Reklam

Tarım ve Orman Bakanlığına Bilişim Personeli Alımı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere 11 Bilişim Personeli Alımı Duyuruldu

Reklam

Tarım ve Orman Bakanlığına Bilişim Personeli Alımı ,11  Bilişim Personeli Alımı Bir aday en fazla 1 (bir) adet pozisyona başvuruda bulunabilecektir. Detaylar İlgili İlan Yazımızda. 

Tarım ve Orman Bakanlığına Bilişim Personeli Alımı İçin Şartlar Nelerdir?  

Tarım ve Orman Bakanlığına Bilişim Personeli Alımı

I. BAŞVURU ŞARTLARI
A. GENEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde sayılan genel şartlara haiz olmak,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği,
elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden
ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim
kurumlarından mezun olmak,
c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik
bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine
eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kuramlarından mezun olmak
(Bu kısımda belirtilen bölüm mezunları aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı için başvuru
yapabilirler)
ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçmeyecekler için en az 3 (üç)
yıllık, diğerleri için en az 5 (beş) yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak (Mesleki tecrübenin
belirlenmesinde; Bilişim Personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü
maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki
hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim
personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi ve güvenliği hakkında bilgi sahibi
olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
e) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf
askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

B. ÖZEL ŞARTLAR; 

Tarım ve Orman Bakanlığına Bilişim Personeli Alımı
Başvuru genel şartlarına ilave olarak, niteliklerine göre aşağıdaki özel şartlar aranacaktır.
a. Bilgi Güvenliği Uzmanı (2 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 Katına
Kadar)
1. Bilgi güvenliği alanında en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak,
2. ISO27001, COBIT, NIST CSF ve benzeri bilgi güvenliği standartları/çerçeveleri konusunda bilgi
sahibi olmak,
3. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar
konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Yerel Alan Ağı (LAN), TCP/IP, IPv4, IPv6, Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı
(WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ
teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
5. Güvenlik Duvarı (Firewall), IPS, IDS, Antivirüs, DLP, İçerik Filtreleme ve Yük Dengeleyici
teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
6. Microsoft Server, Microsoft Exchange Server, Active Directory, DNS, DHCP, NPS, WSUS, File
Server, Certification Authority, Microsoft System Center Configuration Manager konularında
bilgi sahibi olmak,
7. Powershell ve/veya Linux shell scripting konusunda bilgi sahibi olmak,
8. Windows ve Linux fiziksel ve sanal sunucu ortamlarında sorun çözme, güvenlik sıkılaştırması
ve log inceleme konularında tecrübeye sahip olmak,
9. Merkezi iz kaydı sistemleri (SIEM) yönetimi konusunda bilgi sahibi olup siber olayların tespiti
için korelasyon yönetimi yapabilecek tecrübeye sahip olmak,
10. Sızma (penetration) testi konusunda ve zafiyet tarama araçları hakkında tecrübe sahibi olmak,
11. Siber Olaylara Müdahale Ekibi (SOME) kurulum, yönetim ve dokümantasyon konularında bilgi
sahibi olmak,
12. Adli bilişim konusunda bilgi sahibi olmak,
13. Teknik şartname oluşturma konusunda bilgi sahip olmak,
14. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.
Tercihen; OSCP, GIAC GSEC/GPEN/GCIA/GCIH/GMON/GWAPT, CISA, CCNP, SSCP, LPIC

b. Yazılım Uzmanı (8 Kişi – Tam Zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) 

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Tarım ve Orman Bakanlığına Bilişim Personeli Alımı
1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık
mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. Tasarım desenlerini (design patterns) etkin olarak kullanabilmek, bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. ASP.NET, ASP.NET MVC, ASP.NET CORE ve üzeri teknolojiler ile uygulama geliştirmiş
olmak,
4. JavaScript, Javascript framework ve kütüphanelerinden en az ikisinde (Vue, Angular, React,
+Jquery), CSS3, HTML5 gibi web teknolojilerinde konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. MS SQL ve/veya Oracle ve/veya PostgreSQL veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, ileri
seviyede SQL konusunda tecrübe ve bilgi sahip olmak,
6. Çok Katmanlı mimari, Windows Servisleri, Mikro servisler, Web API ve Web Servisleri (SOAP,
WCF, REST) teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Web teknolojileri performansı, güvenliği ve güvenlik testleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
8. Yazılım Geliştirme Yaşam Döngüsü (SDLC) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. TFS, GIT, SVN gibi kaynak kod kontrol yönetim araçları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
en az bir kaynak kod kontrol yönetim aracı kullanmış olmak,
10. XML, XSLT, XSD konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. UML konusunda bilgi ve tecrübe sahip olmak,
12. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak,
Tercihen;
1. En az bir büyük ölçekli (5000+ Kullanıcılı) Kurumsal Projede ASP.NET MVC ya da ASP.NET
Web Forms konusunda çalışmış olmak,
2. Microsoft’un MCTS, MCSA, MCPD, MCSD sertifikalarından en az birine sahip olmak,
3. Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

Reklam

c. Mobil Yazılım Uzmanı (1 Kişi – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 Katına Kadar) 

Tarım ve Orman Bakanlığına Bilişim Personeli Alımı
1. Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda en az 3 (üç) yıllık
mesleki tecrübeye sahip olduğunu belgelemek,
2. Web ve mobil uygulamalarında son kullanıcı odaklı tasarım konusunda en az 2 (iki) yıl tecrübe
sahibi olmak,

Advertisement. Scroll to continue reading.

3. Ayrıntılı site haritası, wireframe tasarımları, akış diyagramları, kullanıcı senaryoları oluşturma
ve bunları dokümante etme konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator, Adobe XD, Sketch ve Figma tasarım araçlarından en az
birini kullanabiliyor ve mockup tasarımları sorunsuz bir şekilde mobil ortama aktarabiliyor
olmak,
5. HTML5, JavaScript ve CSS3 gibi teknolojilerde bilgi sahibi olmak,
6. Responsive web, cross browser ve mobil uyum konusunda bilgi sahibi olmak,
7. Güncel UX/UI trendleri, teknikleri ve teknolojileri ile ilgili bilgi sahibi olmak,
8. Typescript, Kotlin veya Java ve Objective-C veya Swift dillerine hakim olmak,
9. SOAP/REST mimarisindeki web servisler, JSON/XML veri alışverişi protokolleri ile Android
ve IOS networking konularına hakim olmak,
10. Android ve IOS frameworkleri ve API’leri konularında bilgi sahibi olmak,
11. Push Notification, Firebase, SQLite, Realm, UIKit, Core Data, Core Text konularında bilgi sahibi
olmak,
12. Nesne tabanlı tasarım ve programlama, yazılım tasarım kalıpları konularında bilgi sahibi olmak,
13. Versiyonlama araçlarından Git konusunda tecrübe sahibi olmak,
14. Belgeleme ve düzenli raporlamaya önem veren, esnek çalışma saatlerine ve yoğun iş temposuna
uyum sağlayabilir olmak.
Tercihen;
1. Yaygın olarak kullanılan mobil yazılım geliştirme desenleri (MVC, MVP, MVVM vb.) hakkında
tecrübe sahibi olmak,
2. Tercihen Hibrit (Cross) Platform, Flutter veya React Native konularında bilgi sahibi olmak,
3. Tercihen Google Play Store’da referans uygulama sunabilmek,
4. Tercihen DevOps, CI/CD, Agile süreçleri hakkında bilgi sahibi olmak,

İSTENİLEN BELGELER 

a) Fotoğraflı, iş tecrübesini gösterir detaylı özgeçmiş (Adayın kısa özgeçmişi, tek bir sayfa olacak
şekilde hazırlanarak, Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Başvuru Sırasında Talep
Edilen Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir),
b) Adli Sicil Kaydını gösterir belge (e-Devlet Adli Sicil Kaydı Sorgulama sayfasından alınan barkodlu
belge, Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Başvuru Sırasında Talep Edilen
Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir),

Reklam

c) SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet SGK Tescil ve Hizmet Dökümü sayfasından alınan barkodlu belge,
Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Başvuru Sırasında Talep Edilen Bilgiler’
bölümüne yüklenecektir),
d) GENEL ŞARTLAR başlığının (ç) maddesinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (Mesleki
tecrübenin bilişim personeli olarak geçtiğinin belgelendirilmesi gerekmekte olup, Kariyer Kapısı
üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Başvuru Sırasında Talep Edilen Bilgiler’ bölümüne ‘ek dosya’
olarak yüklenecektir. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate
alınacaktır.),
e) GENEL ŞARTLAR başlığının (d) bendinde belirtilen, en az iki güncel programlama dilini bildiğini
gösterir belge (en az 2 dönem programlama dersinin alındığını gösterir transkript, katılım/sınav
sertifikası vb. tek bir sayfa olacak şekilde hazırlanarak, Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru
esnasında ‘Başvuru Sırasında Talep Edilen Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.),
f) Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’ da istenilen sertifikalar ile mesleki tecrübe veya deneyimi
gösteren belgeler (Sertifikalar ve belirtilen belgelerin detaylı listesi tek bir doküman halinde
hazırlanarak, Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuru esnasında ‘Başvuru Sırasında Talep Edilen
Bilgiler’ bölümüne yüklenecektir.),

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ 

Adaylar, ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabilecektir. Başvurular, ilanda
belirtilen belgelerin eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulmasıyla birlikte, 19.09.2022 – 03.10.2022
tarihleri arasında, https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda
yapılacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacağından posta yoluyla veya bizzat müracaatlar
kabul edilmeyecektir.
Başvurular, e-Devlet şifresi ile yapılacağından, adayların (www.turkiye.gov.tr ) hesabının bulunması
zorunludur. Söz konusu hesabın kullanılabilmesi için, adayların e-Devlet şifresi alması gerekmektedir.
Adaylar, e-Devlet şifresi içeren zarfı PTT Merkez Müdürlüklerinden, şahsen başvuru ile üzerinde T.C.
Kimlik Numarasının bulunduğu kimliğini ibraz ederek temin edebilirler.

IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN DUYURULMASI
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan ve usulüne uygun olarak başvuru
yapan adaylardan, 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı’nda (KPSS)
KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı
70 olarak dikkate alınır) ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye
Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi sınav
puanının (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir) yüzde otuzunun
toplamı esas alınarak her bir pozisyon için ayrı ayrı yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan

başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak
kazanacaklardır) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday Bilgi Teknolojileri
Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilecek olan sözlü sınava çağırılacaktır.
Sözlü sınava çağırılacak aday listesi, https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM internet sitesinde ve
https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB internet sitesinde ilan edilecektir. Adaylar, ilanda belirtilecek
adres üzerinden, e-devlet şifreleri ile giriş yaparak sınava girmeye hak kazanıp kazanamadıklarını
öğrenebileceklerdir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınava katılma
hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.
Sözlü sınava girmeye hak kazanamayanlar, sözlü sınava girmeye hak kazananların listesi
yayımlandıktan sonra yayımlanma tarihi dâhil olmak üzere 3 (üç) iş günü içerisinde Tarım ve Orman
Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğüne elden yazılı başvuruda bulunmak suretiyle itiraz
edebilecektir. Süresi içerisinde yapılmayan itirazlar kabul edilmeyecektir. Yapılan itirazlar, sınav
komisyonu tarafından 3 (üç) iş günü içerisinde sonuçlandırılacaktır. Posta yoluyla yapılan itirazlar
kabul edilmeyecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

V. SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ
Sözlü sınav konuları, başvurulan pozisyonlara uygun olarak yukarıdaki genel ve özel şartlarda
belirtilen tüm konular ve hususlardır.
Sözlü sınavda, adayların kimlik tespitinde kullanılmak üzere yanlarında fotoğraflı ve onaylı bir kimlik
belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurmaları gerekmektedir. Aksi halde adaylar
sınava alınmayacaklardır.
Sözlü sınav yeri ve tarihi Bilgi teknolojileri Genel Müdürlüğü Beştepe Mah. Alparslan Türkeş
Cad. No:71 Yenimahalle/ANKARA adresinde 27-28 Ekim 2022 tarihlerinde ve 10:00-17:00
saatlerinde yapılacaktır. Ayrıca sözlü sınav tarihi https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM
internet sitesinde ilan edilecektir.

VI. SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ VE İLANI
Sözlü sınavda başarılı olmak için 100 (yüz) tam puan üzerinden en az 70 (yetmiş) puan almış olmak
şarttır.
Sözlü sınavda 70 (yetmiş) ve daha fazla puan alan adaylar arasında her bir pozisyon için ayrı ayrı en
yüksek puana sahip adaydan başlanarak sınav başarı puan sıralaması oluşturulacaktır.
Puan eşitliği halinde sırasıyla alanında yüksek lisans mezunu olanlar, lisans mezuniyet tarihi önce
olanlar ve yaşı daha büyük olanlar öncelikle yerleştirilecektir.
Her bir pozisyon için başarı sırasına göre belirlenecek asil ve yedek olarak kazanan adayların listesi
Bakanlığımız https://www.tarimorman.gov.tr/PERGEM internet sitesinde ilan edilecektir. Sınava

giren adaylar, ilanda belirtilecek adres üzerinden, e-devlet şifreleri ile giriş yaparak sınav sonuçlarını
öğrenebileceklerdir.
Atamaya hak kazanan adaylar kendilerine yapılan tebligat tarihinden itibaren en geç 10 (on) iş günü
içerisinde sözleşme imzalamak, sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamak ve atamaya esas istenilen
belgeleri teslim etmek üzere müracaatta bulunacaklardır.
Tebligat tarihinden itibaren 10 (on) iş günü içerisinde müracaat etmeyen, sözleşme imzaladığı halde
sözleşmede belirtilen tarihte işe başlamayan veya bu sürenin dolduğu gün itibariyle 15 (onbeş) günü
geçmeyen ve belgeyle ispat edilebilen makul bir mazeret bildirmeyen aday, hakkından feragat etmiş
sayılacaktır.
Hakkından feragat eden veya etmiş sayılan asıl adayların yerine, ilan edilen yedek adayların işe
başlama işlemleri hakkında da yukarıda belirtilen esaslar uygulanacaktır.
Sözlü sınav notu 70’in altında olan adaylar boş kadro bulunsa dahi yerleştirmeye tabi tutulmayacaktır.

VII. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4’üncü maddesinin (B) bendine
göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen brüt
sözleşme ücret tavanının katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak; Bakanlık, tavan
ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

VIII. DİĞER HUSUSLAR
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 (beş) yıl süreyle
geçerlidir.
Asil olarak ilan edilen adaylar sözleşme imzalamadan önce, sunmuş oldukları belgelerin asıllarını
idareye sunmak zorundadır.
Sözlü sınavı kazananlardan başvuru belgelerinde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin
sınavları geçersiz sayılır ve sözleşme yapılmaz. Bunların sözleşmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir.
Bu kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

IX. İLETİŞİM BİLGİLERİ
Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü
Adres: Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Bilgi Teknolojileri Genel Müdürlüğü Beştepe
Mah. Alparslan Türkeş Cad. No:71 Yenimahalle/ANKARA
Telefon: 0312 207 56 47
Faks: 0312 207 56 15
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.   

Tarım ve Orman Bakanlığına Bilişim Personeli Alımı, Başvuru Kılavuzuna Detaylı Bakmak İçin Tıklayınız. 

***Kamu 7/24 Dikkatinize Sunar ***

WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ     

 WEB SİTEMİZDEKİ KAMUPERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

WEB SİTEMİZDEKİ ASKERİ PERSONEL ALIMI  İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ.

İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE
İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*