yerleşim Yeri (İkametgah)
ve Diğer Adres Belgesi
7- KPSS Sonuç Belgesi (26.11.2020 açıklama tarihli) İstanbul ve İzmir işyerlerine
başvuru yapacak adaylar için,
8- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, e-Devlet şifresi ile www.turkiye.gov.tr. adresinden alınan Kare kodlu SGK Tescil ve
Hizmet Dökümü,
9- Kütahya işyerine başvuru yapacak adaylar, ilan tarihi itibariyle yük ve yolcu
taşımacılığının birlikte yapıldığı raylı sistemlerde tren teşkili ve manevra hizmetlerinde en az 5 yıl
çalışmış olma şartı aranmaktadır. Adaylar bu çalışmalarını e-Devlet üzerinden alınacak SGK
Tescil ve Hizmet Dökümü ve işyerinden alacakları yazı ile belgeleyecektir.
10- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, TCDD web sitesi (http://www.tcdd.gov.tr) duyurular bölümünde yayımlanan İş Talep
Bilgi Formu mavi tükenmez kalemle doldurulup imzalanmış olarak teslim edilecektir.

SAĞLIK ŞARTLARI

1- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş laboratuvardan/hastaneden alınan
uyuşturucu ve uyarıcı madde testinin negatif olduğunu gösterir rapor istenecektir
2- Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Yönetmeliği A Grubu Sağlık Şartlarına Göre;
Demiryolu Emniyet Kritik Görevler Personeline Sağlık Kurul Raporu Düzenlemeye Yetkili
TCDD web sitesinde (http://www.tcdd.gov.tr) yayımlanan hastanelerin herhangi birinden 8 hekim
imzasının (8 branş; göz, kulak burun boğaz, dahiliye, nöroloji, genel cerrahi, psikiyatri,
kardiyoloji, ortopedi ve travmatoloji) bulunduğu Sağlık Kurulu Raporu istenecektir.
Sağlık Kurulu Raporunda Bulunması Gereken Hususlar;
Göz Görme Kuvvetleri sağ-sol göz ayrı ayrı belirtilmiş,
Renk Muayenesi (İshihara) testi yapılmış,
İşitme muayenesi yapılmış (Odyometrik incelemede 500, 1000, 2000 frekanslarının saf
ses ortalaması 0-35 dB olmalıdır.) ve odyometri grafiğinde belirtilmiş olmalıdır.
3- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, TCDD Sağlık ve Psikoteknik Yönergesi gereğince; grup tespiti yapılacak adayların
almış oldukları sağlık kurulu raporu grup belirleyicileri tarafından değerlendirilecektir.
4- Adayların “A grubu emniyet kritik görevlerde çalışır” ibaresi bulunmayan sağlık
kurulu raporu ile görme/işitme muayeneleri hakkında değerlendirme sonuçları bulunmayan sağlık
kurulu raporlarının değerlendirmesi yapılmayacaktır.
5- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, Grubu uygun olan adaylar, psikoteknik değerlendirmesine gönderilecektir. Grubu
uygun olmayan adayların işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.
Psikoteknik değerlendirme sonucunda yeterli görülen adayın ataması yapılacaktır. Yetersiz
görülen aday en az 30 gün sonra ikinci kez psikoteknik değerlendirmeye gönderilecektir. İkinci
kez yetersiz görülen adayın işe başlama işlemleri sonlandırılarak, varsa yedek aday çağrılacaktır.

OKUL BÖLÜMLERİ

1- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, İstanbul ve İzmir il sınırlarındaki işyerlerimize başvuru yapacak eski hükümlü
adaylarda istenilen Ön Lisans Bölümleri

Advertisement. Scroll to continue reading.
 • Elektrik
 • Elektrik Teknolojisi
 • Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı
 • Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım
 • Endüstriyel Elektrik
 • Elektronik Teknolojisi
 • Deniz Elektroniği
 • Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
 • Elektrik-Elektronik
 • Elektrik-Elektronik Teknikerliği
 • Elektronik Elektronik Yüksek Teknisyenliği
 • Endüstriyel Elektronik
 • Endüstriyel Elektronik Teknikerliği
 • Endüstriyel Elektronik Teknolojisi
 • Gemi Elektroniği
 • Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi
 • Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik
 • Raylı Sistemler İşletmeciliği
 • Raylı Sistemler Makine Teknolojisi
 • Raylı Sistemler Teknolojisi
 • Demiryolu Araçları
 • Mekatronik
 • Mekatronik Teknolojisi
 • Makine
 • İş Makineleri
 • Makine Metep
 • Makine Teknisyenliği
 • Makine Yağları ve Yağlama Teknolojisi
 • Talaşlı Üretim Talaşsız Şekillendirme
 • Termik Santral Makineleri
 • Tesviye
 • Otomotiv Teknolojisi
 • Makine Motor
 • Motor
 • Motor Otomotiv
 • Oto Elektrik-Elektronik
 • Oto Elektrik ve Elektroniği
 • Oto Motor Teknolojileri
 • Otobüs Tamir ve Bakım Otomotiv
 • Otomotiv Endüstrisi
 • Otomotiv Metep
 • Otomotiv Satış Sonrası Hizmet
 • Otomotiv Tasarım ve İmalat
 • Metalurji
 • Metalografi ve Malzeme Muayenesi
 • Metal İşleri
 • Metalurji ve Malzeme
 • Metalurji Malzeme
 • Lojistik
 • Kargo
 • Kargo Hizmetleri
 • Lojistik Yönetimi
 • Uluslararası Lojistik
 • Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
 • Uluslararası Lojistik ve Taşımacılık
 • Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik

2- TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, Kütahya işyerimize başvuru yapacak eski hükümlü adayların Meslek Lisesi Elektronik
bölümünden mezun olması gerekmektedir.

Reklam

 

Reklam

TCDD İşletmesi Eski Hükümlü İşçi Alımı, Başvuru Kılavuzuna Bakmak İçin Tıklayınız.

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Advertisement. Scroll to continue reading.

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

Reklam

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*