Reklam

Tarım Orman Bakanlığı Mühendis Alımı

Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında 283 adet mühendis (orman mühendisi) alımı yapılacaktır.

Reklam

Tarım Orman Bakanlığı Mühendis Alımı, Mühendis orman mühendisi Alımı, Başvurular  04/04/2022 – 10/04/2022 tarihleri arasında   

Tarım Orman Bakanlığı Mühendis Alımı İçin  İller Neresidir?  

Tarım Orman Bakanlığı Mühendis Alımı, 

Tarım Orman Bakanlığı Mühendis Alımı

Reklam

Tarım Orman Bakanlığı Mühendis Alımı

Tarım Orman Bakanlığı Mühendis Alımı İçin Şartlar Nelerdir? 

Tarım Orman Bakanlığı Mühendis Alımı,  ADAYLARDA ARANACAK GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen genel ve özel
şartlara sahip olmak.
b) 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından (2020-KPSSP3) en az 70 puan
almış olmak.
c) Yükseköğrenim kurumlarının lisans programlarından; Orman Mühendisliği
bölümünden mezun olmak.
ç) Tam Teşekküllü Sağlık Kurum ve Kuruluşlarından (Yurdun her yerinde görev yapabilir
ve silah kullanabilir ibareli) sağlık kurulu raporu almak. (Sözleşme imzalamaya hak kazanan
adaylardan istenecektir.)
d) 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre sözleşmeli personel
statüsünde çalışmakta iken; hizmet sözleşmeleri sona erenler veya Ek-1’de yer alan sözleşmeli
personel pozisyonuna yerleştirilmek üzere başvuruda bulunanlar hakkında 657 sayılı Kanunun
4 üncü maddesinin (B) fıkrasında ve 6.6.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 1 inci maddesinin
üçüncü ve dördüncü fıkralarında yer alan hükümlerin uygulanacağı göz önünde
bulundurulmalıdır. Bu pozisyonlara yerleşenlerden, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin
Esasların ek 1 inci maddesinin üçüncü ve dördüncü fıkralarında belirtilen istisnalar kapsamına
girmeyenlerin atamaları yapılmayacaktır.
e) Adaylar başvuru tarihinin son günü itibariyle genel ve özel şartlarda belirtilen şartların
tamamını sağlıyor olması gerekmekte olup ilanda belirtilen nitelikleri taşımayan ve
belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği
belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme
imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem
yapılacaktır ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte
tazmin edilecektir

BAŞVURU VE SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAVA ALINACAK ADAY SAYISI VE İLANI 

Adaylar 04/04/2022 – 10/04/2022 tarihleri arasında e-Devlet üzerinde Orman Genel
Müdürlüğü – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://kariyerkapisi.cbiko.gov.tr/  adresi üzerinden e-Devlet şifreleri ile başvuru yapacaklardır. Başvuru işlemleri
10/04/2022 gecesi saat 23:59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Şahsen,
posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Adayların başvuru
işleminden önce e-Devlet şifresi edinmeleri gerekmektedir.
Başvurular EK 1 listede belirtilen iller bazında adayın tercihine göre yapılacak olup her
aday en fazla 20 adet tercih yapabilecektir. KPSSP3 puanı en yüksek olan adaydan başlayarak
yapılacak sıralama sonucu her il için belirlenen pozisyonun 4 katına kadar aday ve son adayla eşit
puana sahip adayların olması halinde bunlar da son adayla birlikte sözlü ve uygulamalı sınava
girmeye hak kazanacaktır. Her aday tercih sıralaması ve KPSSP3 puanı dikkate alınarak ancak bir
ilin sınav listesinde yer alabilecektir.

Advertisement. Scroll to continue reading.

SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV YERİ VE TARİHİ İLE SINAVA KATILACAK
ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER  

Advertisement. Scroll to continue reading.
Reklam

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adayların isimleri, sınava katılacakları
yer ve saati https://www.ogm.gov.tr/tr  internet adresinden ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden e-Devlet
şifreleri ile öğrenebilecek olup ayrıca yazılı bildirim yapılmayacaktır.
Adayların sınava gelirken yanlarında fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesini (Nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi veya pasaport) bulundurmaları zorunludur.

Advertisement. Scroll to continue reading.

4. SÖZLÜ VE UYGULAMALI SINAV KONULARI VE PUANI 

Sözlü ve uygulamalı sınava girmeye hak kazanan adaylar aşağıda belirtilen sözlü ve
uygulama sınav konularından sınava tabi tutulacaktır.
1- Sözlü sınav konuları;
a) Genel kültürü, 10 puan
2- Uygulamalı sınav konuları;
a) Orman yangınlarına müdahale yöntemlerine yönelik uygulamalar, 25 puan
b) Amenajman planı ve harita okuma bilgisine yönelik uygulamalar, ormanların yasadışı
faaliyetlerden korunması yöntemlerine yönelik uygulamalar, orman sağlığını tehdit eden zararlı
organizmalar ve bunların meydana getirdiği zararlar ile mücadele yöntemlerine ilişkin
uygulamalar, 20 puan
c) Fidan üretimi, dikimi, bakımı ve silvikültür tekniklerine yönelik uygulamalar, 20 puan
ç) Ağaçların kesilmesi, kesilmiş ağaçlardan en yüksek değerdeki ürün kompozisyonunu
elde etmeye yönelik boylama ve mesaha işlemlerine ilişkin uygulamalar, 25 puan
Sınav komisyonunun her bir üyesi tarafından verilen puanlar ayrı ayrı tutanağa geçirilir ve
üyelerin yüz tam puan üzerinden verdikleri notların aritmetik ortalaması alınarak adayların sözlü
ve uygulamalı sınav puanı tespit edilir. Sözlü ve uygulamalı sınavda yüz üzerinden toplam en az
70 puan alanlar başarılı sayılır.

5. ASİL VE YEDEK NİHAİ BAŞARI LİSTESİ 

Tarım Orman Bakanlığı Mühendis Alımı, Adayların, 2020-KPSSP3 puanı ile sözlü ve uygulamalı sınavda aldıkları puanların
aritmetik ortalaması alınmak suretiyle en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere, başarı sırası
belirlenecektir. Başarı puanlarının eşit olması halinde, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik
tanınır. Ayrıca başarılı olanlar arasından sınav ilanında belirtilen pozisyon sayısı kadar yedek liste
belirlenir. Asıl ve yedek olarak başarılı kabul edilenler ve Kariyer Kapısı Platformu üzerinden
e-Devlet şifreleri ile giriş yaparak durumlarını öğrenebilecektir. Ayrıca yazılı bildirimde
bulunulmayacaktır.

6. YERLEŞTİRME İŞLEMİ 

Tarım Orman Bakanlığı Mühendis Alımı, Yapılan sözlü ve uygulama sınavı neticesinde başarılı olarak sözleşme imzalamaya hak
kazanan adayların atanmalarına ilişkin yapmaları gereken işlemler ayrıca www.ogm.gov.tr
adresinde ilan edilecektir. Başarılı adayın ilan tarihinden itibaren 20 gün içinde Genel
Müdürlüğümüze başvurması gerekmektedir.
• Sözleşme imzalamaya hak kazandığı halde verilecek süre içerisinde müracaat
etmeyenler,
• Sözleşme imzalandığı halde verilen süre zarfında göreve başlamayanlar,
• İlanda belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler,
• Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması tahkikatı olumsuz sonuçlananlar,
yerine, il bazında sırasıyla yedek listenin ilk sırasındaki adaydan başlanmak suretiyle
yerleştirme yapılarak sözleşme imzalanmak üzere çağırılacaktır. Tarım Orman Bakanlığı Mühendis Alımı, Yedek listenin geçerlilik süresi altı aydır 

Reklam

Tarım Orman Bakanlığı Mühendis Alımı, BAŞVURU KILAVUZUNDAKİ TÜM BİLGİLERE ULAŞMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ.

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞ İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 WEB SİTEMİZDEKİ TÜM İŞKUR İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ MEMUR ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ  

   WEB SİTEMİZDEKİ PERSONEL ALIMI İLANLARI BAKMAK İÇİN TIKLAYINIZ 

  İLAN İLE İLGİLİ SORMAK İSTEDİKLERİNİZ Mİ VAR YORUM ALANINA MERAK ETTİĞİNİZ KONULARI YAZIN. SİZLERE EN KISA SÜRE  İÇERİSİNDE SORULARINIZ İLE İLGİLİ DÖNÜŞ YAPILACAKTIR.

Please wait while you are redirected...or Click Here if you do not want to wait.
Reklam

Anlık Tüm İş İlanlarına Ulaşmak İçin Mobil Uygulamalarımızı İndirebilirsiniz.

iOS Android Huawei

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Reklam
*