T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Alımı Yapılacaktır

Sahil Güvenlik Komutanlığı Farklı Meslek Guruplarından 300 Personel Alımı Yapılacağını Duyurdu!

T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Alımı Yapılacaktır

Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere 300 uzman erbaş ve vasıflı personel alacaktır!  

Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Alımı Başvuru Tarihleri Aşağıda belirtilmiştir.

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati : 21 Eylül 2021 saat 14:00
Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati : 30 Eylül 2021 saat 11:00

T.C. Uzman Erbaş Sınavlarına Katılacak Adayların Dikkatine!

1-Başvuru sınav ve sınav sonrası işlemlere ait bütün kurallar bu kılavuzda açıklanmıştır.

Başvuru klavuzu Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız. 

Girecek adayların sorun yaşamaması için bütün klavuzu okuması gerekmektedir.
2-Klavuz yayınlandıktan sonraki günlerde yer alan şartlar Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından değiştirilebilir.
3-Alım sürecindeki her türlü bilgi ve güncelleme https://www.sg.gov.tr/ üzerinden olacaktır.

Başvuru Şartları:

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. En az lise mezunu olmak,
c. 2021 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve
daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
ç. Askerlik görevini yükümlü erbaş/er veya sözleşmeli erbaş/er olarak yapmış veya yapıyor
olmak,
d. Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi
üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (21 Eylül 2016 tarihi ve sonrasında terhis
olanlar),
e. Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik
tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-15’te yer alan
UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu
belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),
f. Sözleşmeli erbaş ve erlerden; başvuru tarihleri içerisinde en az üç (3) yıl görev yapmış ve
müteakip sözleşme süreleri içinde olanlar için 29 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1992 ve daha
sonra doğmuş olanlar başvurabilir),
Sözleşmeli erbaş ve erlerden, başvuru yaptığı tarihte sözleşme süresini doldurmuş ve
sözleşmesini yenilemeden ayrılmış olanlar için Md.3/c deki yaş şartı uygulanacaktır (2021
yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1994 ve daha sonra
doğmuş olanlar başvurabilir),
g. Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,
ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığında daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay (yedek astsubay dâhil),
uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (Başvuru yapan tüm
adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından
sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların işlemleri hangi aşamada
olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir),
h. Sözleşmeli erlikten ayrılmış olan adaylardan kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi
feshedilenler ile kendi isteği ile sözleşmesini yenilemeyenler veya ayrılanlar, ilgili mevzuattaki
şartları sağlamak şartıyla uzman erbaşlığa başvurabilirler. (6191 Sy.Kanun/md.8, Sözl.Erb.ve Er
Yönetmeliği Md.28/1), Başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile
J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, sözleşmeleri kendi kusurlarından dolayı
feshedilmiş olan adayların işlemleri, hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi)
iptal edilmektedir,
ı. Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki
kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında
başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
i. Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,
j. Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına
çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü
bulunmamak, taksirli suçlar nedeniyle altı ay veya daha fazla süre ile hürriyeti bağlayıcı bir cezaya
mahkûm olmamak,
k. Verilen ceza ertelense, seçenek yaptırımlara çevrilse, hükmün açıklanmasının geri
bırakılması karar verilse veya affa uğrasa dahi, Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlar ile basit ve

T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Alımı Yapılacaktır Alımı Yapılacak Branşlar:

 

T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Alımı Yapılacaktır

sahil güvenlik komutanlığına personel alımı

T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı Personel Alımı Yapılacaktır

 

 

 

Branşlar Hakında Önemli Notlar!

NOT-1: Asgari 1 dakika su üstünde durabilme ve herhangi bir şekilde 25 metre yüzebilme.
NOT-2: Su üzerinde elleri kullanmadan 2 dakika sabit durabilme, 50 metre kurbağalama
yüzebilme, 50 metre yan stilde yüzebilme, 50 metre serbest yüzebilme, 4 metre derinliğe serbest
dalarak manken çıkarma ve su altına dalarak en az 20 metre ilerleyebilme.
NOT-3: Adayların yukarıdaki tablodaki gerekleri karşılamanın yanı sıra, bu kılavuzun 3’üncü
maddesinde yer alan başvuru şartlarının tamamını da sağlaması gerekmektedir.
NOT-4: Başvurusunu terhis belgesindeki askerlik sınıf/branş/ihtisasına göre yapan adayların,
terhis belgelerinde sınıf/branş/ihtisas kodlarının açık isimlerinin de yazması değerlendirme
yönünden önem arz etmektedir. Terhis belgesinde sadece sınıf/branş/ihtisas kodu yazan adayların
başvuruları değerlendirilemeyecek ve bu husustaki sorumluluk adayın kendisinde olacaktır.
NOT-5: Doldurulamayan kontenjan/kontenjanlar, S.G.K.lığının ihtiyaçları doğrultusunda
belirlenecek diğer branş/branşlara aktırılabilecektir.
NOT-6 Motorcu, Topçu, Serdümen, İkmal ve Kurbağaadam branşına başvuruda bulunacak
adaylara sayfa-13’teki testler uygulanacaktır.
NOT-7: Muhafız branşı uzman erbaşlar Deniz Güvenlik Timlerinde görev yapmak üzere yüzer
birliklerde de istihdam edilebileceklerdir. Muhafız branşına başvuru yapan adaylara sayfa-14’teki
fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri uygulanacaktır.
NOT-8: İkmal (Aşçı) branşı adaylar Kamarot görevi de yapacaktır.
NOT-9: Motorcu, Muhafız, Topçu ve Serdümen branşlarına başvuruda bulunup, yapılan sınavlarda
başarılı olan adayların sevk edilecekleri hastanelerden “UZMAN ERBAŞ OLUR” kararına ilave
olarak “KOMANDO OLUR” kararlı sağlık raporu da almaları gerekmektedir.

Başvuru Başlangıç Tarihi ve Saati : 21 Eylül 2021 saat 14:00
Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati : 30 Eylül 2021 saat 11:00

 

Başvuru klavuzu Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.